enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
ที่ปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้ รุ่นที่ 5

ที่ปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้ รุ่นที่ 5

วันที่ : 29-30/06/2562

รายละเอียด :
คำแนะนำหลักสูตร
"สภาพคล่องนั้นสำคัญกว่ากำไรในทางบัญชี" เป็นความจริงที่ผู้ประกอบการมืออาชีพยอมรับหลักสูตรนี้จะสอนให้ท่านบริหารกิจการให้อยู่รอดในสภาวะขาดสภาพคล่อง พร้อมทั้งแจ้งสัญญาณอันตรายเพื่อป้องกันปัญหาก่อนกิจการขาดสภาพคล่อ

วัถุประสงค์
1)เพื่อช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถตรวจสอบอาการเริ่มป่วยของกิจการจากสัญญาณต่างๆ ทางการเงินและสามารถหาวิธีป้องกัน ไม่ให้ลุกลามจนกิจการต้องเข้าห้อง ICU
2)เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้กิจการ การแก้ปัญหาทางการเงินเพื่อให้กิจการสามารถฝ่าวิกฤตในช่วงยากลำบากไปได้
3)เพื่อช่วยเหลือแก่กิจการที่มีปัญหาทางการเงินและลด NPL ในระบบลงซึ่งจะส่งผลทำให้ระบบเศรษฐกิจมีความเชื่อมั่น มีกำลังที่จะเปลี่ยนแปลงขยายตัวไปในทิศทางที่ดี
4)เพื่อสร้างอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจด้านการปรับโครงสร้างหนี้และด้านการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาทางการเงิน อันจะนำไปสู่ความสามารถแก้สภาพคล่องกิจการในระบบเศรษฐกิจภาพรวมได้อย่างรวดเร็วและแท้จริง

เนื้อหาอบรม
-ด้านการเงิน สอนวิธีการตรวจสอบ,วิเคราะห์,วางแผนแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกิจการ
-ด้านกฎหมาย สอนให้รู้ขั้นตอนและเครื่องมือทางกฎหมายในการทวงหนี้แต่เริ่มต้นจนถึงที่สุด ข้อห้ามร้ายแรงที่ลูกหนี้ไม่ควรทำหรือข้อยกเว้นที่เป็นประโยชน์ต่อลูกหนี้
-ด้านการจัดการทรัพย์สิน การประกอบกิจการในระหว่างถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ทรัพย์สินที่มีอยู่ในจำนวนจำกัดจะเพิ่มมูลค่ายังไงให้เติบโตทันต่อการระดมเงินไปใช้หนี้แก่เจ้าหนี้ กระแสเงินสดติดลบทรัพย์สินที่มีพอจะแปลงเป็นเงินหมุนเวียนได้หรือไม่ ทำยังไง?
-ด้านการประนอมหนี้ สอนให้รู้ว่าปรับโครงสร้างหนี้คืออะไร แนวทางในการปรับโครงสร้างหนี้แต่ละวิธีทำอย่างไร กลยุทธในการประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ให้ได้ผลจริงทำอย่างไร

สิทธิพิเศษ
สำหรับผู้เข้าอบรม สามารถขอรับคำปรึกษาทางธุรกิจเป็นระยะเวลา 1 นับแต่วันสิ้นสุดการอบรม ในเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ ได้แก่
-การปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร
-การบริหารจัดการลูกหนี้การค้า
-ปัญหาคดีความอันเกิดขึ้นจากการทวงหนี้ของเจ้าหนี้
-ปัญหาอันเนื่องจากการบริหารจัดการบริษัทตาข้อกฎหมาย
-ปัญหาอันเนื่องจากกฎหมายที่ดินและการพัฒนาอสังหา
-การวิเคราะห์โครง/การบริหารการเงิน/การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
-การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์/การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
-การขอสินเชื่อกับธนาคาร
-ปัญหาทางบัญชี
-ปัญหาทางภาษีอากร

สอบถามเพิ่มเติม 0892238426

ค่าใช้จ่าย : 5000 บาท

ใบสมัคร : https://docs.google.com/forms/d/1oNSG_D0kTifpUfda6fSJ8InD9ftuckBkHtgxL8GM-Bc/viewform

ลงประกาศเมื่อ : 2019-06-23

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์ส Facebook Page for Marketing 2019 - (รอบ 8)
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์ส WordPress 2562 สร้างเว็บสมัยใหม่ด้วยเวิร์ดเพรส - (รอบ 8)
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซ แบบมืออาชีพด้วย Magento 2 (รอบ 8)
 หลักสูตรกรกฎาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla 2562 (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 - (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด - (รอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce (เรียนวันเสาร์)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (สอนด้วยเวอร์ชั่น 5)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สสร้างเว็บ Joomla for Beginner 2019 (สอนด้วยเวอร์ชั่น 3.9)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์ส Facebook Marketing 2019 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 31 กรกฎาคม 2562...การเขียนรายงานเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล
 30 กรกฎาคม 2562...เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์ และการตีความข้อมูล
 30 กรกฎาคม 2562...กลยุทธ์การสื่อสารด้านการเขียน(ภาษาอังกฤษ) บันทึกและจดหมายธุรกิจ ให้เกิดผล
 26 กรกฏาคม 2562...Incoterms ® 2010 ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
 26 กรกฎาคม 2562...หัวหน้างานยุคใหม่ก้าวไกล 360 องศา
 25-26 กรกฎาคม 2562...Advanced Excel for Special Macro & VBA
 25 กรกฎาคม 2562...การจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษที่ยั่งยืนด้วย 3R
 25 กรกฎาคม 2562...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน/ฝ่ายบริหาร ควรรู้ (HR Law Update : 2019)
 25 กรกฎาคม 2562...หัวหน้างานกับการบริหารคนยุค 4.0
 24 กรกฎาคม 2562...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย
 24 กรกฎาคม 2562...เตรียมพร้อมรับมือ ด่วนที่สุด...กรมสรรพากร กำลังวางแผนตรวจสอบภาษี “แพทย์ กับโรงพยาบ
 การวางแผนโครงการพัฒนาโครงการ ก่อนลงทุน
 Asia Fitness Conference 2019 งานประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกีฬาและการออกกำลังกายระดับโลกที่ Fitness Pro
 3 เซเลบสุดฮอตร่วมประชันความเร็วที่การแข่งขันจักรยานนานาชาติ “Bangkok Bank CycleFest 2019”
 23 กรกฎาคม 2562...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง การใช้โทรศัพท์ GPS ความรู้เบื้องต้นเก
 23 กรกฎาคม 2562...การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR for non-HR)
 23 กรกฎาคม 2562...เคล็ดลับการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามระบบ ISO 9001:2015
 22 กรกฎาคม 2562...การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน ข้อมูลทางการเงิน และบัญชีเพื่อการบริหาร สำหรับผู้บริห
 20 กรกฎาคม 2562...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0
 19 กรกฏาคม 2562...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved