enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Data Mining with Weka รุ่นที่ 2

อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Data Mining with Weka รุ่นที่ 2

วันที่ : 28-29 กันยายน 2556

รายละเอียด :
ภาพรวมของหลักสูตร
ในสภาพเศรษฐกิจที่กำลังฝืดเคืองอย่างเช่น ณ ปัจจุบัน ทำให้ธุรกิจต่างๆ ต้องหาวิธีการรักษาฐานลูกค้าของตนเองไว้อย่างเหนียวแน่น จึงเห็นได้ว่าสินค้าหลายชนิด มีการจัดโปรโมชันต่างๆ ออกมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการลด แลก แจก แถม เพื่อดึงลูกค้าจากบริษัทคู่แข่งมาเป็นลูกค้าของตนให้ได้ วิธีการดังกล่าวทำให้บริษัทได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นจริง แต่อาจจะไม่ใช่ลูกค้าที่มีความจงรักภักดี (loyalty) พอต่อสินค้าหรือบริการของบริษัทที่จะกลับมาซื้อสินค้าเพิ่มเติม ลูกค้าเหล่านี้อาจจะซื้อเพียงเพราะว่าร้านนี้มีราคาถูกกว่าหรือให้ของแถมมากกว่า จึงอาจไม่ใช่วิธีการที่จะรักษาฐานของลูกค้าได้อย่างยั่งยืนนัก


วิธีการหนึ่งที่จะช่วยรักษาฐานลูกค้าไว้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ การนำเสนอสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ณ เวลาที่ต้องการ การจะทำเช่นนี้ได้บริษัทห้างร้านต่างๆ จะต้องมีความเข้าใจถึงพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของลูกค้าว่าชอบหรือไม่ชอบสินค้าอะไร คงไม่ยากถ้าร้านค้านั้นเป็นร้านที่มีขนาดเล็กและเจ้าของร้านก็รู้จักกับลูกค้าทุกคนเป็นอย่างดี แต่ถ้าเป็นกิจการที่มีขนาดใหญ่การรู้จักลูกค้าทุกคนด้วยตัวเจ้าของกิจการเองคงเป็นไปไม่ได้นอกเสียจากมีเครื่องมือช่วย เช่นบัตรสมาชิก หรือ loyalty card ทำให้เมื่อไม่นานมานี้ห้างซูเปอร์สโตร์ (superstore) ขนาดใหญ่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Tesco Lotus, BigC, Carrefour, Central, The Mall ต่างก็ออกบัตรสมาชิก (Club Card, BigCard, i-Wish Card, …) ให้กับลูกค้าเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือได้รับเงินคืนในภายหลัง ข้อมูลเหล่านี้เองที่จะช่วยให้บริษัทสามารถติดตามพฤติกรรมการจับจ่ายสินค้าของลูกค้าแต่ละคนได้ เพื่อทำความเข้าใจว่าลูกค้าแต่ละรายชอบหรือไม่ชอบสินค้าชนิดใด เดินทางมาซื้อสินค้าที่สาขาใด ณ ช่วงเวลาใด และสามารถนำเสนอโปรโมชันให้ตรงใจกับลูกค้ามากที่สุด นี่คือผลบางส่วนที่จะได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคทาง data mining


ในปัจจุบันเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ได้ง่ายๆ ผ่านทางซอฟต์แวร์ (software) อย่างเช่น Weka ซึ่งเป็น open source software ที่พัฒนาขึ้นด้วยภาษาจาวา (Java) และสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรี ซึ่งสามารถติดตั้งได้บนระบบปฏิบัติการ Windows, Linux และ Mac OSX ทว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวหรือเพียงแค่คลิกเมาส์ครั้งเดียวแล้วจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ แต่ต้องผ่านการนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท ดังนั้นในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ศึกษา concept ของเทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย data mining 3 ลักษณะ คือ

• เทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูล (data classification) หรือการคาดคะเนข้อมูล (data estimation)
• เทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูล (data clustering)
• เทคนิคการหากฏความสัมพันธ์ (association rules discovery)
โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ฝึกฝนการใช้เทคนิคเหล่านี้ด้วยซอฟต์แวร์ Weka ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการทำงานของเทคนิคต่างๆ และสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ถึงเวลาแล้วที่ข้อมูลขนาดมหาศาลที่อยู่ในฐานข้อมูลจะได้นำมาทำให้เกิดประโยชนด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคทาง data mining เราพร้อมที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วตัวคุณล่ะพร้อมหรือยัง?


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
• นิสิตนักศึกษาที่สนใจการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคดาต้าไมน์นิ่ง และโอเพนซอร์ส Weka
• บุคลากรทางด้าน IT ที่ต้องการเพิ่มทักษะทางดาต้าไมน์นิ่ง
• หน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการนำเทคนิคดาต้าไมน์นิ่ง และโอเพนซอร์ส Weka ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กร
• บุคคลทั่วไปที่สนใจการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคดาต้าไมน์นิ่ง และโอเพนซอร์ส Weka (ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้าน Data Mining มาก่อน)

เนื้อหาการอบรม (Course Outline)

วันที่ 1:
• รู้จักกับ ดาต้าไมน์นิ่ง (Data Mining) และตัวอย่างงานทางด้านดาต้าไมน์นิ่งที่พบในชีวิตประจำวัน
• รู้จักกับซอฟต์แวร์ open source และ commercial ที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านดาต้าไมน์นิ่ง
• ทำความคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ Weka
• วิธีการดาวน์โหลด และติดตั้งซอฟต์แวร์
• แนะนำส่วนประกอบและฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของ Weka
• แนะนำฟังก์ชันในการทำ Preprocess ข้อมูลก่อนนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคดาต้าไมน์นิ่ง
• แนะนำส่วนฟังก์ชันในส่วนการ Classify Cluster และ Associate ข้อมูล
• แนะนำฟังก์ชันการเลือก attribute ที่สำคัญของข้อมูล
• แนะนำฟังก์ชันการแสดงผล (Visualize) ที่ได้จาก Weka
• รู้จักกับกระบวนการทางดาต้าไมน์นิ่งด้วย CRISP-DM
• แนะนำเทคนิคดาต้าไมน์นิ่งแต่ละประเภท และวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งาน
• เข้าใจวิธีการเตรียมข้อมูลและนำข้อมูลเข้า Weka
• วิธีการเตรียมข้อมูลและนำเข้าข้อมูลด้วยรูปแบบ ARFF และ CSV
• วิธีการนำเข้าข้อมูลด้วยการเรียกใช้งานจาก URL
• วิธีการนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL
• วิธีการสร้างข้อมูลขึ้นเองด้วยฟังก์ชัน Generate Data
• Workshop การเตรียมข้อมูลและการทำ Cleansing ข้อมูลด้วย Weka
• เข้าใจการวิเคราะห์ผลที่ได้จาก Weka (Confusion Matrix, TP, FP, TN, FN, Precision, Recall, etc.)
• เรียนรู้เทคนิคในการจำแนกประเภทข้อมูล (Data Classification) ด้วย Weka

วันที่ 2:
• วิธีการทำงานและประโยชน์ของเทคนิค Dec

ค่าใช้จ่าย : 3900 บาท

ใบสมัคร : http://www.dataminingtrend.com/training.php

ลงประกาศเมื่อ : 2013-09-16

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร มีนาคม : สร้างเว็บ Joomla Beginner 2018
 หลักสูตร มีนาคม : สร้างเว็บขายของ Wordpress WooCommerce 2018
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : Facebook Marketing 2018 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : สร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2018
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2561
 หลักสูตร มกราคม 2561 : Facebook Marketing 2018 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร มกราคม 2561 : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2018
 หลักสูตร มกราคม 2561 : สอนสร้างยูทูปการตลาด YouTube Marketing
 หลักสูตร มกราคม 2561 : สร้างเว็บ Joomla Beginner
 หลักสูตร ธันวาคม : อบรม Facebook Marketing (รอบสุดท้าย)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 หลักสูตร การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
 หัวเว่ย จับมือ ESG โชว์ผลทดสอบ OceanStor Dorado V3 ประสิทธิภาพสูง-ลดต้นทุน TCO
 โซนี่ไทยพร้อมวางจำหน่าย Xperia XA2 Ultra ครั้งแรกในไทย ที่งาน Thailand Mobile Expo 2018
 Highlights at the Thailand Yacht Show
 SALE!!! Promotion ซื้อคู่สุดคุ้ม หนังสือเตรียมสอบ O-NET
 SALE!!! Promotion หนังสือเตรียมสอบ GAT-PAT ซื้อ 3 เล่มสุดคุ้ม
 หัวข้ออบรม ปี 2561 บ.ยูสเฮดครีเอชั่น จำกัด
 รับจัดงาน Event บริษัท ยูสเฮด ครีเอชั่น จำกัด
 เดิน วิ่ง กลิ้ง กระโดด
 พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการที่เป็นเลิศ
 INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM : IMDS (หลักสูตรเฉพาะทาง)
 สัมมนาผู้บริหาร Growth Your Business with SAP Business One Cloud on AWS
 เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น จัดกิจกรรมใหญ่ ชูไลฟ์สไตล์แอคทีฟและสุขภาพดี แบรนด์แอมบาสเดอร์นักกีฬาและกรรมกา
 โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
 มหกรรมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน 2018
 หลักสูตรสิทธิประโยชน์ประกันสังคม!!Confirm !!
 บรรพชาสามเณรแบบเน้นปฏิบัติธรรม
 กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล SALES
  INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM : IMDS (หลักสูตรเฉพาะทาง)
 หลักสูตร แนวคิดและการบริหารการผลิตยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลผลิต!!Confirm !
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved