enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
การบริการจ้างเหมาแรงงาน

การบริการจ้างเหมาแรงงาน

วันที่ : ตลอดปี56

รายละเอียด :
เรื่อง ขอเสนอการให้บริการรับจ้างเหมาแรงงาน
เรียน ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการการโรงงาน / ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

HCC GROUP เปิดดำเนินการธุรกิจด้านการรับจ้างเหมาแรงงานที่มีประสบการณ์ มีคุณภาพด้านการบริหารจัดการ มุ่งเน้นการมีส่วน ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และลดต้นทุนด้านแรงงานเป็นสำคัญ บริหารงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาองค์กร สามารถแก้ปัญหาด้านแรงงานทุกด้าน มีความชำนาญในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานโดยมีความคิดเห็นตรงกัน ที่ต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในด้านการพัฒนาประเทศ การแก้ปัญหาการว่างงาน และการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ
จากสถิติการว่างงาน ณ ปัจจุบันคาดการณ์ว่าในช่วงเดือน กรกฎาคม 2556 จะมีอัตราการว่างงานที่อยู่ในตลาดแรงงานรวมกว่าแสนคน ซึ่งจะเป็นปัญหาของสังคมในอนาคตที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน ด้วยผู้ว่างงานส่วนใหญ่ยังขาดความชำนาญเฉพาะทาง ทั้งทางด้านทักษะการทำงาน การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และทักษะทางด้านฝีมือ รวมทั้งปัญหาการเข้าออกของพนักงานตามฤดูกาล ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการเพิ่มผลผลิต การวางแผนในการบริหารจัดการ การขาย การตลาด และการบริหารทุนมนุษย์ ฯลฯ อันเป็นปัจจัยอันสำคัญด้านหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ รวมทั้งการวางแผนการผลิตก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง การจ้างแรงงานจึงมีผลต่อการวางแผนการผลิต เพื่อลดความเสี่ยงในการเพิ่มคน-ลดคนของผู้บริหาร เพื่อไม่ให้เพิ่มปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ และเป้าหมายการผลิต การขาย การตลาด ขององค์กร เป็นสำคัญ
HCC GROUP ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่ต้องการเข้าร่วมแบ่งเบาภาระอันแสนยุ่งยาก และหนักหน่วงของฝ่ายจัดการให้ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยลงและหมดไปเพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินการโดยสะดวก และเพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรของท่าน สอดคล้องกับเป้าหมายความไว้วางใจให้แก่เราและคณะผู้บริหาร และผู้ร่วมงาน HCC GROUP ด้วยความมุ่งมั่นที่จะบริการ และพัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และนโยบายเพื่อการแข่งขัน ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาสังคม และองค์กรของท่านต่อไป
HCC GROUP ใคร่ขอเรียนเสนอเพิ่มเติมว่า ในการที่ท่านจะพิจารณาความเหมาะสมนั้น ขอได้โปรดพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดที่มีต่อองค์กรของท่านเป็นสำคัญ HCC GROUP ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จร่วมกันในการบริหาร ในรูปแบบการจ้างเหมาแรงงาน การจ้างเหมาตามชิ้นงาน ทั้งแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว พร้อมรับข้อเสนอแนะจากท่าน และพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำชี้แนะ เพื่อที่จะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดที่มีต่อองค์กรท่าน มุ่งเน้นการบริหารงานด้วยการมีส่วนร่วม โปร่งใส ทำงานเป็นทีม และดำเนินการวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนงานองค์กรท่านเป็นสำคัญ เตรียมความพร้อมรองรับสู่กากรแข่งขันในเวทีการค้าสากล ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ในปีพ.ศ.2558 มุ่งเน้นด้านการพัฒนาทรัพยากรมุนษย์เพื่อการพัฒนาองค์กรเป็นสำคัญ
HCC GROUP หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจให้ร่วมบริหารงานในโอกาสอันใกล้นี้ และพร้อมรับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากท่านในโอกาสต่อไป


ขอแสดงความนับถือ

น.ส.ชุติกาจน์ ปาระมี อ.ภูชิสส์ ศรีเจริญ

กรรมการผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ


สำนักเลขานุการโครงการฯ ติดต่อได้ที่
คุณชุติกาญจน์ 085-647-9490 ,081-1728680
E-Mail : paramee.noo@gmail.com , puchiss55@hotmail.com , puchiss99@hotmail.com
คุณธัญญรัตน์ 089-1195854 E-Mail : thanyarat1973riches@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : ตามตกลง บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2013-09-19

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ แบบมืออาชีพด้วย Magento
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla Beginner - (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2018 - (รอบ 10)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรมครบเครื่องเรื่อง Google (AdWords + Analytics)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์ส Facebook Marketing 2018 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - รอบ 9
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2018 - (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์ส Joomla Advanced 2018
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ WooCommerce 2018 - (รอบ 8)
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2561 - (รอบ 8)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
 คอร์ส ตึกแถวเงินล้าน กับ โค้ชเทอร์โบ
 สร้าง 100 ให้เป็น ล้าน ด้วย Finance ไฟแนนซ์การเงิน ” เรียนรู้กลยุทธ์วิธีการสร้างทรัพย์สิน"
 รวยข้ามชาติ เป็นนักอสังหาฯอินเตอร์ ในยุคการลงทุน ที่ไร้พรมแดน
 "เปิดขุมทรัพย์อสังหาให้เช่า" เปิดคัมภีร์เศรษฐีจากการให้เช่า เปลี่ยนทรัพย์ “ไร้ค่า” สู่ธุรก
 คอร์สสร้างโฮสเทลอย่างไรไปไกลระดับโลก เปิดขุมทรัพย์ ปั้นธุรกิจ "โฮสเทลระดับโลกเริ่มต้นยังไง”
 ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า นำเข้า+ส่งออก เงื่อนไขการชำระเงิน
 หลักสูตร การสร้างความผูกพันใจของพนักงาน : พลังขับเคลื่อนสู่ความเติบโต ให้องค์กร อ.ชญารัศมิ์
 ยืนยัน การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายHR (HR for non-HR) (17 ต.ค. 61) ดร.สันติชัย
 ยืนยัน Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ (25 ต.ค. 61) อ.ประกาศิต
 เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 (18 ต.ต. 61) อ.ประภาภรณ์
 ยืนยัน การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ นักขาย Gen Y (17 ต.ค. 61) อ.ประเสริฐ
 ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (1 ต.ค. 61) อ.ประเสริฐ
 Crypto Beach Conference Thailand
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 หลักสูตร Digital Marketing
 หัวเว่ยเปิดให้บริการคลาวด์สาธารณะในประเทศไทย
 หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ
 หลักสูตร Network Administrator Over all Basic คลิกเลย
 คอร์สอบรมทำเว็บ Wordpress - เปิดรับสมัครรอบ 10 (17 - 18 ตุลาคม 2561)
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved