enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
ครบเครื่องเรื่องส่งออก

ครบเครื่องเรื่องส่งออก

วันที่ : 15 สิงหาคม 2555

รายละเอียด :
ครบเครื่องเรื่องส่งออก

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
ที่ปรึกษาธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทยวิทยากร สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
วิทยากรเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และการบรรยายด้านการนำเข้า-ส่งออก

15 สิงหาคม 2555
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมออลซีซันส์ โกลด์ออร์คิด วิภาวดีฯ-สุทธิสาร กรุงเทพฯ

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

ผู้ส่งออกคือผู้ทำรายได้เข้าประเทศ ดูเหมือนรายได้ดูเป็นกอบเป็นกำแต่หนทางที่จะประกอบธุรกิจส่งออกก็ไม่ราบรื่น เพราะมีปัจจัยต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเป็นตัวกระทบต่อการทำธุรกิจ โดยเฉพาะด้านต่างประเทศ จะเป็นตัวผู้ซื้อเองก็ดี หรือธนาคารของผู้ซื้อก็ดี ผู้ส่งออกต้องรู้เท่าทันเกมส์การค้าที่เขาขอหรือเสนอมาว่าเราดำเนินการตามที่ขอแล้วเราจะเสียเปรียบมากน้อยเพียงใด การใช้ Letter of Credit เป็นเครื่องมือในการชำระเงิน แน่นอนการเตรียมเอกสาร การทำเอกสารที่ถูกต้องจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงิน การทำเอกสารต้องใช้ข้อบังคับของ UCP 500 ที่มีอยู่ 49 ข้อบังคับที่ผู้ส่งออกต้องทำความเข้าใจ อุปสรรคอันสืบเนื่องการชำระเงินของผู้ซื้อที่เกี่ยวกับฐานะการเงินของประเทศผู้ซื้อไม่น่าเชื่อถือ ผู้ส่งออกต้องมีการพิจารณาให้เป็นและต้องหาทางออกที่ลดความเสี่ยงในเรื่องการชำระเงินนี้


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การรู้จักผู้ซื้อที่ดี
2. เพื่อให้รู้เทคนิคการเจรจาการค้าและทำสัญญาที่รอบคอบ
3. เพื่อให้วิเคราะห์เครื่องมือการชำระเงินแต่ละชนิด และข้อควรระวัง
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ในการอบรมไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

1. กำหนดผู้ซื้อเป้าหมาย
1.1 เลือกผู้ซื้อเป้าหมาย
1.2 ตรวจสอบสถานภาพทางการเงินของผู้ซื้อ
1.3 เสนอขาย
2. การทำสัญญาข้อตกลงในการซื้อขาย
2.1 ข้อควรระวัง
2.2 เงื่อนไขในสัญญาต้องมีเพื่อลดความเสี่ยง
2.3 พิจารณาข้อกำหนดทางการค้า
3. วิธีการส่งสินค้าออกและการหาระวางบรรทุกสินค้า การขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ การขนส่ง
ทางรถไฟ การขนส่งทางรถบรรทุก และส่งสินค้าทางพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ
4. วิธีการส่งมอบสินค้าต้องอาศัยข้อกำหนดทางการค้าเป็น ตัวกำหนด เพื่อไม่ให้เสียเปรียบ (International
Commercial Terms หรือ Incoterms’2000) EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CPT, CIF, CIP, DAF,
DES, DEQ, DDU, DPP
5. การวิเคราะห์เครื่องมือในการชำระเงิน
Letter of Credit (L/C) Bills For Collection (D/P & D/A) Consignment Open Account (O/A)
Advanced Payment
6. การวิเคราะห์ Letter of Credit โดยละเอียด
6.1 เงื่อนไขที่เสียเปรียบที่ไม่ควรรับ
6.2 การเตรียมเอกสารและการตรวจเอกสารโดยใช้
ข้อบังคับของ UCP 500 (600) เป็นตัวพิจารณา
6.3 การขอแก้ไข L/C (Amendment) ที่ถูกต้อง
7. การขอให้มีการยืนยันการชำระเงินเพื่อลดความเสี่ยง
8. การ Negotiate ตั๋วในการส่งออกกับธนาคาร
9. การทำ Insurance ในการส่งออก
10. วิธีการโอน L/C ให้กับผู้อื่น การโอนจำนวนเงินทั้งหมดใน L/C การโอนบางส่วนเพื่อรับเงินผลต่าง
(ตั๋วประกบ) การโอนให้กับผู้รับโอนมากกว่าหนึ่งราย
11. การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การทำ Forward Contract Bought การเปิดบัญชี
Foreign Currency Deposit(FCD)
12. สรุปคำถาม และคำตอบ

ใบรับรอง : บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ค่าใช้จ่าย : 3,500 บาท

ใบสมัคร : http://www.hipotraining.com/public_detail.php?product_id=1618&type_id=18

ลงประกาศเมื่อ : 2012-07-28

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์ส Facebook Page for Marketing 2019 - (รอบ 8)
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์ส WordPress 2562 สร้างเว็บสมัยใหม่ด้วยเวิร์ดเพรส - (รอบ 8)
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซ แบบมืออาชีพด้วย Magento 2 (รอบ 8)
 หลักสูตรกรกฎาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla 2562 (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 - (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด - (รอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce (เรียนวันเสาร์)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (สอนด้วยเวอร์ชั่น 5)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สสร้างเว็บ Joomla for Beginner 2019 (สอนด้วยเวอร์ชั่น 3.9)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์ส Facebook Marketing 2019 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 31 กรกฎาคม 2562...การเขียนรายงานเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล
 30 กรกฎาคม 2562...เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์ และการตีความข้อมูล
 30 กรกฎาคม 2562...กลยุทธ์การสื่อสารด้านการเขียน(ภาษาอังกฤษ) บันทึกและจดหมายธุรกิจ ให้เกิดผล
 26 กรกฏาคม 2562...Incoterms ® 2010 ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
 26 กรกฎาคม 2562...หัวหน้างานยุคใหม่ก้าวไกล 360 องศา
 25-26 กรกฎาคม 2562...Advanced Excel for Special Macro & VBA
 25 กรกฎาคม 2562...การจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษที่ยั่งยืนด้วย 3R
 25 กรกฎาคม 2562...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน/ฝ่ายบริหาร ควรรู้ (HR Law Update : 2019)
 25 กรกฎาคม 2562...หัวหน้างานกับการบริหารคนยุค 4.0
 24 กรกฎาคม 2562...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย
 24 กรกฎาคม 2562...เตรียมพร้อมรับมือ ด่วนที่สุด...กรมสรรพากร กำลังวางแผนตรวจสอบภาษี “แพทย์ กับโรงพยาบ
 การวางแผนโครงการพัฒนาโครงการ ก่อนลงทุน
 Asia Fitness Conference 2019 งานประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกีฬาและการออกกำลังกายระดับโลกที่ Fitness Pro
 3 เซเลบสุดฮอตร่วมประชันความเร็วที่การแข่งขันจักรยานนานาชาติ “Bangkok Bank CycleFest 2019”
 23 กรกฎาคม 2562...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง การใช้โทรศัพท์ GPS ความรู้เบื้องต้นเก
 23 กรกฎาคม 2562...การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR for non-HR)
 23 กรกฎาคม 2562...เคล็ดลับการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามระบบ ISO 9001:2015
 22 กรกฎาคม 2562...การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน ข้อมูลทางการเงิน และบัญชีเพื่อการบริหาร สำหรับผู้บริห
 20 กรกฎาคม 2562...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0
 19 กรกฏาคม 2562...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved