enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRsให้บรรลุผลสำเร็จ

หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRsให้บรรลุผลสำเร็จ

วันที่ : 14-15 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด :
หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRsให้บรรลุผลสำเร็จ
(Succession Management of Objectives and Key Results)

"บางครั้งการประเมินผล KPIs อาจไม่ตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของท่าน ?…
OKRsจึงเป็นทางวัดผลที่เหมาะสมแก่การผลักดันบุคลากรไปสู่เป้าหมายที่แท้จริง ?…
วัดผลแบบ OKRs เป็นการวัดผลงานเชิง Outcome มาจากสิ่งที่เขาควรทำได้มากกว่าต้องทำได้ ?..."
วิทยากรเชี่ยวชาญด้านการประเมินผล อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์

วันที่จัดงาน 14 พฤศจิกายน 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา 08:30 - 16:30 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)
สถานที่อบรม : โรงแรม วีว่า การ์เดน สุขุมวิท กรุงเทพฯ (BTS บางจาก ทางออกช่องที่ 5)
________________________________________

รายละเอียดหลักสูตร
http://www.ophconsultant.com/public_training/okr-62/okr_outline.php
โบร์ชัวร์
http://www.ophconsultant.com/public_training/okr-62/okr_brochure.php
ใบสมัคร
http://www.ophconsultant.com/public_training/okr-62/okr_app.php
________________________________________

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณปกรณ์วิชญ์ / คุณตุ๊กตา
Line - paul.pakornwit
Tel : 091-436-9887 / 081-587-5686
________________________________________

หลักการและเหตุผล

บางครั้งการประเมินผล KPIs อาจไม่ตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของท่าน ?…
OKRsจึงเป็นทางวัดผลที่เหมาะสมแก่การผลักดันบุคลากรไปสู่เป้าหมายที่แท้จริง ?…
วัดผลแบบ OKRs เป็นการวัดผลงานเชิง Outcome มาจากสิ่งที่เขาควรทำได้มากกว่าต้องทำได้ ?...
OKRs หรือ Objectives and Key Results คือระบบแนวคิดการจัดการวัดความสำเร็จผลงาน มีความต่อเนื่องตามไตรมาส ทำให้ผู้รับผิดชอบผลงานเกิดความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจในการทำงาน เน้นการวัดลัพธ์เพื่อพัฒนาผลงานให้ดีขี้นตามลักษณะงานของตำแหน่งนั้นๆ
สำหรับ “ หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRsให้บรรลุผลสำเร็จ ” ( Succession Management of Objectives and Key Results )” นี้เป็นหลักสูตร 2 วัน อบรมตั้งแต่ขั้นความรู้พื้นฐาน แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง การวางแผนดำเนินงานถึงหลักการโค้ช( OKRs Coaching)ทีมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อไปให้ถึงจุดหมายของการวัดผล พร้อมตัวอย่างการจัดทำOKRsตามตำแหน่งงานจริง ตรงตามธุรกิจของท่าน
เป็นหลักสูตรที่ง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถนำความรู้กลับไปเริ่มจัดทำ OKRs จริงในองค์กรได้ โดยในทุกWorkshop วิทยากรจะช่วยโค้ช(Coach) พร้อมตัวอย่าง Case Study แบบฟอร์มการวัดผลจริง เพื่อให้ท่านนำไปปรับใช้ในองค์กรต่อไป
________________________________________

อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์

ที่ปรึกษาและวิทยากรพัฒนาบุคลากร ระบบประเมินผล KPI&OKR
ประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาระบบประเมินผลในประเทศและต่างประเทศ
________________________________________
รูปแบบการอบรม
 Case Study
 Lecture
 Workshop
 Post-Test
________________________________________
สิ่งที่ท่านได้รับวันอบรม
 คู่มือประกอบการอบรม 1 ชุด
 ไฟล์คู่มือประกอบการอบรม
 ไฟล์ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผล
 ใบประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตร
 หลังอบรมสามารถปรึกษาการดำเนินงาน OKRs กับอาจารย์ได้ตลอดระยะการจัดทำจริง
 อาหารเบรค เช้า - บ่าย
 อาหารกลางวัน
** สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจำเป็นต้องจัดเตรียมมาวันอบรม
 โน้ตบุค 1 เครื่องต่อ 1 ท่าน(หากไม่มี อาจารย์ให้ฝึกจากใบงาน (Paper))
 เอกสารด้านปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง)
________________________________________

หัวข้ออบรม

1) เรียนรู้และเปรียบเทียบแนวคิดการวัดผลแบบKPIs&OKRs
2) เรียนรู้ขั้นตอนการเตรียมการวัดผลและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง(Timeline)
3) เทคนิคการเลือกตัววัตถุประสงค์หลัก(Objectives)
4) เทคนิคกำหนดตั้งค่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลัก (Objectives)
5) เทคนิคการเลือกค่าวัดความสำเร็จรายบุคคลKAs(Key Activities)
6) เทคนิคกำหนดตั้งค่าผลลัพธ์(Key Results)ตามหลักการ SMART
7) เทคนิคการตั้งค่าวัดระดับคะแนน (OKR Grading)
8) เทคนิคการจัดทำสารานุกรมรายละเอียดข้อมูลตัววัดผล(OKRs Dictionary)
9) เทคนิคการโค้ชตัววัดผลรายบุคคล/ตามตำแหน่งงาน (OKRs Coaching)
10) เทคนิคการเลือกเครื่องมือใช้ในการวัดผล(OKR Tools)
11) เทคนิคการจัดทำแบบฟอร์มวัดผล (Q4-OKRs Appraisal)
________________________________________

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 ผู้บริหารระดับสูง
 ผู้จัดการ
 หัวหน้างาน
 เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส
 ผู้สนใจซึ่งมีประสบการณ์ทำงานตำแหน่งต่างๆในองค์กรมากกว่า 2 ปี
________________________________________

อัตราค่าลงทะเบียนอบรม

ราคา 6,500 บาท/คน/หลักสูตร (รวมภาษีแล้ว)

อัตราค่าลงทะเบียน(เอกชน) 6,250.00 บาท
อัตราค่าลงทะเบียน(รัฐบาล) 6,132.07 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เอกชน) 437.50 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (รัฐบาล) 429.25 บาท

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%(เอกชน) 187.50 บาท
หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%(รัฐบาล)

ค่าใช้จ่าย : 6,500 บาท

ใบสมัคร : http://www.ophconsultant.com/public_training/kpi-62/okr_app.php

ลงประกาศเมื่อ : 2019-08-28

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ 63 : คอร์ส YouTube Marketing 2020 ยูทูปสำหรับนักการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ 63 : คอร์ส Joomla Advanced 2020 (จูมล่า ขั้นสูง 6 มิติ)
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ 63 : คอร์สสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซ ด้วย Magento 2020
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ 63 : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2020
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ 63 : คอร์สสร้างเว็บสมัยใหม่ด้วย WordPress 2020
 หลักสูตร มกราคม 63 : สร้างเว็บไซต์ Joomla for Beginner 2563
 หลักสูตร มกราคม 63 : คอร์ส เฟสบุ๊คเพจสำหรับนักการตลาด 2563
 หลักสูตร มกราคม 63 : คอร์สทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2563
 หลักสูตร Update ใหม่ : คอร์สอบรม สร้างเว็บสมัยใหม่ 2020 ด้วย WordPress
 หลักสูตร ธันวาคม : คอร์สสร้างเว็บ Magento (สอนด้วยเวอร์ชั้น 2.3) - รอบ 12
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 แจกทุน 3 เด้ง 50เปอร์, £2,000, £1,000 ไม่เอา IELTS เมื่อเรียนกับ UWE Bristol
 อบรม 31 ม.ค. 63....เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานด้วย Competency & Behavior
  24 มกราคม 2563....หลักสูตร จุดไฟ..หัวใจพนักงานขาย
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Linux System Administration I ( Linux 7:Enterprise ) ประจำปี 2563
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle : Linux/Unix Administrator For Beginner (Basic) ประจำปี 2563
 Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : PL/SQL Programming
 เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate ประจำเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 25
 เปิดอบรมหลักสูตร APPLICATION EXPRESS Workshop I
 เปิดอบรมหลักสูตร Develop PL/SQL Program Units ประจำปี 2563
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Expert Oracle SQL Tuning ประจำปี 2563
 ซัมเมอร์นี้พี่อยากขาย! ไปเข้าค่ายฤดูร้อน ท่องโลกศิลปะที่อังกฤษ-สเปน 2020 เพื่อเยาวชนกัน ของมันต้องไป
 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน และการใช้แนวคิด zero defect , 7 wastes ในกระบวนการทำงาน 28 กุม
 การจัดส่ง-ขนส่งสินค้า / เอกสาร วางบิล รับเช็ค ที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ 4 กุมภาพันธ์
 ทำอย่างไรจะทำให้การตรวจรับ-ตรวจจ่าย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 18 กุมภาพันธ์ 2563
 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง 7 กุมภาพันธ์ 2563
 การบริหารต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์กร 13 กุมภาพันธ์ 2563
 เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก Gen 18 กุมภาพันธ์ 2563
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล 26 กุมภาพันธ์
 การคิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 21 กุมภาพันธ์ 2563
 EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน 20 กุมภาพันธ์ 2563
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved