enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
e-Withholding Tax : ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (05/62)

e-Withholding Tax : ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (05/62)

วันที่ : 23 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด :
วิทยากรโดย อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์


หัวข้อสัมมนา

1. สรุปสาระสำคัญของ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ จะมีผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการการปฏิบัติงาน
ทางบัญชีการเงินและงานที่เกี่ยวข้องอย่างไร?

3. แผนผังภาพรวมและลักษณะความเชื่อมโยง-เกี่ยวเนื่องของ e-Withholding Tax กับระบบ
ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ควรทราบ

4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่อกิจการ ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.1 พฤติกรรมผู้บริโภค ละผลกระทบของกิจการ จากความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการชำระเงินที่เคลื่อน
ย้ายกระบวนการหลักไปสู่การรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบัน
4.2 ความจำเป็นของระบบการชำระเงินและระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงาน
ทางบัญชีการเงินต้องทราบ

5. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax ของผู้ประกอบการ

6. สรุปสาระสำคัญและกระบวนการทำงาน e-Withholding Tax ในมุมที่ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชี
การเงินไม่ควรพลาด

7. วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ข้อควรพิจารณา และข้อควรระวัง ในการเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax
7.1 การวิเคราะห์ในแง่มุมธุรกิจ กิจการ และคู่ค้า
7.2 การวิเคราะห์ในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับสรรพากรและภาระภาษี
7.3 การวิเคราะห์ในแง่มุมผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินและผู้เกี่ยวข้อง
7.4 แง่มุมระบบและความปลอดภัยข้อมูล
7.5 ประเด็นค่าธรรมเนียมและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

8. ไขประเด็นข้อสงสัยกรณีกิจการใช้ระบบ e-Withholding Tax
8.1 กิจการใช้ระบบ e-Withholding Tax จะต้องใช้งานทั้งระบบหรือเพียงบางส่วนได้?
8.2 กิจการใช้ระบบ e-Withholding Tax กับธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวหรือหลายแห่ง
8.3 กิจการทดลองใช้ระบบ e-Withholding Tax แล้ว สามารถยกเลิกการใช้ได้หรือไม่ และมีผลอย่างไร?
8.4 จะมีการปรับอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่มีหลายอัตราให้ลดจำนวนอัตราลงหรือไม่?

9. Case Study กรณีตัวอย่างจากธนาคารพาณิชย์ ที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน
9.1 ลักษณะและกระบวนการให้บริการ e-Withholding Tax ของธนาคารพาณิชย์
9.2 การออกหนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ผู้รับเงิน และออกสำเนาให้หน่วยงานผู้ชำระเงิน
9.3 การประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายของหน่วยงานเป็น PDF ไฟล์
9.4 หนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และส่วนของผู้ถูกหัก,
แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งใบปะหน้า พร้อมใบแนบแยกตาม ภงด.แต่ละประเภท และรายงาน
ข้อมูลการหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายแบบรายวัน
9.5 ระบบการนำส่งรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากรแทนหน่วยงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์
พร้อมชำระภาษีตรงเข้าบัญชีของกรมสรรพากร
9.6 การติดตามสถานะการชำระภาษี

10. หลักในการพิจารณาและกระบวนการตัดสินใจใช้ระบบ e-Withholding Tax

ค่าใช้จ่าย : 4,815 บาท

ใบสมัคร : https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=11482&Itemid=145&lang=th

ลงประกาศเมื่อ : 2019-05-14

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์ส WordPress 2562 สร้างเว็บสมัยใหม่ด้วยเวิร์ดเพรส - (รอบ 8)
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซ แบบมืออาชีพด้วย Magento 2 (รอบ 8)
 หลักสูตรกรกฎาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla 2562 (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 - (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด - (รอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce (เรียนวันเสาร์)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (สอนด้วยเวอร์ชั่น 5)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สสร้างเว็บ Joomla for Beginner 2019 (สอนด้วยเวอร์ชั่น 3.9)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์ส Facebook Marketing 2019 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สสร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2 - (รอบ 6)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 การวางแผนโครงการพัฒนาโครงการ ก่อนลงทุน
 Asia Fitness Conference 2019 งานประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกีฬาและการออกกำลังกายระดับโลกที่ Fitness Pro
 3 เซเลบสุดฮอตร่วมประชันความเร็วที่การแข่งขันจักรยานนานาชาติ “Bangkok Bank CycleFest 2019”
 23 กรกฎาคม 2562...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง การใช้โทรศัพท์ GPS ความรู้เบื้องต้นเก
 23 กรกฎาคม 2562...การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR for non-HR)
 23 กรกฎาคม 2562...เคล็ดลับการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามระบบ ISO 9001:2015
 22 กรกฎาคม 2562...การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน ข้อมูลทางการเงิน และบัญชีเพื่อการบริหาร สำหรับผู้บริห
 20 กรกฎาคม 2562...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0
 19 กรกฏาคม 2562...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
 กฎหมายและภาษีสําหรับธุรกิจครอบครัว (Legal and Tax Solution for Family Business) (กรกฎาคม 2562)
 Accounting Workshop in Excel : Excel ภาคปฏิบัติสูตรลัดงานบัญชี รุ่นที่ 15
 ทำธุรกิจโฮสเทลอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
 ภาษีกับการลงทุนอสังหาฯ
 ศึกษาวิธีปิดการขาย แบบมืออาชีพ
 การบริหารตลาดนัด-ตลาดสด
 [!SPAM]หลักสูตร ความรู้ การนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ ภาษีเเละพิธีการศุลกากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่
 เปิดสอนหลักสูตรสำหรับนายหน้ามือใหม่
 เทคนิคการปิดการขาย แบบมืออาชีพ
 [!SPAM]Sale for Non Sale (สำหรับผู้ที่ต้องการขาย แต่ไม่ใช่ฝ่ายขาย) (12 ก.ค. 62) อ.ประเสริฐ
 เตรียมพร้อมสู่ ISO 45001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20 สิงหาคม 2562
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved