enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
e-Withholding Tax : ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (05/62)

e-Withholding Tax : ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (05/62)

วันที่ : 23 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด :
วิทยากรโดย อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์


หัวข้อสัมมนา

1. สรุปสาระสำคัญของ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ จะมีผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการการปฏิบัติงาน
ทางบัญชีการเงินและงานที่เกี่ยวข้องอย่างไร?

3. แผนผังภาพรวมและลักษณะความเชื่อมโยง-เกี่ยวเนื่องของ e-Withholding Tax กับระบบ
ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ควรทราบ

4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่อกิจการ ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.1 พฤติกรรมผู้บริโภค ละผลกระทบของกิจการ จากความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการชำระเงินที่เคลื่อน
ย้ายกระบวนการหลักไปสู่การรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบัน
4.2 ความจำเป็นของระบบการชำระเงินและระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงาน
ทางบัญชีการเงินต้องทราบ

5. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax ของผู้ประกอบการ

6. สรุปสาระสำคัญและกระบวนการทำงาน e-Withholding Tax ในมุมที่ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชี
การเงินไม่ควรพลาด

7. วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ข้อควรพิจารณา และข้อควรระวัง ในการเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax
7.1 การวิเคราะห์ในแง่มุมธุรกิจ กิจการ และคู่ค้า
7.2 การวิเคราะห์ในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับสรรพากรและภาระภาษี
7.3 การวิเคราะห์ในแง่มุมผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินและผู้เกี่ยวข้อง
7.4 แง่มุมระบบและความปลอดภัยข้อมูล
7.5 ประเด็นค่าธรรมเนียมและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

8. ไขประเด็นข้อสงสัยกรณีกิจการใช้ระบบ e-Withholding Tax
8.1 กิจการใช้ระบบ e-Withholding Tax จะต้องใช้งานทั้งระบบหรือเพียงบางส่วนได้?
8.2 กิจการใช้ระบบ e-Withholding Tax กับธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวหรือหลายแห่ง
8.3 กิจการทดลองใช้ระบบ e-Withholding Tax แล้ว สามารถยกเลิกการใช้ได้หรือไม่ และมีผลอย่างไร?
8.4 จะมีการปรับอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่มีหลายอัตราให้ลดจำนวนอัตราลงหรือไม่?

9. Case Study กรณีตัวอย่างจากธนาคารพาณิชย์ ที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน
9.1 ลักษณะและกระบวนการให้บริการ e-Withholding Tax ของธนาคารพาณิชย์
9.2 การออกหนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ผู้รับเงิน และออกสำเนาให้หน่วยงานผู้ชำระเงิน
9.3 การประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายของหน่วยงานเป็น PDF ไฟล์
9.4 หนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และส่วนของผู้ถูกหัก,
แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งใบปะหน้า พร้อมใบแนบแยกตาม ภงด.แต่ละประเภท และรายงาน
ข้อมูลการหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายแบบรายวัน
9.5 ระบบการนำส่งรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากรแทนหน่วยงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์
พร้อมชำระภาษีตรงเข้าบัญชีของกรมสรรพากร
9.6 การติดตามสถานะการชำระภาษี

10. หลักในการพิจารณาและกระบวนการตัดสินใจใช้ระบบ e-Withholding Tax

ค่าใช้จ่าย : 4,815 บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2019-05-14

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 คอร์สอบรม มิถุนายน : YouTube Marketing 2020 ยูทูปสำหรับนักการตลาดสมัยใหม่ - รอบ 6
 คอร์สอบรม มิถุนายน : WordPress for Beginner สร้างเว็บสมัยใหม่ด้วยเวิร์ดเพรส - รอบ 6
 คอร์สอบรม มิถุนายน : Joomla Advanced 2020 การปรับแต่งเว็บจูมล่า ขั้นสูง - รอบ 6
 คอร์ส พฤษภาคม : Facebook Marketing 2020 เฟสบุ๊คเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 5)
 คอร์ส พฤษภาคม : YouTube Marketing 2020 ยูทูปสำหรับนักการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 5)
 คอร์ส พฤษภาคม : สร้างเว็บร้านค้าอีคอมเมิร์ซ ด้วย Magento - (รอบ 5)
 คอร์ส พฤษภาคม : สร้างเว็บ Joomla Beginner 2020 - (รอบ 5)
 คอร์สอบรม : Joomla Advanced 2020 การปรับแต่งเว็บจูมล่า ขั้นสูง 6 มิติ - รอบ 6
 คอร์สอบรม : สร้างเว็บ Joomla Beginner 2020 - รอบ 5
 คอร์สอบรม: สร้างเว็บขายของออนไลน์ WooCommerce 2020 - รอบ 4
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 การประเมินราคาเครื่องจักรทำอย่างไร
 โครงการอบรม จิตสำนึกรักองค์กรเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสร้างสุข (Organization Coconsciou
 ความรู้พื้นฐานด้านการประมาณราคาก่อสร้าง
 สัมมนา: เตรียมพร้อมลงทุนอสังหาฯ หลังโควิด-19 ด้วยข้อมูลเด็ด
 หลักสูตรออนไลน์ System maintenance
 สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร กฎหมายแรงงาน หลักสูตร 30 ประเด็นเด็ด !!! ในการปรับลดค่าจ้าง-เลิกจ้าง ช่วงวิ
 หลักสูตร Facebook Marketing : เฟสบุ๊คเพจ 2020 เพื่อการตลาดสมัยใหม่ (รอบ 5)
 หลักสูตร Magento : สร้างเว็บร้านค้าอีคอมเมิร์ซ แบบมืออาชีพด้วย Magento 2.x (รอบ 5)
 หลักสูตร Joomla Advanced : คอร์สอบรมทำเว็บ Joomla ขั้นสูง (รอบ 6)
 หลักสูตร WordPress : สร้างเว็บสมัยใหม่ ด้วย WordPress 2020 (รอบ 6)
 สัมมนา: คอนโดฯ ใจกลางเมือง ราคาตกจริงหรือ ?
 Online Course การประมาณค่าความน่าเชื่อถือของระบบในอุตสาหกรรม
 สัมมนา: ชี้สถานการณ์อสังหาฯ 4 เดือนแรก 2563
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 Online Course การประมาณค่าความน่าเชื่อถือของระบบในอุตสาหกรรม
 หลักสูตร 28-29 พ.ค. : สร้างเว็บร้านค้าอีคอมเมิร์ซ ด้วย Magento
 หลักสูตร 22 พ.ค. : Facebook Marketing 2020 เฟสบุ๊คเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร 19 พ.ค. : YouTube Marketing 2020 ยูทูปสำหรับนักการตลาดสมัยใหม่
 รับสมัครวันสุดท้าย !!! หลักสูตรออนไลน์ System maintenance
 (อบรม 8 มิ.ย.63)....หลักสูตร กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved