enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
หลักสูตร สร้างโอกาสทางการตลาดอย่างเหนือชั้นด้วย PODCASTING (Create Superior Marketing Opportunities with PODCASTING)

หลักสูตร สร้างโอกาสทางการตลาดอย่างเหนือชั้นด้วย PODCASTING (Create Superior Marketing Opportunities with PODCASTING)

วันที่ : 8 มิถุนายน 2562

รายละเอียด :
สร้างโอกาสทางการตลาดอย่างเหนือชั้นด้วย PODCASTING
(Create Superior Marketing Opportunities with PODCASTING)

วิทยากร: อาจารย์สุเทพ โลหณุต
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และที่ปรึกษาหลักสูตรการอบรมการบริหารธุรกิจ และการใช้ระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์,
งานกราฟิก ในสถาบันฝึกอบรมชั้นนำทั่วประเทศ

8 มิถุนายน 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหคุผล
การสร้างโอกาสทางการตลาดถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของทางธุรกิจ ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปการตลาดยุคนี้จึงไม่สามารถเน้นการขายเป็นหัวใจหลักได้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องรู้จักพลิกแพลงผสมผสานการตลาดยุคใหม่ที่เน้นประสบการณ์และบริการมาจุดเป็นขาย รวมถึงเป็นที่ปรึกษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายได้อีกด้วย
โซเชียลมีเดียจึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดที่ถูกเชื่อมโยงและถูกนำไปใช้ แต่ใช่ว่าจะมีแต่ Facebook, IG, Twitter, LINE@ เท่านั้นที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เท่านั้น
PODCASTING หรือการสร้างสถานีกระจายข่าวทั้งภาพและวิดีโอ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักการตลาดยุคใหม่ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าแถมยังสามารถใช้งานได้ทั้งระบบออนไลน์-ออฟไลน์ในการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงเพิ่มจำนวนผู้ติดตามได้ง่ายกว่า และมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าสื่อโซเชียลทั่วไป ยิ่งใช้ผสมผสานกับทุกสื่อที่มีอยู่ยิ่งให้ผลลัพธ์แบบทวีคุณในการธุรกิจหรือองค์กรของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้สร้าง Audio & Video Books ได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีเกิดทักษะความเข้าใจในการผลิตและเผยแพร่สื่อพอตแคสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการสื่อพอตแคสต์ได้ในต้นทุนที่ต่ำ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเพิ่มยอดขายและกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดได้

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้ารับการอบรม
1. ผู้เข้ารับการอบรมควรมีความรู้การใช้สื่อทางด้านโซเชียลมีเดียมาบ้าง ไม่ว่าจะเป็น LINE, LINE@, Twitter, Hi5, IG, Facebook เป็นต้น
2. ผู้เข้ารับการอบรมควรมีความรู้ในผลิตภัณฑ์ทางการตลาดที่ตนเองรับผิดชอบและนำเสนอได้

สิ่งที่ได้รับจากการอบรม
1. เพิ่มพูนทักษะความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานพอตแคสต์มากยิ่งขึ้น
2. การวิเคราะห์คู่แข่งจากประโยชน์การใช้งานพอตแคสต์
3. การจัดทำงบประมาณด้านสื่อมีเดียพอตแคสต์
4. การออกแบบตารางเวลาสำหรับการสร้างเนื้อหา
5. การตั้งค่าฟีต RSS (Really Simple Syndication) หรือเพิ่มยอดผู้ติดตามทางการตลาด
6. การสร้างและผลิตสื่อพอตแคสต์
7. การปรับแต่งพอตแคสต์ของคุณให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดหรือองค์กร
8. การเผยแพร่ข้อมูลแบบ Broad Catching
9. การเลือกใช้โฮสติ้งสำหรับใช้งานพอตแคสต์
10. การโปรโมทสื่อพอตแคสต์ร่วมกับการใช้งานโซเชียลมีเดียชนิดอื่นๆ

หัวข้อการอบรม
1. พอตแคสต์กับวิธีสร้างโอกาสทางการตลาดคืออะไร และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สื่อนี้
2. การปรับแต่งพอตแคสต์ตามสไตล์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด
3. การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานพอตแคสต์
4. การสร้างปฏิทินหรือตารางเวลาในการสร้างเนื้อหาพอตแคสต์
5. การวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาดผ่านพอตแคสต์
6. การจัดทำงบประมาณของสร้างพอตแคสต์
7. การตั้งค่าสตูดิโอสำหรับพอตแคสต์
8. การสร้างชิ้นงานเสียง และวิดีโอด้วยเทคนิคพอตแคสต์
9. การแก้ไขพอตแคสต์ด้วยซอฟต์แวร์ Commercial และ Freeware
10. การบีบอัดข้อมูลไฟล์พอตแคสต์ก่อนนำข้อมูลเพื่อเผยแพร่
11. การเลือกใช้โฮสติ้งสำหรับพอตแคสต์
12. การเพิ่มยอดผู้ติดตามผ่าน RSS
13. การโปรโมทสื่อพอตแคสต์ร่วมกับโซเชียลมีเดียชนิดอื่นๆ
14. เก็บตกต่อยอดไอเดียการใช้งานทางการตลาด

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม
1. ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม SME, ธุรกิจ
2. บุคลากร-เจ้าหน้าที่งานขายและการตลาด (ครอบคลุมทุกสายอาชีพ)
3. ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาวิธีการบริหารจัดทำสื่อพอตแคสต์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด


ระดับการเรียนรู้: ระดับขั้นต้น - ระดับขั้นกลาง

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ค่าใช้จ่าย : 4500 บาท

ใบสมัคร : http://trainingbay.igetweb.com/uploads/7317/filemanager/96233f38955df13a7cd10ecaa9510374.pdf

ลงประกาศเมื่อ : 2019-05-14

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์ส WordPress 2562 สร้างเว็บสมัยใหม่ด้วยเวิร์ดเพรส - (รอบ 8)
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซ แบบมืออาชีพด้วย Magento 2 (รอบ 8)
 หลักสูตรกรกฎาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla 2562 (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 - (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด - (รอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce (เรียนวันเสาร์)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (สอนด้วยเวอร์ชั่น 5)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สสร้างเว็บ Joomla for Beginner 2019 (สอนด้วยเวอร์ชั่น 3.9)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์ส Facebook Marketing 2019 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สสร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2 - (รอบ 6)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 การวางแผนโครงการพัฒนาโครงการ ก่อนลงทุน
 Asia Fitness Conference 2019 งานประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกีฬาและการออกกำลังกายระดับโลกที่ Fitness Pro
 3 เซเลบสุดฮอตร่วมประชันความเร็วที่การแข่งขันจักรยานนานาชาติ “Bangkok Bank CycleFest 2019”
 23 กรกฎาคม 2562...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง การใช้โทรศัพท์ GPS ความรู้เบื้องต้นเก
 23 กรกฎาคม 2562...การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR for non-HR)
 23 กรกฎาคม 2562...เคล็ดลับการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามระบบ ISO 9001:2015
 22 กรกฎาคม 2562...การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน ข้อมูลทางการเงิน และบัญชีเพื่อการบริหาร สำหรับผู้บริห
 20 กรกฎาคม 2562...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0
 19 กรกฏาคม 2562...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
 กฎหมายและภาษีสําหรับธุรกิจครอบครัว (Legal and Tax Solution for Family Business) (กรกฎาคม 2562)
 Accounting Workshop in Excel : Excel ภาคปฏิบัติสูตรลัดงานบัญชี รุ่นที่ 15
 ทำธุรกิจโฮสเทลอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
 ภาษีกับการลงทุนอสังหาฯ
 ศึกษาวิธีปิดการขาย แบบมืออาชีพ
 การบริหารตลาดนัด-ตลาดสด
 [!SPAM]หลักสูตร ความรู้ การนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ ภาษีเเละพิธีการศุลกากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่
 เปิดสอนหลักสูตรสำหรับนายหน้ามือใหม่
 เทคนิคการปิดการขาย แบบมืออาชีพ
 [!SPAM]Sale for Non Sale (สำหรับผู้ที่ต้องการขาย แต่ไม่ใช่ฝ่ายขาย) (12 ก.ค. 62) อ.ประเสริฐ
 เตรียมพร้อมสู่ ISO 45001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20 สิงหาคม 2562
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved