enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
หลักสูตรสัมมนาความปลอดภัยในการทำงานกับมาตรฐาน OHSAS 18001

หลักสูตรสัมมนาความปลอดภัยในการทำงานกับมาตรฐาน OHSAS 18001

วันที่ : 29 สิงหาคม 2555

รายละเอียด :
บริษัท Bloomingfeld Thailand จะจัดสัมมนาในหัวข้อความปลอดภัยในการทำงานกับมาตรฐาน OHSAS18001 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานOHSAS18001 และเตรียมความพร้อมในการจัดทำและพัฒนาระบบภายในองค์กร

องค๋กรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับผลสำเร็จหรือประสิทธิภาพของงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยการควบคุมความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กรในบริบทของการเพิ่มความเช้มงวดของกฎระเบียบต่าง ๆ การพัฒนานโยบายไปในเชิงเศรษฐศาสตร์ และมาตรการอื่น ๆ ที่จะสนับสนุนให้เกิดแนวปฎิบัติที่ดีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้เกี่ยวข้อง

องค์กรจำนวนมากได้ดำเนิน” การทบทวน” หรือ”ตรวจสอบ”ผลการปฎิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเองภายในองค์กร อย่างไรก็ดีการทบทวนและตรวจสอบนี้อาจจะยังไม่เพียงพอที่จะทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าผลการปฎิบัติงานนั้นไม่เพียงแต่ตรงกับความต้องการแต่ยังสอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายขององค์กร และการที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการภายใต้โครงสร้างการบริหารจัดการที่บูรณาการเข้ากับระบบขององค์กร

มาตรฐาน OHSASครอบคลุมการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีวัตถุประสงค์ให้องค์กรมีระบบการจัดการ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพที่สามารถบูรณาการเข้ากับระบบการจัดการอื่นๆ และช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและด้านเศรษฐศาสตร์ มาตรฐาน OHSAS นี้คล้ายกับมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กีดกันทางการค้าหรือเพิ่มภาระผูกพันทางกฎหมายให้กับองค์กร. 

มาตรฐาน OHSAS นี้สามารถใช้ได้กับองค์กรทุกประเภททุกขนาด เป็นระบบที่ทำให้องค์กรสามารถพัฒนานโยบายด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กำหนดวัตถุประสงค์และกระบวนการที่จะทำให้บรรลุผลตามนโยบาย ดำเนินการตาม
ความจำเป็นเพื่อปรับปรุงผลการปฎิบัติงานให้สอคคล้องกับมาตรฐาน ข้อกำหนดหลาย ๆ ข้อในมาตรฐานนี้สามารถดำเนินการพร้อม ๆ กันได้และสามารถทบทวนได้ตลอดเวลา

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

หลักสูตรฝึกอบรมนี้เหมาะสำหรับบุคคลากรทุกระดับในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุด วิศวกร ฝ่ายคุณภาพ ฝ่ายความปลอดภัย และฝ่ายปฎิบัติการ

เนื้อหาในการสัมมนาประกอบด้วย:

- บทนำและภาพรวมของการจัดการOH&S
- การประเมินความเสี่ยง อันตรายและการสัมผัส
- ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน
OHSAS 18001:2007
- ข้อกำหนดในระบบการจัดการ OHSAS 18001:2007
- นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้าน OH&S
- การวางแผน การตรวจติดตาม
- การชี้บ่ง และกระบวนการจัดทำเอกสาร
- การตรวจติดตามภายใน และการใข้ checklists
- การควบคุมการปฎิบัติและการป้องกัน
- การนำมาตรฐาน OHSAS ไปปฎิบัติในองค์กร
- กระบวนการขอการรับรอง

วัน และสถานที่ สัมมนา

วันที่ 29 สิงหาคม 2555 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพ

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนท่านละ 3750 บาท (อัตรานี้รวม อาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการสัมมนา)

มีส่วนลดพิเศษสำหรับการลงทะเบียนตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป

การลงทะเบียน

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านทางอีเมล์ chk@bloomingfeld.com

หรือทางออนไลน์: http://www.bloomingfeld.com/index.php/component/training/?view=detail&id=209

หรือ โทร: 081-6393504

ค่าใช้จ่าย : 3750 บาท

ใบสมัคร : http://www.bloomingfeld.com/index.php/component/training/?view=detail&id=209

ลงประกาศเมื่อ : 2012-07-22

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร Update ใหม่ : คอร์สอบรม YouTube Marketing ยูทูปสำหรับนักการตลาด 2563/2020 (update ก่อนใคร)
 หลักสูตร Update ใหม่ : คอร์สอบรม ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2563/2020 (update ก่อนใคร)
 หลักสูตร ธันวาคม : คอร์สสร้างเว็บ Magento (สอนด้วยเวอร์ชั้น 2.3) - รอบ 12
 หลักสูตร ธันวาคม : YouTube Marketing 2019-2020 สำหรับนักการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 12)
 หลักสูตรพฤศจิกายน : คอร์สอบรม Facebook Marketing 2019 สอนทำเพจการตลาด - (รอบ 11)
 หลักสูตรพฤศจิกายน : คอร์สสร้างเว็บ Joomla - (รอบ 11)
 หลักสูตรพฤศจิกายน : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ WooCommerce - (รอบ 11)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สสร้างเว็บ สร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 เฟสบุ๊คเพจสำหรับนักการตลาด SME - (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด (รอบ 10)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 สัมมนาดูงาน: เคล็ดไม่ลับ การทำธุรกิจไม้ขุดล้อมขาย รุ่นที่ 4
 สัมมนาเจาะลึก: ตลาดนัด และตลาดสด ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
 "ติดปีกธุรกิจ พิชิตความสำเร็จแบบเหนือชั้น" Business Super Growth
 หลักสูตร รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ (RE100)
 กัลเดอร์มา เดินหน้าเจาะตลาดธุรกิจความงาม ชูจุดแข็งนวัตกรรมและโปรดักต์พรีเมียมน่าเชื่อถือ
 ดูงานอสังหาฯ Japan (Tokyo)
 หลักสูตร...การตลาดยุค 4.0 (4 G Marketing) 27 พ.ย. 62
 หลักสูตร...การวางแผน และการวิเคราะห์พยากรณ์การขาย (อบรม 26 พ.ย. 62)
 หลักสูตร...เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 22 พ.ย. 62)
 หลักสูตร...Professional Sales Coordinator (อบรม 22 พ.ย. 62)
 หลักสูตร...ทักษะการวิเคราะห์และ การวางแผนการขาย (19 พ.ย. 62)
 หลักสูตร...การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (อบรม 20 พ.ย. 62)
 หลักสูตร...ปลดล็อกความคิด พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน (อบรม 20 พ.ย. 62)
 หลักสูตร...การพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (19 พ.ย. 62)
 หลักสูตร...Mindset Change to success (18 พ.ย. 62)
 การจัดการและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า 21 ธันวาคม 2562
 เพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า 2 ธันวาคม 2562
 เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน ให้เกิดประสิทธิผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 12 ธันวาคม 2562
 การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย 18 ธันวาคม 2562
 สร้างพลังความคิด คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการแข่งขันในองค์กร 2 ธันวาคม 2562
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved