enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
หลักสูตรสัมมนาFood Safety/HACCP/ISO22001 (28 สิงหาคม 2555)

หลักสูตรสัมมนาFood Safety/HACCP/ISO22001 (28 สิงหาคม 2555)

วันที่ : 28 สิงหาคม 2555

รายละเอียด :
Bloomingfeld Thailand จะจัดสัมมนาหลักสูตร Food Safety/HACCP/ISO22001โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจในภาพรวมของระบบการจัดการ HACCP และเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อนำไปพัฒนาและจัดทำระบบของตนเอง

ในอุสาหกรรมการผลิตอาหาร ผู้ให้บริการด้านอาหาร และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ต่างตระหนักว่าเพื่อให้สามารถแข่งขันในธุรกิจ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดให้กับผู้บริโภค HACCP เป็นมาตรฐานที่กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ทั่วโลกนำมาประยุกต์ใช้ HACCP เป็นระบบที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญ และควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขบวนการผลิตอาหาร และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การบรรจุ และการจัดจำหน่าย โดยการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับอาหาร เช่น การปนเปิ้อนจุลลินทรีย์ เคมี และทางกายภาพ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้ามีความปลอดภัยได้มาตรฐานตามที่กำหนด โดยการลดความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น คุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคในระดับสูงสุด HACCP ได้กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารเกษตรในยุโรปและเอเซีย ทุกวันนี้บริษัทหรือองค์กรไม่เพียงแต่ต้องปฎิบัติตามมาตรฐาน GMP เท่านั้นแต่ยังต้องได้มาตรฐาน HACCP ด้วย

ในอนาคตใบรับรองระบบ HACCP จะถูกยกเลิกและแทนที่ด้วยมาตรฐาน ISO22001 ซึ่งข้อกำหนดพื้นฐานของระบบ HACCP จะถูกนำมารวมไว้ในมาตรฐานนี้ด้วย ดังนั้นในการสัมมนานี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อที่จะสามารถเลือกมาตรฐานที่เหมาะสมให้กับองค์กรของตนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

- ผู้จัดการด้านคุณภาพ และหัวหน้างานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร,
- อุตสาหกรรมอาหารส่งออก,
- ฝ่ายเทคนิต ฝ่ายปฎิบัติการ และฝ่ายจัดการจากทุกหน่วยงานใน
อุตสาหกรรมอาหาร (ผลิต,บรรจุภัณฑ์ จัดจำหน่าย จัดเลี้ยง)
- อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ,
- อุตสาหกรรมยา,
- หน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานด้านการตรวจสอบอาหาร

อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย

- โรงแรม, ภัตราคาร, รีสอร์ท,
- อุตสาหรรมผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร
- อุตสาหกรรมจัดส่งและจำหน่ายอาหาร,
- หน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานด้านการตรวจสอบอาหาร

เนื้อหาในการสัมมนาประกอบด้วย:

- ทำไมความปลอดภัยด้านอาหารจึงมีความสำคัญ?
- ความปลอดภัยด้านอาหารคืออะไร?
- อันตรายทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ
- ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารในอุตสาหกรรม
- HACCP คืออะไร?
- ทำไมต้องทำระบบ HACCP?
- ข้อกำหนดพื้นฐานของระบบ HACCP
- การดำเนินการจัดทำระบบ HACCP
- เอกสารในระบบ HACCP
- โครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex Alimentarius)
- ขั้นตอนการตรวจรับรอง
- ISO22001 คืออะไร?
- ความสัมพันธ์ระหว่าง GMP, IFS, BRC และ ISO 22001

วัน และสถานที่ สัมมนา

วันที่ 28 สิงหาคม 2555 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนท่านละ 3750 บาท (อัตรานี้รวม อาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการสัมมนา)

มีส่วนลดพิเศษสำหรับการลงทะเบียนตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป

การลงทะเบียน

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านทางอีเมล์ chk@bloomingfeld.com

หรือทางออนไลน์:
http://www.bloomingfeld.com/index.php/component/training/?view=detail&id=43

หรือ โทร: 081-6393504

ค่าใช้จ่าย : 3750 บาท

ใบสมัคร : http://www.bloomingfeld.com/index.php/component/training/?view=detail&id=43

ลงประกาศเมื่อ : 2012-07-22

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์ส Facebook Page for Marketing 2019 - (รอบ 8)
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์ส WordPress 2562 สร้างเว็บสมัยใหม่ด้วยเวิร์ดเพรส - (รอบ 8)
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซ แบบมืออาชีพด้วย Magento 2 (รอบ 8)
 หลักสูตรกรกฎาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla 2562 (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 - (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด - (รอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce (เรียนวันเสาร์)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (สอนด้วยเวอร์ชั่น 5)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สสร้างเว็บ Joomla for Beginner 2019 (สอนด้วยเวอร์ชั่น 3.9)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์ส Facebook Marketing 2019 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 31 กรกฎาคม 2562...การเขียนรายงานเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล
 30 กรกฎาคม 2562...เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์ และการตีความข้อมูล
 30 กรกฎาคม 2562...กลยุทธ์การสื่อสารด้านการเขียน(ภาษาอังกฤษ) บันทึกและจดหมายธุรกิจ ให้เกิดผล
 26 กรกฏาคม 2562...Incoterms ® 2010 ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
 26 กรกฎาคม 2562...หัวหน้างานยุคใหม่ก้าวไกล 360 องศา
 25-26 กรกฎาคม 2562...Advanced Excel for Special Macro & VBA
 25 กรกฎาคม 2562...การจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษที่ยั่งยืนด้วย 3R
 25 กรกฎาคม 2562...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน/ฝ่ายบริหาร ควรรู้ (HR Law Update : 2019)
 25 กรกฎาคม 2562...หัวหน้างานกับการบริหารคนยุค 4.0
 24 กรกฎาคม 2562...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย
 24 กรกฎาคม 2562...เตรียมพร้อมรับมือ ด่วนที่สุด...กรมสรรพากร กำลังวางแผนตรวจสอบภาษี “แพทย์ กับโรงพยาบ
 การวางแผนโครงการพัฒนาโครงการ ก่อนลงทุน
 Asia Fitness Conference 2019 งานประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกีฬาและการออกกำลังกายระดับโลกที่ Fitness Pro
 3 เซเลบสุดฮอตร่วมประชันความเร็วที่การแข่งขันจักรยานนานาชาติ “Bangkok Bank CycleFest 2019”
 23 กรกฎาคม 2562...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง การใช้โทรศัพท์ GPS ความรู้เบื้องต้นเก
 23 กรกฎาคม 2562...การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR for non-HR)
 23 กรกฎาคม 2562...เคล็ดลับการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามระบบ ISO 9001:2015
 22 กรกฎาคม 2562...การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน ข้อมูลทางการเงิน และบัญชีเพื่อการบริหาร สำหรับผู้บริห
 20 กรกฎาคม 2562...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0
 19 กรกฏาคม 2562...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved