enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล 26 กันยายน 2562

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล 26 กันยายน 2562

วันที่ : 26 กันยายน 2562

รายละเอียด :
สำหรับ บุคลากรทุกท่านที่ต้องนำเสนองาน ,ความคืบหน้าในงาน-ผลงาน,โครงการต่าง ๆ
ตลอดจน นำเสนอความคิด ข้อเสนอแนะ แนวทางวิธีการทำงานหรือจัดการปัญหา
ให้กับผู้บริหาร , ลูกค้า , คณะกรรมการ หรือผู้ร่วมงานท่านอื่น ๆ

วัตถุประสงค์ 1. สร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอ
2. เรียนรู้ทักษะในการนำเสนออย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง
3. ฝึกฝนการนำเสนองานให้ครบถ้วน ตรงประเด็น เป็นที่เข้าใจ
และได้ข้อสรุป สร้างความเชื่อถือต่อผู้รับฟังการนำเสนอ

วิธีการฝึกอบรม
1. ทฤษฎีและวิธีการ : บรรยาย , ดูภาพยนตร์ตัวอย่าง
2. ฝึกปฏิบัติ : แสดงด้วยตัวเอง ผู้ชมวิเคราะห์ และแนะนำอย่างมีหลักการ

ทีมวิทยากร อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา และ อาจารย์เปรมฤดี ปันกองงาม

เนื้หาหลักสูตร


 หลักการนำเสนอต่อตัว / ต่อกลุ่ม / ต่อที่ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ
 แนวความคิดพื้นฐานในการนำเสนอ
 ปัญหาที่เกิดขึ้นในการนำเสนองาน
 หลักการขายความคิดเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

 เทคนิคการเตรียมการ เพื่อการนำเสนอที่ดี (Preparation)
 คำถามเพื่อการเตรียมการนำเสนอ
 ศึกษาผู้ฟัง
 ข้อมูล : ประเด็นหรือข้อมูลต่างๆ ที่ควรมีในการนำเสนองาน – รายงาน- การจัดการปัญหา
 การวางโครงสร้าง(Structure) และการกำหนดหัวข้อในการนำเสนอ
 รูปแบบต่าง ๆ ในการนำเสนองาน / ข้อเสนอในการทำงาน-จัดการปัญหา
 การจัดลำดับเนื้อหา
 กล่าวนำเรื่อง
 การเรียบเรียงเรื่องราวสาระสำคัญ
 บทสรุปเพื่อตอกย้ำความคิด และ การดำเนินการต่อไป
 ขั้นตอนการนำเสนอให้กระชับและตรงประเด็น
 การตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหาก่อนนำเสนอ โดยใช้หลัก 4C 1 A
 เตรียมการใช้บันทึก
 การใช้สื่อในการนำเสนอและทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ (visual aids)

 ฝึกปฏิบัติ เตรียมการนำเสนอ จัดระเบียบ และเรียบเรียงเรื่องที่จะพูด / นำเสนอ
How to organize and develop a talk

 การนำเสนอ (Delivery)
 การสร้างความกล้า…ขจัดความกลัว ก่อนขึ้นพูดนำเสนองาน
 สังเกตผู้ฟัง และสถานการณ์ เพื่อปรับการพูดให้เหมาะสม
 การพูดให้เกิดผล… “Stand up and Speak out”
 คุณภาพแห่งการใช้เสียงเพื่อการสื่อสารที่ประทับใจ
 การเลือกใช้คำพูด และภาษาที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง
 จังหวะและรูปแบบการพูด
 เทคนิคการพูดจูงใจเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
 ภาษาท่าทางที่เหมาะสมในการนำเสนอ “ท่าทาง – สะท้อนภาพแห่งความมั่นใจ”
 เทคนิคการตอบคำถามในการนำเสนองาน
 การรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้า จากผู้ฟังและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 ฝึกปฏิบัตินำเสนอ


ค่าอบรม
ราคาทั่วไป 3,500 บาท ( บวก VAT 7% = 3,745 บาท )
ราคาสมาชิก 3,000 บาท ( บวก VAT 7% = 3,210 บาท )


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4724

โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mail : info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com
สถาบันฝึกอบรมโมติวา


ค่าใช้จ่าย : 3500 บาท

ใบสมัคร : http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4724

ลงประกาศเมื่อ : 2019-08-14

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 - (รอบ 9)
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สอบรม YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์ส Facebook Page for Marketing 2019 - (รอบ 8)
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์ส WordPress 2562 สร้างเว็บสมัยใหม่ด้วยเวิร์ดเพรส - (รอบ 8)
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซ แบบมืออาชีพด้วย Magento 2 (รอบ 8)
 หลักสูตรกรกฎาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla 2562 (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 - (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด - (รอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce (เรียนวันเสาร์)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 หลักสูตร เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค และ โฮสเทล (RE164)
 อยากเป็นนักพัฒนาอสังหาฯ ต้องเริ่มต้นยังไง ?
 28 สิงหาคม 2562...Update พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานแก้ไขฉบับที่ 7 (2562) และประเด็นสำคัญที่นายจ้างและ HR ต
 27 สิงหาคม 2562...การจัดการปัญหาอย่างมืออาชีพ (Root Cause Analysis Management)
 26 สิงหาคม 2562...เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ (สำหรับแผนกขายและซัพพอร์ทการขายที่ต้องขา
 24 สิงหาคม 2562...การประยุกต์ใช้ Ms-Excel ในการบริหารสินค้าคงคลัง
 23 สิงหาคม 2562...เทคนิคการสื่อสาร การวางแผนงานและการมอบหมายงาน
 23 สิงหาคม 2562...ปรับปรุงพัฒนาคลังสินค้า สู่ความเป็นเลิศ ด้วย “ลีน” (Excellent Warehouse Improvemen
 22 สิงหาคม 2562...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control
 22 สิงหาคม 2562...Incoterms ® 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
 ครบเครื่อง...เรื่องต้องรู้ !! ลงทุนสร้างบ้านขายและแนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 21 สิงหาคม 2562...การยกระดับการประกันคุณภาพในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตด้วย QA Network
 21 สิงหาคม 2562...เคล็ดลับการบริหารงานคิวซีตามระบบ ISO 9001:2015
 20 สิงหาคม 2562...พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Skills for Training Office)
 20 สิงหาคม 2562...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง
 20 สิงหาคม 2562...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ “นักบัญชี”
 20 สิงหาคม 2562...14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา (ภาคปฏิบัติ) (14 Tools for Solving Problem)
 19 สิงหาคม 2562...Excel Advanced for Special Functions
 17 สิงหาคม 2562...ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่ สู่มืออาชีพระบบบริหารเอกสารครบวงจร
 นักพัฒนาโครงการอสังหาฯ Real estate Developer คือใคร ?
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved