enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
หลักสูตร สร้างพนักงานขายให้เป็นนักขาย (From Salesman to Sales Professionals)

หลักสูตร สร้างพนักงานขายให้เป็นนักขาย (From Salesman to Sales Professionals)

วันที่ : 23 มีนาคม 2562

รายละเอียด :
หลักสูตร สร้างพนักงานขายให้เป็นนักขาย
(From Salesman to Sales Professionals)

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

23 มีนาคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ พนักงานขาย และหัวหน้าพนักงานขาย ได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการขายอย่างเป็น “นักขายตัวจริง” ได้เรียนรู้ความแตกต่างของพนักงานขายกับนักขาย พฤติกรรมลูกค้าและจุดที่จะจัดการกับลูกค้าในการขาย ขั้นตอนและเทคนิคการขายสำหรับนักขาย การสร้างไฟในตัวนักขาย การฝึกฝนตนเอง การปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติใหม่ๆ เพื่อสร้างยอดขายให้ได้สูงสุด เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์ต่อยอดความรู้ด้านการขาย และพัฒนาตนเองให้ก้าวสู่ความเป็นนักขายได้ด้วยด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเป็นนักขายและการสร้างระบบระเบียบในการขายให้กับตนเองได้
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์การขายให้เหมาะกับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
กระบวนการขายของนักขายแบบเซียน
1. แนวคิดงานขายในยุคศตวรรษ 21
2. นักขาย กับ พนักงานขาย – ใครเป็นอย่างไร?
3. บทบาทและหน้าที่ของนักขาย
4. พฤติกรรมของลูกค้า
5. เทคนิคการเข้าถึงลูกค้า
6. พิจารณา: ลูกค้าตัวจริง หรือ ตัวปลอม
7. ขั้นตอนและเทคนิคการขาย – สู่การเป็นนักขายมืออาชีพ
o การเสาะหาลูกค้าเพื่อการขาย - เรียนรู้ใครคือลูกค้าที่คุณต้องไปขาย
o การเตรียมตัวของพนักงานขาย-เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกสนามรบมีชัยไปกว่าครึ่ง
o การนัดหมายลูกค้า - นัดอย่างไรให้ลูกค้ารับนัด
o การเปิดการขาย – เทคนิคการเตรียมความพร้อมระหว่างพนักงานกับลูกค้า ก่อนการขาย
o การวิเคราะห์โอกาสการขาย – โอกาสการขายคืออะไร ทำไมต้องวิเคราะห์ วิเคราะห์อย่างไร
o การนำเสนอผลิตภัณฑ์- นำเสนอสินค้าอย่างมืออาชีพ ให้ลูกค้าตาสว่าง
o การตอบคำถามและข้อโต้แย้ง - จัดการและรับมือกับข้อโต้แย้งอย่างเป็นระบบ
o การเจรจาต่อรอง – เจรจาอย่างไรให้ไม่เสียเปรียบ หรือ ตกเป็นเครื่องมือลูกค้า
o การปิดการขาย- ปิดการขายเมื่อไร ปิดอย่างไรจึงจะเหมาะสม และ ได้ออร์เดอร์
o การติดตามผลและบริการหลังการขาย-บริการอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจและซื้ออีก
8. บริการกับการขาย
9. การสร้างไฟในตัวนักขาย
10.การจัดระบบระเบียบในการขาย
11.การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งตนเอง
12.สิ่งที่นักขายต้องมี
13.สรุป คำถาม และ คำตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ค่าใช้จ่าย : 3900 บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2019-02-12

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 - (รอบ 9)
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สอบรม YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์ส Facebook Page for Marketing 2019 - (รอบ 8)
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์ส WordPress 2562 สร้างเว็บสมัยใหม่ด้วยเวิร์ดเพรส - (รอบ 8)
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซ แบบมืออาชีพด้วย Magento 2 (รอบ 8)
 หลักสูตรกรกฎาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla 2562 (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 - (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด - (รอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce (เรียนวันเสาร์)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 (ฟรี) ค่ายเยาวชนชายและหญิงกับการพัฒนาปัญญา
 หลักสูตร...Key Account Management (เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ) (26 ก.ย.62)
 หลักสูตร...First Step Salesperson (23 ก.ย.62)
 หลักสูตร...เทคนิคการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ (19 ก.ย.62)
 หลักสูตร...กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ (25 ก.ย. 62)
 หลักสูตร...SMART & SMILE SERVICE (พนักงานต้อนรับมืออาชีพ) (18 ก.ย.62)
 หลักสูตร...Professional Selling Skills ( 20 ก.ย.62)
 หลักสูตร...จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้า ในงานขายและบริการ (23 ก.ย.62)
 หลักสูตร...ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ (18 ก.ย. 62)
 หลักสูตร...Professional Customer Service (23 ก.ย.62)
 หลักสูตร...Professional Sales Coordinator (16 ก.ย.62)
 หลักสูตร...การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต Communication and Crisis Management (9 ก.ย.62)
 หลักสูตร...การบริหารการตลาดยุคดิจิทัล (12 ก.ย. 62 )
 หลักสูตรการบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 หลักสูตรการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ อย่างมีประสิทธิภาพ
 หลักสูตร ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯ
 รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์
 หลักสูตร เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค และ โฮสเทล (RE164)
 อยากเป็นนักพัฒนาอสังหาฯ ต้องเริ่มต้นยังไง ?
 28 สิงหาคม 2562...Update พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานแก้ไขฉบับที่ 7 (2562) และประเด็นสำคัญที่นายจ้างและ HR ต
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved