enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
หลักสูตร พลิกโฉม...คน&องค์กรเพื่อก้าวสู่ยุค Digital HR

หลักสูตร พลิกโฉม...คน&องค์กรเพื่อก้าวสู่ยุค Digital HR

วันที่ : วันพฤหัสที่ 22 ตุลาคม 2563

รายละเอียด :
ท่านยังคงทำงานรูปแบบเดิมอยู่หรือไม่? ไม่ว่าท่านจะอยู่ใน GEN อะไร เราก็สามารถทำงานแบบคนยุคใหม่ได้เช่นกัน หมดยุคการทำงานแบบ ล้าหลัง ล่าช้า เพราะปัจจุบันการทำงานต้องรวดเร็ว ทันสมัย สะดวก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลถือเป็นหน่วยงานสำคัญ การนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานจะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานมากยิ่งขึ้น หลักสูตรจึงออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้ที่พร้อมปรับตัวรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับปัจจุบัน เกิดการพัฒนาไปยังการบริหารจัดการทำงานในองค์กรรวมถึงบุคคลากรในองค์กร
ในท่ามกลางกระแสความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล ที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งต่อองค์กรและแรงงานในยุคดิจิตอล ในขณะที่เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวไปอย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่ายดาย ไม่เพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่ แต่ยังหมายถึงการทำงานด้วย ทำให้คนรุ่นใหม่มีความคาดหวังต่อการใช้เทคโนโลยีในองค์กรที่ตนจะเข้าไปทำงานด้วย องค์กรจึงต้องหาวิธีการปรับตัวและปรับงานให้สอดคล้องกับความคาดหวัง ไลฟ์สไตล์ และเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปของคนยุคใหม่ เพื่อให้สามารถดึงดูดและรักษาคนที่จะเป็นกำลังสำคัญขององค์กร ในขณะที่องค์กรเอง จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด และสร้างมิติใหม่ในการบริหารและพัฒนาบุคลากร ให้ก้าวทันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการแข่งขันมนยุคดิจิตอลด้วยเช่นกัน ซึ่งที่จะต้องเชื่อมโยงทรัพยากรบุคคล ความรอบรู้ นวัตกรรมทางความคิด และเทคโนโลยีดิจิตอล ให้เป็นหนึ่งเดียวกับการขับเคลื่อนธุรกิจและการทำงาน

วัตถุประสงค์หลักสูตร :
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการในการบริหารคนในยุคดิจิตอล
2. เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของแรงงานในยุค Digital ที่มีผลต่อการบริหารจัดการคนและองค์กรอย่างไร
3. เพื่อนำความรู้และเทคนิคไปพัฒนาองค์กรและคนในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้บริบทใหม่

หัวข้อสัมมนาหลักสูตร :
1. Digital HR คืออะไร มีหน้าตาอย่างไร ?
2. ทำไมต้อง Digital HR ? ความสำคัญ ประโยชน์ และการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการคน และองค์กร
3. วิวัฒนาการของการบริหารคนและองค์กร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
4. ลักษณะแรงงานยุคดิจิตอลของไทย กับ ความต้องการ ไลฟ์สไตล์และความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เช่น
 การรับรู้ข่าวสาร
 เงื่อนไขการทำงานที่เปลี่ยนไป
 การตัดสินใจเลือกนายจ้าง
 ฯลฯ
5. Workshop : การเตรียมตัวสู่การเป็น Digital Organization และ Digital HR
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรสู่การเป็น Digital Organization
7. กรณีศึกษาองค์กรที่ใช้ Digital Organization สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ
8. การพัฒนาสู่การเป็น Digital HR
 จุดเริ่มต้นของ Digital HR
 การปรับตัวเพื่อรองรับ Digital HR
 การพัฒนาระบบงาน Digital HRIS เป็นเครื่องมือช่วยสร้าง Digital Organization และ Digital HR
 กรณีศึกษาการพัฒนาระบบ Digital HRIS
9. ผลิกโฉมหน้า HR Practices เพื่อดึงดูดและรักษาแรงงานยุค Digital HR
 โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม
 Digital HR กับการสรรหาพนักงานที่เก่งและดี ที่ซ่อนอยู่ในโลกดิจิตอลได้อย่างไร
 Digital HR กับการพัฒนาทักษะพนักงานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการได้อย่างไร
 Digital HR กับการรักษาและสร้างความร่วมมือภายในองค์กรได้อย่างไร
 Digital HR กับการสร้างความผูกพันของพนักงานภายในองค์กรได้อย่างไร
 Workshop ฝึกปฏิบัติการพัฒนา HR เพื่อดึงดูดและรักษาแรงงานยุคดิจิตอล
10. เทคนิคการพัฒนาทีม พัฒนาบุคลากร และองค์กรในการก้าวสู่ยุค Digital HR
11. ปัญหาและอุปสรรคในการไปสู่ Digital HR และการกำหนดแผนการปฏิบัติ (Tactical Plan)

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (เวลา 09.00- 16.00 น.)
รูปแบบการฝึกอบรม การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques) ,อภิปรายกลุ่ม
,Case Study ,Workshop
จำนวนผู้เข้าอบรม ไม่เกิน 30 คน / รุ่น
กำหนดการอบรม วันพฤหัสที่ 22 ตุลาคม 2563
สถานที่อบรม โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) BTS อโศก
อัตราค่าสมัคร 3,800 + 266 Vat 7% = 4,066 บาท(หัก ณ ที่จ่าย 3% )114 บาท=3,952 บาท
ชำระล่วงหน้าภายในวันที่ 12/10/63 ลดเหลือ 3,500 บาท

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)
สนใจจองอบรมกรุณาติดต่อมาที่เบอร์ 092 263 3989 หรือ อีเมล์ accseminarcenter@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : 3,800 บาท

ใบสมัคร : https://snctraining.odoo.com/web/content/1339?unique=0f258f43f4be052a1bcf8dca0309c49a1b9c9a02&downl

ลงประกาศเมื่อ : 2020-09-15

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 คอร์สพฤศจิกายน : Facebook Marketing สร้างเพจสำหรับการตลาด - รอบ 11
 คอร์สพฤศจิกายน : อบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2563 (รอบ 11)
 คอร์สเสาร์-อาทิตย์ : สร้างเว็บสมัยใหม่ ด้วย WordPress 5.x (รอบ 11)
 คอร์สพฤศจิกายน : สร้างเว็บอีคอมเมิร์ซด้วย Magento 2.x (รอบ 11)
 คอร์สพฤศจิกายน : สร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce (รอบ 11)
 คอร์ส พฤศจิกายน : สร้างเว็บ Joomla Beginner 2020 - (รอบ 11)
 คอร์ส พฤศจิกายน : YouTube Marketing 2020 ยูทูปสำหรับนักการตลาดสมัยใหม่
 คอร์สอบรม ตุลาคม : Facebook Marketing 2020 เฟสบุ๊คเพจเวอร์ชั่นใหม่ สำหรับนักการตลาด - รอบ 10
 คอร์สอบรม ตุลาคม : Joomla Advanced 2020 การปรับแต่งเว็บจูมล่า ขั้นสูง - (รอบ 10)
 คอร์สอบรม ตุลาคม : Internet Marketing 2020 ทุกมิติการตลาดออนไลน์ - (รอบ 10)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 การประเมินค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Software value)
 ดูแลสุสานบรรพชนอย่างไร ให้ชีวิตปัง ! ทุกด้าน
 เปิดอบรมหลักสูตร Develop PL/SQL Program Units ประจำปี 2563
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL Plus Programming
 หลักสูตรสร้างเว็บ Joomla รอบ 11
 หลักสูตรสร้างเว็บ WordPress - รอบเสาร์-อาทิตย์
 อบรมเชิงปฏิบัติการ "A Practical Introduction to Machine Learning" รุ่นที่ 7
 กฎใหม่...ค่าเช่าอะพาร์ตเมนต์ พุ่ง10%
 โอกาสทอง !! โรงแรมเถื่อนไม่ได้รับใบอนุญาตเลิกกังวล
 Advanced Influencing & Persuasion Skills ทักษะการโน้มน้าว และจูงใจคนระดับสูง เพื่อผลสำเร็จในงาน
 เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 18c : Adminstration Workshop ( DBA )
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Expert Oracle SQL Tuning
 อยากสร้างอะพาร์ตเมนต์ เริ่มต้นอย่างไร ?
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 ผู้ประกอบการต้องรู้ !! กฎหมายการทำธุรกิจโฮสเทล
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Administration (DBA)
 หลักสูตร การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ (RE125)
 สัมมนา: ตลาดนัดและตลาดสด ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
 อบรมหลักสูตร ทักษะการโน้มน้าว และจูงใจคนระดับสูง เพื่อผลสำเร็จในงาน สมัคร 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved