enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด:เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์

แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด:เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์

วันที่ : 30 สิงหาคม 2562

รายละเอียด :
การทำวิจัยการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพนี้ เหมาะสำหรับนักการตลาด พนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้องทางการตลาด และผู้ที่สนใจต้องการจะเรียนรู้ภาพรวมทางธุรกิจเชิงการตลาด และต้องการตอบปัญหาต่างๆ ทางการตลาด อาทิ การทดสอบแนวคิดและผลิตภัณฑ์ใหม่ การค้นหาความพึงพอใจลูกค้า การสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ การวัดความเข้มแข็งและตำแน่งของแบรนด์ การวัดผลตอบรับจากโฆษณาและแคมเปญการตลาด ฯลฯ
คำถามเหล่านี้จำเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของธุรกิจ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพของกระบวนการคิด และการทำงานวิจัยทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการกำหนดปัญหาทางการตลาดที่ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การสร้างระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม รวมทั้งการวางแผนดำเนินการวิจัยการตลาดอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน ให้แนวทางการทำวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุติด้านวิจัยการตลาด


Key Contents

- Marketing Research Essentials เผยโจทย์ลับวิเคราะห์แนวทางวิจัยการตลาด
ท่านจะได้เรียนรู้โลกของการวิจัยการตลาด ความสำคัญของงานวิจัยทางการตลาด การกำหนดปัญหาของการทำวิจัย การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย เข้าใจขั้นตอนระเบียบการวิจัย รวมถึงการเลือกใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณได้อย่างเหมาะสม
• การกำหนดปัญหาของการทำวิจัยที่ถูกต้อง
• เริ่มต้นกรอบแนวคิดการวิจัยและระเบียบการวิจัยที่เหมาะสม
• ขั้นตอนระเบียบการวิจัย
• ความแตกต่างระหว่างเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพและเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ

- Customer Insights Analysis with Marketing Research ค้นหา Customer Insights ด้วยเทคนิคการวิจัยการตลาด
ท่านจะเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า เทคนิคความคิดในการวิเคราะห์ลูกค้า และแนวทางการวิเคราะห์สิ่งที่ลูกค้าคิดและต้องการอย่างตรงจุด
• เข้าใจถึงพฤติกรรมลูกค้า
• เทคนิคความคิดในการวิเคราะห์ลูกค้า
• แนวทางการวิเคราะห์สิ่งที่ลูกค้าคิดและต้องการ

- When and How to Use Research Methods วางแผนการใช้เทคนิคการวิจัยการตลาดที่เหมาะสม
ท่านจะทราบถึงเทคนิคต่างๆในการวิจัยทางการตลาด ข้อดีและข้อด้อยของเทคนิคแต่ละประเภท การใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม การเป็นผู้นำสนทนาที่ดี เทคนิคการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ การใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึกให้ได้ประสิทธิผล
• เทคนิคต่าง ๆ ข้อดีและข้อด้อยของเทคนิคแต่ละประเภท
• Focus Group Technic
• In-depth Interview Technic

- Data Analysis Key Concepts สู่ผลลัพธ์สุดท้ายด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
ท่านจะสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์และตอบปัญหาที่กำหนดได้ สามารถเขียนกรอบงานวิจัย วัดคุณภาพการวิจัยทางการตลาด รวมถึงการเขียนรายงานการวิจัยให้ตอบโจทย์หัวข้อ
• Research Framework
• Quality of Marketing Research
• Writing Research ReportKey Benefits

- เรียนรู้ถึงแนวทางการวิจัยการตลาด พฤติกรรมของลูกค้าที่มีผลต่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่

- ทราบถึงความสำคัญของการกำหนดปัญหา ขั้นตอนการทำวิจัยทางการตลาดตามระเบียบวิธีการวิจัย และเทคนิคการทำวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

- สามารถวางแผนขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ผล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
นักการตลาด นักวิจัยทางการตลาด


วิทยากร
ศ.ดร. กุณฑลี รื่นรมย์
- ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางด้านการตลาด
- อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สถานที่อบรม (VENUE)
โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ค่าใช้จ่าย : 7800 บาท

ใบสมัคร : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/register/?id=634

ลงประกาศเมื่อ : 2019-08-08

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 - (รอบ 9)
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สอบรม YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์ส Facebook Page for Marketing 2019 - (รอบ 8)
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์ส WordPress 2562 สร้างเว็บสมัยใหม่ด้วยเวิร์ดเพรส - (รอบ 8)
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซ แบบมืออาชีพด้วย Magento 2 (รอบ 8)
 หลักสูตรกรกฎาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla 2562 (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 - (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด - (รอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce (เรียนวันเสาร์)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 หลักสูตร เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค และ โฮสเทล (RE164)
 อยากเป็นนักพัฒนาอสังหาฯ ต้องเริ่มต้นยังไง ?
 28 สิงหาคม 2562...Update พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานแก้ไขฉบับที่ 7 (2562) และประเด็นสำคัญที่นายจ้างและ HR ต
 27 สิงหาคม 2562...การจัดการปัญหาอย่างมืออาชีพ (Root Cause Analysis Management)
 26 สิงหาคม 2562...เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ (สำหรับแผนกขายและซัพพอร์ทการขายที่ต้องขา
 24 สิงหาคม 2562...การประยุกต์ใช้ Ms-Excel ในการบริหารสินค้าคงคลัง
 23 สิงหาคม 2562...เทคนิคการสื่อสาร การวางแผนงานและการมอบหมายงาน
 23 สิงหาคม 2562...ปรับปรุงพัฒนาคลังสินค้า สู่ความเป็นเลิศ ด้วย “ลีน” (Excellent Warehouse Improvemen
 22 สิงหาคม 2562...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control
 22 สิงหาคม 2562...Incoterms ® 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
 ครบเครื่อง...เรื่องต้องรู้ !! ลงทุนสร้างบ้านขายและแนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 21 สิงหาคม 2562...การยกระดับการประกันคุณภาพในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตด้วย QA Network
 21 สิงหาคม 2562...เคล็ดลับการบริหารงานคิวซีตามระบบ ISO 9001:2015
 20 สิงหาคม 2562...พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Skills for Training Office)
 20 สิงหาคม 2562...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง
 20 สิงหาคม 2562...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ “นักบัญชี”
 20 สิงหาคม 2562...14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา (ภาคปฏิบัติ) (14 Tools for Solving Problem)
 19 สิงหาคม 2562...Excel Advanced for Special Functions
 17 สิงหาคม 2562...ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่ สู่มืออาชีพระบบบริหารเอกสารครบวงจร
 นักพัฒนาโครงการอสังหาฯ Real estate Developer คือใคร ?
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved