enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Data Mining with Weka รุ่นที่ 2

อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Data Mining with Weka รุ่นที่ 2

วันที่ : 28-29 กันยายน 2556

รายละเอียด :
ภาพรวมของหลักสูตร
ในสภาพเศรษฐกิจที่กำลังฝืดเคืองอย่างเช่น ณ ปัจจุบัน ทำให้ธุรกิจต่างๆ ต้องหาวิธีการรักษาฐานลูกค้าของตนเองไว้อย่างเหนียวแน่น จึงเห็นได้ว่าสินค้าหลายชนิด มีการจัดโปรโมชันต่างๆ ออกมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการลด แลก แจก แถม เพื่อดึงลูกค้าจากบริษัทคู่แข่งมาเป็นลูกค้าของตนให้ได้ วิธีการดังกล่าวทำให้บริษัทได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นจริง แต่อาจจะไม่ใช่ลูกค้าที่มีความจงรักภักดี (loyalty) พอต่อสินค้าหรือบริการของบริษัทที่จะกลับมาซื้อสินค้าเพิ่มเติม ลูกค้าเหล่านี้อาจจะซื้อเพียงเพราะว่าร้านนี้มีราคาถูกกว่าหรือให้ของแถมมากกว่า จึงอาจไม่ใช่วิธีการที่จะรักษาฐานของลูกค้าได้อย่างยั่งยืนนัก


วิธีการหนึ่งที่จะช่วยรักษาฐานลูกค้าไว้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ การนำเสนอสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ณ เวลาที่ต้องการ การจะทำเช่นนี้ได้บริษัทห้างร้านต่างๆ จะต้องมีความเข้าใจถึงพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของลูกค้าว่าชอบหรือไม่ชอบสินค้าอะไร คงไม่ยากถ้าร้านค้านั้นเป็นร้านที่มีขนาดเล็กและเจ้าของร้านก็รู้จักกับลูกค้าทุกคนเป็นอย่างดี แต่ถ้าเป็นกิจการที่มีขนาดใหญ่การรู้จักลูกค้าทุกคนด้วยตัวเจ้าของกิจการเองคงเป็นไปไม่ได้นอกเสียจากมีเครื่องมือช่วย เช่นบัตรสมาชิก หรือ loyalty card ทำให้เมื่อไม่นานมานี้ห้างซูเปอร์สโตร์ (superstore) ขนาดใหญ่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Tesco Lotus, BigC, Carrefour, Central, The Mall ต่างก็ออกบัตรสมาชิก (Club Card, BigCard, i-Wish Card, …) ให้กับลูกค้าเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือได้รับเงินคืนในภายหลัง ข้อมูลเหล่านี้เองที่จะช่วยให้บริษัทสามารถติดตามพฤติกรรมการจับจ่ายสินค้าของลูกค้าแต่ละคนได้ เพื่อทำความเข้าใจว่าลูกค้าแต่ละรายชอบหรือไม่ชอบสินค้าชนิดใด เดินทางมาซื้อสินค้าที่สาขาใด ณ ช่วงเวลาใด และสามารถนำเสนอโปรโมชันให้ตรงใจกับลูกค้ามากที่สุด นี่คือผลบางส่วนที่จะได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคทาง data mining


ในปัจจุบันเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ได้ง่ายๆ ผ่านทางซอฟต์แวร์ (software) อย่างเช่น Weka ซึ่งเป็น open source software ที่พัฒนาขึ้นด้วยภาษาจาวา (Java) และสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรี ซึ่งสามารถติดตั้งได้บนระบบปฏิบัติการ Windows, Linux และ Mac OSX ทว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวหรือเพียงแค่คลิกเมาส์ครั้งเดียวแล้วจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ แต่ต้องผ่านการนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท ดังนั้นในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ศึกษา concept ของเทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย data mining 3 ลักษณะ คือ

• เทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูล (data classification) หรือการคาดคะเนข้อมูล (data estimation)
• เทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูล (data clustering)
• เทคนิคการหากฏความสัมพันธ์ (association rules discovery)
โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ฝึกฝนการใช้เทคนิคเหล่านี้ด้วยซอฟต์แวร์ Weka ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการทำงานของเทคนิคต่างๆ และสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ถึงเวลาแล้วที่ข้อมูลขนาดมหาศาลที่อยู่ในฐานข้อมูลจะได้นำมาทำให้เกิดประโยชนด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคทาง data mining เราพร้อมที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วตัวคุณล่ะพร้อมหรือยัง?


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
• นิสิตนักศึกษาที่สนใจการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคดาต้าไมน์นิ่ง และโอเพนซอร์ส Weka
• บุคลากรทางด้าน IT ที่ต้องการเพิ่มทักษะทางดาต้าไมน์นิ่ง
• หน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการนำเทคนิคดาต้าไมน์นิ่ง และโอเพนซอร์ส Weka ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กร
• บุคคลทั่วไปที่สนใจการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคดาต้าไมน์นิ่ง และโอเพนซอร์ส Weka (ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้าน Data Mining มาก่อน)

เนื้อหาการอบรม (Course Outline)

วันที่ 1:
• รู้จักกับ ดาต้าไมน์นิ่ง (Data Mining) และตัวอย่างงานทางด้านดาต้าไมน์นิ่งที่พบในชีวิตประจำวัน
• รู้จักกับซอฟต์แวร์ open source และ commercial ที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านดาต้าไมน์นิ่ง
• ทำความคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ Weka
• วิธีการดาวน์โหลด และติดตั้งซอฟต์แวร์
• แนะนำส่วนประกอบและฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของ Weka
• แนะนำฟังก์ชันในการทำ Preprocess ข้อมูลก่อนนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคดาต้าไมน์นิ่ง
• แนะนำส่วนฟังก์ชันในส่วนการ Classify Cluster และ Associate ข้อมูล
• แนะนำฟังก์ชันการเลือก attribute ที่สำคัญของข้อมูล
• แนะนำฟังก์ชันการแสดงผล (Visualize) ที่ได้จาก Weka
• รู้จักกับกระบวนการทางดาต้าไมน์นิ่งด้วย CRISP-DM
• แนะนำเทคนิคดาต้าไมน์นิ่งแต่ละประเภท และวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งาน
• เข้าใจวิธีการเตรียมข้อมูลและนำข้อมูลเข้า Weka
• วิธีการเตรียมข้อมูลและนำเข้าข้อมูลด้วยรูปแบบ ARFF และ CSV
• วิธีการนำเข้าข้อมูลด้วยการเรียกใช้งานจาก URL
• วิธีการนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL
• วิธีการสร้างข้อมูลขึ้นเองด้วยฟังก์ชัน Generate Data
• Workshop การเตรียมข้อมูลและการทำ Cleansing ข้อมูลด้วย Weka
• เข้าใจการวิเคราะห์ผลที่ได้จาก Weka (Confusion Matrix, TP, FP, TN, FN, Precision, Recall, etc.)
• เรียนรู้เทคนิคในการจำแนกประเภทข้อมูล (Data Classification) ด้วย Weka

วันที่ 2:
• วิธีการทำงานและประโยชน์ของเทคนิค Dec

ค่าใช้จ่าย : 3900 บาท

ใบสมัคร : http://www.dataminingtrend.com/training.php

ลงประกาศเมื่อ : 2013-09-16

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร ธันวาคม : อบรม Facebook Marketing (รอบสุดท้าย)
 หลักสูตร ธันวาคม : อบรมสร้างเว็บขายของ Joomla E-commerce (สอนด้วย VirtueMart)
 หลักสูตร ธันวาคม : อบรมปรับแต่ง และส้ราง Joomla Template (ใช้ PHP+CSS)
 หลักสุตร ธันวาคม : อบรมทำเว็บขายของ Wordpress WooCommerce (รอบ 12)
 หลักสูตร ธันวาคม : อบรม WordPress สร้างเว็บสมัยใหม่ (รอบ เสาร์-อาทิตย์)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : อบรม WordPress สร้างเว็บสมัยใหม่ (รอบ 11)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : สร้างเว็บ Joomla Beginner (เวอร์ชั่นใหม่ 3.8)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : สอนสร้างยูทูปการตลาด YouTube Marketing
 หลักสูตร พฤศจิกายน : สอนทำเพจการตลาด Facebook Marketing
 หลักสูตร พฤศจิกายน : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2560
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
 เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เผยผลสำรวจ คนไทยกังวลปัญหาสุขภาพยามสูงวัย แต่ละเลยความสำคัญของโภชนาการเพื่อกา
 แจกทุน 20% เมื่อเรียนภาษาใน 4 ประเทศ กับ Oxford House College
 สหภาพยุโรปจัดงานวิ่ง Run4Rights ที่สวนลุมพินี วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560
 งานอบรมสัมมนาฟรี สร้างธุรกิจส่วนตัวด้วยการขายสินค้าแบบพรีออเดอร์ (Pre-Order)
 งานอบรมสัมมนา “ชี้ช่องรวย กับ ธุรกิจค้าส่ง” ผ่านเว็ปไซต์ Alibaba.com
 งานอบรมสัมมนาฟรี สร้างธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีนมาขายในประเทศผ่านเว็บ Taobao.com
 ฟรี!ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาชี้ช่อง รวยด้วย ebay จากการซื้อขายสินค้าผ่าน ebay.com โดย อ.โจ
  วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ
 สุดยอดการแข่งขันความจำและความคิดสร้างสรรค์
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมมือกับหัวเว่ย จัดตั้งศูนย์นวัตกรรม กฟภ. แห่งแรกของประเทศไทย
 หัวเว่ย ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับกระทรวงดีอีฯ เร่งเดินหน้าการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล เลือกพื้นที่ E
 หลักสูตร Joomla E-commerce (1 ธันวาคม)
 หลักสูตร Wordpress E-commerce (18 ธันวาคม)
 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด ประจำปี พ.ศ. 2560
 สัมมนาฟรี!! Mystery of Asia ดินแดนนี้มีอะไร ? ส่งออกอย่างไรให้สำเร็จ!
 สจล. จัดงานเปิด “วิศวะ ’60–Engineering Expo 2017”
 เชิญร่วมงาน สจล. “วิศวะ’60–Engineering Expo 2017”
 หาที่เรียนสำหรับเยาวชน ? เข้า A-Level หรือ GCSEs ง่ายๆ มาที่นี่จิกับ St. Andrew’s College, Cambridge
 Mini MBA ด้านอุตสาหกรรมบริการ รุ่นที่ 6
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved