enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด:เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์

แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด:เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์

วันที่ : 30 สิงหาคม 2562

รายละเอียด :
การทำวิจัยการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพนี้ เหมาะสำหรับนักการตลาด พนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้องทางการตลาด และผู้ที่สนใจต้องการจะเรียนรู้ภาพรวมทางธุรกิจเชิงการตลาด และต้องการตอบปัญหาต่างๆ ทางการตลาด อาทิ การทดสอบแนวคิดและผลิตภัณฑ์ใหม่ การค้นหาความพึงพอใจลูกค้า การสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ การวัดความเข้มแข็งและตำแน่งของแบรนด์ การวัดผลตอบรับจากโฆษณาและแคมเปญการตลาด ฯลฯ
คำถามเหล่านี้จำเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของธุรกิจ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพของกระบวนการคิด และการทำงานวิจัยทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการกำหนดปัญหาทางการตลาดที่ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การสร้างระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม รวมทั้งการวางแผนดำเนินการวิจัยการตลาดอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน ให้แนวทางการทำวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุติด้านวิจัยการตลาด


Key Contents

- Marketing Research Essentials เผยโจทย์ลับวิเคราะห์แนวทางวิจัยการตลาด
ท่านจะได้เรียนรู้โลกของการวิจัยการตลาด ความสำคัญของงานวิจัยทางการตลาด การกำหนดปัญหาของการทำวิจัย การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย เข้าใจขั้นตอนระเบียบการวิจัย รวมถึงการเลือกใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณได้อย่างเหมาะสม
• การกำหนดปัญหาของการทำวิจัยที่ถูกต้อง
• เริ่มต้นกรอบแนวคิดการวิจัยและระเบียบการวิจัยที่เหมาะสม
• ขั้นตอนระเบียบการวิจัย
• ความแตกต่างระหว่างเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพและเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ

- Customer Insights Analysis with Marketing Research ค้นหา Customer Insights ด้วยเทคนิคการวิจัยการตลาด
ท่านจะเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า เทคนิคความคิดในการวิเคราะห์ลูกค้า และแนวทางการวิเคราะห์สิ่งที่ลูกค้าคิดและต้องการอย่างตรงจุด
• เข้าใจถึงพฤติกรรมลูกค้า
• เทคนิคความคิดในการวิเคราะห์ลูกค้า
• แนวทางการวิเคราะห์สิ่งที่ลูกค้าคิดและต้องการ

- When and How to Use Research Methods วางแผนการใช้เทคนิคการวิจัยการตลาดที่เหมาะสม
ท่านจะทราบถึงเทคนิคต่างๆในการวิจัยทางการตลาด ข้อดีและข้อด้อยของเทคนิคแต่ละประเภท การใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม การเป็นผู้นำสนทนาที่ดี เทคนิคการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ การใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึกให้ได้ประสิทธิผล
• เทคนิคต่าง ๆ ข้อดีและข้อด้อยของเทคนิคแต่ละประเภท
• Focus Group Technic
• In-depth Interview Technic

- Data Analysis Key Concepts สู่ผลลัพธ์สุดท้ายด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
ท่านจะสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์และตอบปัญหาที่กำหนดได้ สามารถเขียนกรอบงานวิจัย วัดคุณภาพการวิจัยทางการตลาด รวมถึงการเขียนรายงานการวิจัยให้ตอบโจทย์หัวข้อ
• Research Framework
• Quality of Marketing Research
• Writing Research ReportKey Benefits

- เรียนรู้ถึงแนวทางการวิจัยการตลาด พฤติกรรมของลูกค้าที่มีผลต่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่

- ทราบถึงความสำคัญของการกำหนดปัญหา ขั้นตอนการทำวิจัยทางการตลาดตามระเบียบวิธีการวิจัย และเทคนิคการทำวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

- สามารถวางแผนขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ผล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
นักการตลาด นักวิจัยทางการตลาด


วิทยากร
ศ.ดร. กุณฑลี รื่นรมย์
- ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางด้านการตลาด
- อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สถานที่อบรม (VENUE)
โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ค่าใช้จ่าย : 7800 บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2019-08-08

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร Update ใหม่ : คอร์สอบรม สร้างเว็บสมัยใหม่ 2020 ด้วย WordPress
 หลักสูตร Update ใหม่ : คอร์สอบรม YouTube Marketing ยูทูปสำหรับนักการตลาด 2563/2020 (update ก่อนใคร)
 หลักสูตร Update ใหม่ : คอร์สอบรม ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2563/2020 (update ก่อนใคร)
 หลักสูตร ธันวาคม : คอร์สสร้างเว็บ Magento (สอนด้วยเวอร์ชั้น 2.3) - รอบ 12
 หลักสูตร ธันวาคม : YouTube Marketing 2019-2020 สำหรับนักการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 12)
 หลักสูตรพฤศจิกายน : คอร์สอบรม Facebook Marketing 2019 สอนทำเพจการตลาด - (รอบ 11)
 หลักสูตรพฤศจิกายน : คอร์สสร้างเว็บ Joomla - (รอบ 11)
 หลักสูตรพฤศจิกายน : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ WooCommerce - (รอบ 11)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สสร้างเว็บ สร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 เฟสบุ๊คเพจสำหรับนักการตลาด SME - (รอบ 10)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ครั้งที่ 33 ณ โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ต กะตะ ภูเก็ต
 เรือใบภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้าครั้งที่ 33 ปิดฉากการแข่งขัน พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานจัดขึ้น ณ บียอนด์
 ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้าต้อนรับพันธมิตรใหม่จากจีน
 วรานันต์ขึ้นนำจ่าฝูงรายการเรือใบบังคับวิทยุภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า
 ดูงานอสังหาฯ Japan (Tokyo)
 หลักสูตร รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ (RE100)
 ม.ล.เวฆา รั้งตำแหน่งผู้นำรวมเรือใบออพติมิสต์
 เรือใบบังคับวิทยุ กีฬาอันทรงเกียรติแห่งสายน้ำที่เป็นมากกว่าของเล่น
 อาร์เอ็มเอ กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนคิงส์คัพรีกัตต้า ครั้งที่ 33
 นพเก้านำเรือไทยคว้าแชมป์รุ่นไออาร์ซี 0 ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้าวันที่สาม
 สรุปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเก็บเท่าไหร่มีวิธีคำนวณยังไง
 การแข่งขันวันที่ 2 ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า จับตากัปตันหญิงทีมเรือไทยไล่จี้ผู้นำรุ่นไออาร์ซี 0
 กิจกรรมเยี่ยมชมดูงาน FOODEX JAPAN 2020 ณ ประเทศญี่ปุ่น
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Expert Oracle SQL Tuning ประจำปี 2563
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL Plus Programming ประจำปี 2563
 Thailand Training Center ( T.T.C.) เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ประจำปี 2563
 ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้าครั้งที่ 33 การแข่งขันวันแรกกระแสลมดี เอื้อทีมเรือใบใหญ่ทุกรุ่นแสดงฝีมือ
 Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Performance Tuning ประจำปี 2562
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Expert Oracle SQL Tuning ประจำปี 2563
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL Plus Programming ประจำปี 2562
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved