enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
หลักสูตรสัมมนาความปลอดภัยในการทำงานกับมาตรฐาน OHSAS 18001

หลักสูตรสัมมนาความปลอดภัยในการทำงานกับมาตรฐาน OHSAS 18001

วันที่ : 29 สิงหาคม 2555

รายละเอียด :
บริษัท Bloomingfeld Thailand จะจัดสัมมนาในหัวข้อความปลอดภัยในการทำงานกับมาตรฐาน OHSAS18001 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานOHSAS18001 และเตรียมความพร้อมในการจัดทำและพัฒนาระบบภายในองค์กร

องค๋กรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับผลสำเร็จหรือประสิทธิภาพของงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยการควบคุมความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กรในบริบทของการเพิ่มความเช้มงวดของกฎระเบียบต่าง ๆ การพัฒนานโยบายไปในเชิงเศรษฐศาสตร์ และมาตรการอื่น ๆ ที่จะสนับสนุนให้เกิดแนวปฎิบัติที่ดีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้เกี่ยวข้อง

องค์กรจำนวนมากได้ดำเนิน” การทบทวน” หรือ”ตรวจสอบ”ผลการปฎิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเองภายในองค์กร อย่างไรก็ดีการทบทวนและตรวจสอบนี้อาจจะยังไม่เพียงพอที่จะทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าผลการปฎิบัติงานนั้นไม่เพียงแต่ตรงกับความต้องการแต่ยังสอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายขององค์กร และการที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการภายใต้โครงสร้างการบริหารจัดการที่บูรณาการเข้ากับระบบขององค์กร

มาตรฐาน OHSASครอบคลุมการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีวัตถุประสงค์ให้องค์กรมีระบบการจัดการ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพที่สามารถบูรณาการเข้ากับระบบการจัดการอื่นๆ และช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและด้านเศรษฐศาสตร์ มาตรฐาน OHSAS นี้คล้ายกับมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กีดกันทางการค้าหรือเพิ่มภาระผูกพันทางกฎหมายให้กับองค์กร. 

มาตรฐาน OHSAS นี้สามารถใช้ได้กับองค์กรทุกประเภททุกขนาด เป็นระบบที่ทำให้องค์กรสามารถพัฒนานโยบายด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กำหนดวัตถุประสงค์และกระบวนการที่จะทำให้บรรลุผลตามนโยบาย ดำเนินการตาม
ความจำเป็นเพื่อปรับปรุงผลการปฎิบัติงานให้สอคคล้องกับมาตรฐาน ข้อกำหนดหลาย ๆ ข้อในมาตรฐานนี้สามารถดำเนินการพร้อม ๆ กันได้และสามารถทบทวนได้ตลอดเวลา

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

หลักสูตรฝึกอบรมนี้เหมาะสำหรับบุคคลากรทุกระดับในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุด วิศวกร ฝ่ายคุณภาพ ฝ่ายความปลอดภัย และฝ่ายปฎิบัติการ

เนื้อหาในการสัมมนาประกอบด้วย:

- บทนำและภาพรวมของการจัดการOH&S
- การประเมินความเสี่ยง อันตรายและการสัมผัส
- ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน
OHSAS 18001:2007
- ข้อกำหนดในระบบการจัดการ OHSAS 18001:2007
- นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้าน OH&S
- การวางแผน การตรวจติดตาม
- การชี้บ่ง และกระบวนการจัดทำเอกสาร
- การตรวจติดตามภายใน และการใข้ checklists
- การควบคุมการปฎิบัติและการป้องกัน
- การนำมาตรฐาน OHSAS ไปปฎิบัติในองค์กร
- กระบวนการขอการรับรอง

วัน และสถานที่ สัมมนา

วันที่ 29 สิงหาคม 2555 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพ

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนท่านละ 3750 บาท (อัตรานี้รวม อาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการสัมมนา)

มีส่วนลดพิเศษสำหรับการลงทะเบียนตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป

การลงทะเบียน

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านทางอีเมล์ chk@bloomingfeld.com

หรือทางออนไลน์: http://www.bloomingfeld.com/index.php/component/training/?view=detail&id=209

หรือ โทร: 081-6393504

ค่าใช้จ่าย : 3750 บาท

ใบสมัคร : http://www.bloomingfeld.com/index.php/component/training/?view=detail&id=209

ลงประกาศเมื่อ : 2012-07-22

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์ส Facebook Page for Marketing 2019 - (รอบ 8)
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์ส WordPress 2562 สร้างเว็บสมัยใหม่ด้วยเวิร์ดเพรส - (รอบ 8)
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซ แบบมืออาชีพด้วย Magento 2 (รอบ 8)
 หลักสูตรกรกฎาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla 2562 (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 - (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด - (รอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce (เรียนวันเสาร์)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (สอนด้วยเวอร์ชั่น 5)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สสร้างเว็บ Joomla for Beginner 2019 (สอนด้วยเวอร์ชั่น 3.9)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์ส Facebook Marketing 2019 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 ทำธุรกิจโฮสเทลอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
 ภาษีกับการลงทุนอสังหาฯ
 7 สิงหาคม 2562...Update…กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ ปี 2562
 7 สิงหาคม 2562...Basic Professional Selling Skills
 7 สิงหาคม 2562...Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ
 6 สิงหาคม 2562...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
 3 สิงหาคม 2562...ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่ สู่มืออาชีพระบบบริหารเอกสารครบวงจร
 3 สิงหาคม 2562...เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขาย
 2 สิงหาคม 2562...ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
 2 สิงหาคม 2562...เทคนิคการแต่งประโยคภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานด้วยวิธีการสอนขั้นเทพ...เข้าใจได้แม้พื้นฐ
 ปิดการขายแบบมืออาชีพ ง่ายนิดเดียว
 31 กรกฎาคม 2562...การเขียนรายงานเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล
 30 กรกฎาคม 2562...เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์ และการตีความข้อมูล
 30 กรกฎาคม 2562...กลยุทธ์การสื่อสารด้านการเขียน(ภาษาอังกฤษ) บันทึกและจดหมายธุรกิจ ให้เกิดผล
 26 กรกฏาคม 2562...Incoterms ® 2010 ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
 26 กรกฎาคม 2562...หัวหน้างานยุคใหม่ก้าวไกล 360 องศา
 25-26 กรกฎาคม 2562...Advanced Excel for Special Macro & VBA
 25 กรกฎาคม 2562...การจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษที่ยั่งยืนด้วย 3R
 25 กรกฎาคม 2562...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน/ฝ่ายบริหาร ควรรู้ (HR Law Update : 2019)
 25 กรกฎาคม 2562...หัวหน้างานกับการบริหารคนยุค 4.0
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved