enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
โครงการอบรม ตัวแบบการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนด้วยโปรแกรม R (Decision Models under Uncertainty with R)

โครงการอบรม ตัวแบบการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนด้วยโปรแกรม R (Decision Models under Uncertainty with R)

วันที่ : 21 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00-16

รายละเอียด :
หลักการและเหตุผล

ความไม่แน่นอน (uncertainty) เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในโลกปัจจุบัน บริษัทล้วนเผชิญความเสี่ยง (risk) จากความไม่แน่นอนในหลากหลายด้าน เช่น ปริมาณความต้องการของลูกค้า ต้นทุนสินค้า ผลตอบแทนจากการลงทุน อัตราดอกเบี้ย จำนวนลูกค้าที่เข้ามารับบริการ เป็นต้น เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ เราจึงจำเป็นต้องสร้างตัวแบบ (models) ที่คำนึงถึงความไม่แน่นอน ตัวแบบหลักได้แก่ ตัวแบบเชิงความน่าจะเป็น (probabilistic models) หรือ ตัวแบบสโทแคสติก (stochastic models) และตัวแบบการจำลอง (simulation models)

ในการสร้างและวิเคราะห์ตัวแบบ เราสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย R เป็นโปรแกรมเพื่อช่วยการคำนวณทางสถิติ (statistical computer program) ซึ่งเผยแพร่ฟรีทาง Internet และเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในหมู่นักวิจัยหลายสาขา ในหลักสูตรอบรมนี้ เราจึงใช้โปรแกรม R เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ตัวแบบและการหาผลลัพธ์เพื่อช่วยในการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงตัวแบบการตัดสินใจเบื้องต้นภายใต้ความไม่แน่นอน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้โปรแกรม R เป็นเครื่องมือช่วยในการสร้างและวิเคราะห์ตัวแบบ

3. หัวข้อการอบรม
1. R เบื้องต้น (Introduction to R)
2. ความน่าจะเป็นและการแจกแจง (probability and distributions)
3. ตัวแบบเชิงความน่าจะเป็น/สโทแคสติก (probabilistic/stochastic models) เบื้องต้น
4. ตัวแบบการจำลอง (simulation models) เบื้องต้น

4. คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้อบรมทราบถึงตัวแบบการตัดสินใจเบื้องต้นภายใต้ความไม่แน่นอน
2. ผู้อบรมสามารถใช้โปรแกรม R เพื่อช่วยในการหาผลเฉลยของตัวแบบ

6. วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจ์นภา อมรัชกุล คณะสถิติประยุกต์ นิด้า

7. วิธีการอบรม
1. บรรยายโดยใช้ electronic slideshow
2. ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 คนต่อ 1 เครื่อง

8. ระยะเวลาในการอบรม
ศุกร์ 21 มิถุนายน 2556 9:00-12:00, 13:00-16:00

9. ค่าอบรม
ผู้เข้ารับการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น การอบรมครั้งนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

10. จำนวนผู้เข้าอบรม
รุ่นละ 25 คน

11. สถานที่อบรม
อาคาร 6 ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะสถิติประยุกต์ นิด้า
ถนนเสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ 10240
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการอบรมและอาหารว่าง

ค่าใช้จ่าย : ไม่เสีย บาท

ใบสมัคร : http://as.nida.ac.th/th/index.php/2011-08-23-02-43-36/1537--r.html

ลงประกาศเมื่อ : 2013-05-09

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์สปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง Joomla Advanced 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์ (รอบ 5)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บ WordPress วันเสาร์ - อาทิตย์ (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019 - (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2.x - (รอบ 4)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม Joomla Advanced 2019 จุมลาขั้นสูง 6 มิติ - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 - (รอบ 3)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 Exhiminar Dynamics for change ปฏินวัต นิทรรศสัมมนา
 กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ
 การบริหารการเงินและงบประมาณ สำหรับผู้บริหาร
 สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ
 ฟรี!!! สัมมนา "เร่งสปีดธุรกิจสู่ความสำเร็จ" Business Accelerator
 3 วิธี “กินดี สุขภาพดี” แบบง่ายๆ ปรับไลฟ์สไตล์ฉลองวันหยุดยาวทั้งครอบครัว
 ฟรี!!! สัมมนา "เร่งสปีดธุรกิจสู่ความสำเร็จ" Business Accelerator
 กลยุทธ์ Storytelling เพื่อการตลาด
 กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบไร้รอยต่อ(Channel Strategy in the Digital Era)
 การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน
 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ (6 Managerial Skills for Top Manager)
 การบริหารงานแบบคล่องตัว (Agile Management)
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "Factory Automation to Industry 4.0"
 Disruptive Marketing Strategies
 Management Way in Disruptive Innovation Age
 วิทยากร,บรรยาย,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค
 ออกแบบสุขภาพดีด้วยโภชนาการที่สมดุล ตอบโจทย์ผู้หญิงทุกช่วงวัย
 ครอสคันทรี ไทรบ์ ออบสตาเคิล เรซ 2019 ชวนผู้กล้ามาร่วมทดสอบความแกร่งในสนามแข่งสุดท้าทาย
 โปรแกรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (SI Warrior)
 30 เมษายน 2562...บุคลิกภาพที่ดีเพื่อการขาย แบบเผชิญหน้าลูกค้า
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved