enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
Technical English Presentation

Technical English Presentation

วันที่ : 16 สิงหาคม 2555

รายละเอียด :
Technical English Presentation

วิทยากร : อาจารย์ปิยะธิดา บูรพ์ภาค
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี B.S.SOUTHEAST MISSOURI STATE UNIVERSITY, Missouri ,USA.
ปริญญาโท M.A.NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY ,Chicago,USA
การทำงานปัจจุบัน : หัว หน้าโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจในหัวข้อต่าง ๆ และหลักสูตร TOEFL
ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายให้กับ ภาครัฐ และเอกชนชั้นนำ และเป็นล่ามในศาล

16 สิงหาคม 2555
09.00 – 16.00 น.
***โรงแรมออลซีซันส์ โกลด์ออร์คิด วิภาวดีฯ-สุทธิสาร กรุงเทพฯ

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการนำเสนอ คือ การเสนอความคิด ข้อมูล ข่าวสาร รายงานเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ดังนั้นจำเป็นจะต้องมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอได้อย่างดียิ่ง ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญไปสู่ความสำเร็จทางด้านธุรกิจ เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อบริษัท ซึ่งแน่นอนว่าหลักสูตรเทคนิคการนำเสนอนี้จะทำให้สามารถนำเสนอธุรกิจกับชาวต่างชาติได้อย่างดียิ่ง หลักสูตรนี้จะเป็นประตูด่านสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จทางด้านธุรกิจของบริษัท จะเห็นได้ว่าหลักสูตรการนำเสนอภาษาอังกฤษธุรกิจนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

วัตถุประสงค์

1. เรียนรู้เทคนิคการกำจัดความประหม่า (Tips for Reducing Anxiety)ในขณะนำเสนอ
2. ทราบถึงสิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำ (What to do and what not to do?) ในระหว่างการนำเสนอ
3. เรียนรู้วิธีการแสดงออกด้วยน้ำเสียงและสายตา (What you project vocally and visually?)
4. ได้ทราบเทคนิคการจัดการกับคำถามที่ยาก และคำถามในแง่ลบ (How to deal with ordeal questions and negative questions)
5. เรียนรู้การนำทักษะการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงมาใช้ร่วมกับการนำเทคนิคการนำเสนออย่างเป็นขั้นตอนมาใช้ควบคู่กันไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

1. General English ให้ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษทั่วไป
1.1. Pronunciation / words and idioms of both American Style and British Style การออกเสียง คำศัพท์และสำนวนที่ถูกต้องทั้งแบบอังกฤษและแบบอเมริกัน
1.2. Understanding the culture of English language (เข้าใจวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษ)
2. Inferring / Implying Analysis (การวิเคราะห์สรุป และจับใจความภาษาอังกฤษ)
3. Planning and developing presentation (การวางแผนและการพัฒนาการนำเสนอ)
4. Efficient Handling Complaint (ความสามารถจัดการกับการร้องเรียน)
5. English Structure / Grammar (เข้าใจโครงสร้างของประโยค และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ)
6. Public Speech (การพูดในที่สาธารณะ)
7. Company’s Information / Profile (การให้ข้อมูลทั่วไปและประวัติความเป็นมาของบริษัท)
8. Practicing on special types of presentation (ฝึกการนำเสนอในรูปแบบพิเศษต่างๆ)
9. Preparing meeting, attending meeting and meeting minutes recording (ฝึกการเตรียมประชุม การเข้าร่วมการประชุม และจดรายงานการประชุม)
10. Play Role in various situations (ฝึกปฏิบัติบทบาทสมมติในสถานการณ์ต่างๆ)
ใบรับรอง: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ค่าใช้จ่าย : 3,900 บาท

ใบสมัคร : http://www.hipotraining.com/public_detail.php?product_id=1856&type_id=8

ลงประกาศเมื่อ : 2012-07-28

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์ส Facebook Page for Marketing 2019 - (รอบ 8)
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์ส WordPress 2562 สร้างเว็บสมัยใหม่ด้วยเวิร์ดเพรส - (รอบ 8)
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซ แบบมืออาชีพด้วย Magento 2 (รอบ 8)
 หลักสูตรกรกฎาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla 2562 (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 - (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด - (รอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce (เรียนวันเสาร์)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (สอนด้วยเวอร์ชั่น 5)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สสร้างเว็บ Joomla for Beginner 2019 (สอนด้วยเวอร์ชั่น 3.9)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์ส Facebook Marketing 2019 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 31 กรกฎาคม 2562...การเขียนรายงานเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล
 30 กรกฎาคม 2562...เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์ และการตีความข้อมูล
 30 กรกฎาคม 2562...กลยุทธ์การสื่อสารด้านการเขียน(ภาษาอังกฤษ) บันทึกและจดหมายธุรกิจ ให้เกิดผล
 26 กรกฏาคม 2562...Incoterms ® 2010 ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
 26 กรกฎาคม 2562...หัวหน้างานยุคใหม่ก้าวไกล 360 องศา
 25-26 กรกฎาคม 2562...Advanced Excel for Special Macro & VBA
 25 กรกฎาคม 2562...การจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษที่ยั่งยืนด้วย 3R
 25 กรกฎาคม 2562...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน/ฝ่ายบริหาร ควรรู้ (HR Law Update : 2019)
 25 กรกฎาคม 2562...หัวหน้างานกับการบริหารคนยุค 4.0
 24 กรกฎาคม 2562...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย
 24 กรกฎาคม 2562...เตรียมพร้อมรับมือ ด่วนที่สุด...กรมสรรพากร กำลังวางแผนตรวจสอบภาษี “แพทย์ กับโรงพยาบ
 การวางแผนโครงการพัฒนาโครงการ ก่อนลงทุน
 Asia Fitness Conference 2019 งานประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกีฬาและการออกกำลังกายระดับโลกที่ Fitness Pro
 3 เซเลบสุดฮอตร่วมประชันความเร็วที่การแข่งขันจักรยานนานาชาติ “Bangkok Bank CycleFest 2019”
 23 กรกฎาคม 2562...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง การใช้โทรศัพท์ GPS ความรู้เบื้องต้นเก
 23 กรกฎาคม 2562...การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR for non-HR)
 23 กรกฎาคม 2562...เคล็ดลับการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามระบบ ISO 9001:2015
 22 กรกฎาคม 2562...การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน ข้อมูลทางการเงิน และบัญชีเพื่อการบริหาร สำหรับผู้บริห
 20 กรกฎาคม 2562...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0
 19 กรกฏาคม 2562...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved