enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
e-Withholding Tax : ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (05/62)

e-Withholding Tax : ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (05/62)

วันที่ : 23 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด :
วิทยากรโดย อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์


หัวข้อสัมมนา

1. สรุปสาระสำคัญของ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ จะมีผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการการปฏิบัติงาน
ทางบัญชีการเงินและงานที่เกี่ยวข้องอย่างไร?

3. แผนผังภาพรวมและลักษณะความเชื่อมโยง-เกี่ยวเนื่องของ e-Withholding Tax กับระบบ
ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ควรทราบ

4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่อกิจการ ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.1 พฤติกรรมผู้บริโภค ละผลกระทบของกิจการ จากความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการชำระเงินที่เคลื่อน
ย้ายกระบวนการหลักไปสู่การรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบัน
4.2 ความจำเป็นของระบบการชำระเงินและระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงาน
ทางบัญชีการเงินต้องทราบ

5. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax ของผู้ประกอบการ

6. สรุปสาระสำคัญและกระบวนการทำงาน e-Withholding Tax ในมุมที่ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชี
การเงินไม่ควรพลาด

7. วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ข้อควรพิจารณา และข้อควรระวัง ในการเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax
7.1 การวิเคราะห์ในแง่มุมธุรกิจ กิจการ และคู่ค้า
7.2 การวิเคราะห์ในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับสรรพากรและภาระภาษี
7.3 การวิเคราะห์ในแง่มุมผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินและผู้เกี่ยวข้อง
7.4 แง่มุมระบบและความปลอดภัยข้อมูล
7.5 ประเด็นค่าธรรมเนียมและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

8. ไขประเด็นข้อสงสัยกรณีกิจการใช้ระบบ e-Withholding Tax
8.1 กิจการใช้ระบบ e-Withholding Tax จะต้องใช้งานทั้งระบบหรือเพียงบางส่วนได้?
8.2 กิจการใช้ระบบ e-Withholding Tax กับธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวหรือหลายแห่ง
8.3 กิจการทดลองใช้ระบบ e-Withholding Tax แล้ว สามารถยกเลิกการใช้ได้หรือไม่ และมีผลอย่างไร?
8.4 จะมีการปรับอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่มีหลายอัตราให้ลดจำนวนอัตราลงหรือไม่?

9. Case Study กรณีตัวอย่างจากธนาคารพาณิชย์ ที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน
9.1 ลักษณะและกระบวนการให้บริการ e-Withholding Tax ของธนาคารพาณิชย์
9.2 การออกหนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ผู้รับเงิน และออกสำเนาให้หน่วยงานผู้ชำระเงิน
9.3 การประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายของหน่วยงานเป็น PDF ไฟล์
9.4 หนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และส่วนของผู้ถูกหัก,
แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งใบปะหน้า พร้อมใบแนบแยกตาม ภงด.แต่ละประเภท และรายงาน
ข้อมูลการหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายแบบรายวัน
9.5 ระบบการนำส่งรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากรแทนหน่วยงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์
พร้อมชำระภาษีตรงเข้าบัญชีของกรมสรรพากร
9.6 การติดตามสถานะการชำระภาษี

10. หลักในการพิจารณาและกระบวนการตัดสินใจใช้ระบบ e-Withholding Tax

ค่าใช้จ่าย : 4,815 บาท

ใบสมัคร : https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=11482&Itemid=145&lang=th

ลงประกาศเมื่อ : 2019-05-14

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สสร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2 - (รอบ 6)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด - (รอบ 6)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์สปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง Joomla Advanced 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์ (รอบ 5)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บ WordPress วันเสาร์ - อาทิตย์ (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019 - (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2.x - (รอบ 4)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ: เลือกมื้อเช้าดี ชีวีมีสุข
 เทคนิคพิชิตความเครียดด้วยการออกกำลังกายและการกินเพื่อสุขภาพ
 31 พฤษภาคม 2562...การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
 31 พฤษภาคม 2562...การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
 31 พฤษภาคม 2562...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน Finance for Non-Finance
 Intro Life & Acting Workshop
 29 พฤษภาคม 2562...การสร้างแรงงานสัมพันธ์เพื่อการบริหารงานในองค์กร
 28-29 พฤษภาคม 2562...Smart ENGLISH Communications Skills Towards AEC (ความเป็นเลิศ...สู่การสื่อสารอย
 27 พฤษภาคม 2562...การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ภาษาอย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ (ไทย-อังกฤ
 27 พฤษภาคม 2562...Project Feasibility Analysis : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
 25 พฤษภาคม 2562...นักขายโดนใจลูกค้า
 25 พฤษภาคม 2562...การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า
 25 พฤษภาคม 2562...ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่ สู่มืออาชีพระบบบริหารเอกสารครบวงจร
 24 พฤษภาคม 2562...Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ
 24 พฤษภาคม 2562...กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา (สำหรับนักขาย ที่ต้องการเพิ่มทักษะที่ปรึกษา)
 24 พฤษภาคม 2562...การสร้างจิตสำนึกการให้บริการที่ดีและการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
 23 พฤษภาคม 2562...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร
 23 พฤษภาคม 2562...กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ
 23 พฤษภาคม 2562...Excel Advanced for Special Functions
 23 พฤษภาคม 2562...พัฒนาศักยภาพการเขียนภาษาอังกฤษในที่ทำงาน โดยเฉพาะ E-mail
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved