enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
โครงการอบรม ตัวแบบการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนด้วยโปรแกรม R (Decision Models under Uncertainty with R)

โครงการอบรม ตัวแบบการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนด้วยโปรแกรม R (Decision Models under Uncertainty with R)

วันที่ : 21 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00-16

รายละเอียด :
หลักการและเหตุผล

ความไม่แน่นอน (uncertainty) เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในโลกปัจจุบัน บริษัทล้วนเผชิญความเสี่ยง (risk) จากความไม่แน่นอนในหลากหลายด้าน เช่น ปริมาณความต้องการของลูกค้า ต้นทุนสินค้า ผลตอบแทนจากการลงทุน อัตราดอกเบี้ย จำนวนลูกค้าที่เข้ามารับบริการ เป็นต้น เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ เราจึงจำเป็นต้องสร้างตัวแบบ (models) ที่คำนึงถึงความไม่แน่นอน ตัวแบบหลักได้แก่ ตัวแบบเชิงความน่าจะเป็น (probabilistic models) หรือ ตัวแบบสโทแคสติก (stochastic models) และตัวแบบการจำลอง (simulation models)

ในการสร้างและวิเคราะห์ตัวแบบ เราสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย R เป็นโปรแกรมเพื่อช่วยการคำนวณทางสถิติ (statistical computer program) ซึ่งเผยแพร่ฟรีทาง Internet และเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในหมู่นักวิจัยหลายสาขา ในหลักสูตรอบรมนี้ เราจึงใช้โปรแกรม R เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ตัวแบบและการหาผลลัพธ์เพื่อช่วยในการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงตัวแบบการตัดสินใจเบื้องต้นภายใต้ความไม่แน่นอน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้โปรแกรม R เป็นเครื่องมือช่วยในการสร้างและวิเคราะห์ตัวแบบ

3. หัวข้อการอบรม
1. R เบื้องต้น (Introduction to R)
2. ความน่าจะเป็นและการแจกแจง (probability and distributions)
3. ตัวแบบเชิงความน่าจะเป็น/สโทแคสติก (probabilistic/stochastic models) เบื้องต้น
4. ตัวแบบการจำลอง (simulation models) เบื้องต้น

4. คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้อบรมทราบถึงตัวแบบการตัดสินใจเบื้องต้นภายใต้ความไม่แน่นอน
2. ผู้อบรมสามารถใช้โปรแกรม R เพื่อช่วยในการหาผลเฉลยของตัวแบบ

6. วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจ์นภา อมรัชกุล คณะสถิติประยุกต์ นิด้า

7. วิธีการอบรม
1. บรรยายโดยใช้ electronic slideshow
2. ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 คนต่อ 1 เครื่อง

8. ระยะเวลาในการอบรม
ศุกร์ 21 มิถุนายน 2556 9:00-12:00, 13:00-16:00

9. ค่าอบรม
ผู้เข้ารับการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น การอบรมครั้งนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

10. จำนวนผู้เข้าอบรม
รุ่นละ 25 คน

11. สถานที่อบรม
อาคาร 6 ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะสถิติประยุกต์ นิด้า
ถนนเสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ 10240
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการอบรมและอาหารว่าง

ค่าใช้จ่าย : ไม่เสีย บาท

ใบสมัคร : http://as.nida.ac.th/th/index.php/2011-08-23-02-43-36/1537--r.html

ลงประกาศเมื่อ : 2013-05-09

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร Joomla : สอนสร้างเว็บ Joomla สำหรับ มือใหม่ผู้เริ่มต้น - (รอบ 11)
 หลักสูตรเสาร์ - อาทิตย์ : คอร์สอบรม อบรม WordPress (รอบ 12)
 หลักสูตร วันเสาร์ : คอร์สอบรมสร้างเว็บขายของ Wordpress WooCommerce
 หลักสูตร พฤศจิกายน : สร้างเว็บ Wordpress Beginner (2 รอบสุดท้าย ปี 2018)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : คอร์ส Facebook Marketing (2 รอบสุดท้าย ปี 2018)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : คอร์สทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2018 (รอบ 11)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : คอร์สอบรม Wordpress WooCommerce สร้างเว็บขายของออนไลน์ - (วันเสาร์)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : คอร์สอบรม YouTube Marketing สอนสร้างยูทูปการตลาด
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรม Facebook Marketing สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ แบบมืออาชีพด้วย Magento
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 การขนส่งสินค้าและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย 13 ธันวาคม 2561
 เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน ให้เกิดประสิทธิผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 12 ธันวาคม 2561
 การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย 14 ธันวาคม 2561
 กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย 20 ธันวาคม 2561
 สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร 21 ธันวาคม 2561
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ 7 ธันวาคม 2561
 การจัดการกับการร้องเรียน - ต่อว่า ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 11 ธันวาคม 2561
 ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ 19 ธันวาคม 2561
 KT Optic จัดโปรรักษ์โลก เมื่อตัดแว่นด้วยเลนส์ Transitions® รุ่นล่าสุด
 ร่วมเปิดประสบการณ์กับเส้นทางนักธุรกิจรุ่นใหม่ และ Yong Talent ตัวจริง
 “พัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ” BRAIN INTELLIGENCE CONFERENCE
 “พัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ” Brain Intelligence Conference
 โอกาสสุดท้าย! ที่สตาร์ทอัพต้องไม่พลาด!
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 คอร์สเซียนขายฝากอสังหาเงินฯ 100 ล้าน กับ โค้ชเต๊ะ
 คอร์สเจ้าพ่อที่ดิน ให้รวยเงินล้านแบบพลิกชีวิต กับ โค้ชติ้ว ธนิช พินธุรักษ์
 5 เคล็ดลับเสริมหัวใจแข็งแรงแม้สูงวัย โดย ดร. เคนท์ แบรดลีย์ รองประธานบริหารฝ่าย Medical Affairs and
 กระทรวงอุตสาหกรรมมอบรางวัลเหมืองแร่สีเขียวแก่โรงงานยิปรอค ในงาน Green Mining Award 2018
 แจกทุนให้นักเรียนนานาชาติ $2,000-$15,000 ต่อปี เมื่อเรียนที่ University of Delaware
 หัวเว่ยแนะอัพเกรดเครือข่ายรองรับการขับขี่อัตโนมัติ
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved