enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
โครงการอบรม ตัวแบบการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนด้วยโปรแกรม R (Decision Models under Uncertainty with R)

โครงการอบรม ตัวแบบการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนด้วยโปรแกรม R (Decision Models under Uncertainty with R)

วันที่ : 21 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00-16

รายละเอียด :
หลักการและเหตุผล

ความไม่แน่นอน (uncertainty) เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในโลกปัจจุบัน บริษัทล้วนเผชิญความเสี่ยง (risk) จากความไม่แน่นอนในหลากหลายด้าน เช่น ปริมาณความต้องการของลูกค้า ต้นทุนสินค้า ผลตอบแทนจากการลงทุน อัตราดอกเบี้ย จำนวนลูกค้าที่เข้ามารับบริการ เป็นต้น เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ เราจึงจำเป็นต้องสร้างตัวแบบ (models) ที่คำนึงถึงความไม่แน่นอน ตัวแบบหลักได้แก่ ตัวแบบเชิงความน่าจะเป็น (probabilistic models) หรือ ตัวแบบสโทแคสติก (stochastic models) และตัวแบบการจำลอง (simulation models)

ในการสร้างและวิเคราะห์ตัวแบบ เราสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย R เป็นโปรแกรมเพื่อช่วยการคำนวณทางสถิติ (statistical computer program) ซึ่งเผยแพร่ฟรีทาง Internet และเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในหมู่นักวิจัยหลายสาขา ในหลักสูตรอบรมนี้ เราจึงใช้โปรแกรม R เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ตัวแบบและการหาผลลัพธ์เพื่อช่วยในการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงตัวแบบการตัดสินใจเบื้องต้นภายใต้ความไม่แน่นอน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้โปรแกรม R เป็นเครื่องมือช่วยในการสร้างและวิเคราะห์ตัวแบบ

3. หัวข้อการอบรม
1. R เบื้องต้น (Introduction to R)
2. ความน่าจะเป็นและการแจกแจง (probability and distributions)
3. ตัวแบบเชิงความน่าจะเป็น/สโทแคสติก (probabilistic/stochastic models) เบื้องต้น
4. ตัวแบบการจำลอง (simulation models) เบื้องต้น

4. คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้อบรมทราบถึงตัวแบบการตัดสินใจเบื้องต้นภายใต้ความไม่แน่นอน
2. ผู้อบรมสามารถใช้โปรแกรม R เพื่อช่วยในการหาผลเฉลยของตัวแบบ

6. วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจ์นภา อมรัชกุล คณะสถิติประยุกต์ นิด้า

7. วิธีการอบรม
1. บรรยายโดยใช้ electronic slideshow
2. ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 คนต่อ 1 เครื่อง

8. ระยะเวลาในการอบรม
ศุกร์ 21 มิถุนายน 2556 9:00-12:00, 13:00-16:00

9. ค่าอบรม
ผู้เข้ารับการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น การอบรมครั้งนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

10. จำนวนผู้เข้าอบรม
รุ่นละ 25 คน

11. สถานที่อบรม
อาคาร 6 ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะสถิติประยุกต์ นิด้า
ถนนเสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ 10240
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการอบรมและอาหารว่าง

ค่าใช้จ่าย : ไม่เสีย บาท

ใบสมัคร : http://as.nida.ac.th/th/index.php/2011-08-23-02-43-36/1537--r.html

ลงประกาศเมื่อ : 2013-05-09

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : คอร์สอบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562 (รอบ 2)
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์ส Facebook Marketing 2019 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร 2562 : คอร์สทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างยูทูปการตลาด YouTube Marketing 2019
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บ Joomla Beginner 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์สจูมล่าขั้นสูง Joomla Advanced 2019
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019
 หลักสูตร Joomla : สอนสร้างเว็บ Joomla สำหรับ มือใหม่ผู้เริ่มต้น - (รอบ 11)
 หลักสูตรเสาร์ - อาทิตย์ : คอร์สอบรม อบรม WordPress (รอบ 12)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 หลักสูตร Problem Solving and Decision Making (การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ)
 หลักสูตร Professional Customer Service
 หลักสูตร Professional Selling Skills (ทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ)
 หลักสูตร Customer Complaint Management (รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ)
 หลักสูตร Key Account Management (เทคนิคการบริการลูกค้ารายสำคัญ)
 หลักสูตร การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย
 หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0 (Executive Secretary 4.0)
 หลักสูตรอบรม การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
 หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (Professional Services)
 Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 6 มีนาคม 2562
 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการมืออาชีพ (DBD-SPE)
 สสว. เปิดโอกาส: ผลักดัน SME ไทย ขยายเวทีการค้าสู่ตลาดโลก
 ประเด็นสำคัญจากการสัมภาษณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของหัวเว่ย กับคณะสื่อมวลชนต่างประเทศ
 (ฟรี) ค่ายเยาวชนหญิงกับการพัฒนาปัญญา
 Business Set-up
 26 มกราคม 2562...ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน
 25 มกราคม 2562...ข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล
 25 มกราคม 2562...Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
 24 มกราคม 2562...กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved