enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
การบริการจ้างเหมาแรงงาน

การบริการจ้างเหมาแรงงาน

วันที่ : ตลอดปี56

รายละเอียด :
เรื่อง ขอเสนอการให้บริการรับจ้างเหมาแรงงาน
เรียน ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการการโรงงาน / ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

HCC GROUP เปิดดำเนินการธุรกิจด้านการรับจ้างเหมาแรงงานที่มีประสบการณ์ มีคุณภาพด้านการบริหารจัดการ มุ่งเน้นการมีส่วน ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และลดต้นทุนด้านแรงงานเป็นสำคัญ บริหารงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาองค์กร สามารถแก้ปัญหาด้านแรงงานทุกด้าน มีความชำนาญในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานโดยมีความคิดเห็นตรงกัน ที่ต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในด้านการพัฒนาประเทศ การแก้ปัญหาการว่างงาน และการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ
จากสถิติการว่างงาน ณ ปัจจุบันคาดการณ์ว่าในช่วงเดือน กรกฎาคม 2556 จะมีอัตราการว่างงานที่อยู่ในตลาดแรงงานรวมกว่าแสนคน ซึ่งจะเป็นปัญหาของสังคมในอนาคตที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน ด้วยผู้ว่างงานส่วนใหญ่ยังขาดความชำนาญเฉพาะทาง ทั้งทางด้านทักษะการทำงาน การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และทักษะทางด้านฝีมือ รวมทั้งปัญหาการเข้าออกของพนักงานตามฤดูกาล ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการเพิ่มผลผลิต การวางแผนในการบริหารจัดการ การขาย การตลาด และการบริหารทุนมนุษย์ ฯลฯ อันเป็นปัจจัยอันสำคัญด้านหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ รวมทั้งการวางแผนการผลิตก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง การจ้างแรงงานจึงมีผลต่อการวางแผนการผลิต เพื่อลดความเสี่ยงในการเพิ่มคน-ลดคนของผู้บริหาร เพื่อไม่ให้เพิ่มปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ และเป้าหมายการผลิต การขาย การตลาด ขององค์กร เป็นสำคัญ
HCC GROUP ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่ต้องการเข้าร่วมแบ่งเบาภาระอันแสนยุ่งยาก และหนักหน่วงของฝ่ายจัดการให้ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยลงและหมดไปเพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินการโดยสะดวก และเพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรของท่าน สอดคล้องกับเป้าหมายความไว้วางใจให้แก่เราและคณะผู้บริหาร และผู้ร่วมงาน HCC GROUP ด้วยความมุ่งมั่นที่จะบริการ และพัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และนโยบายเพื่อการแข่งขัน ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาสังคม และองค์กรของท่านต่อไป
HCC GROUP ใคร่ขอเรียนเสนอเพิ่มเติมว่า ในการที่ท่านจะพิจารณาความเหมาะสมนั้น ขอได้โปรดพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดที่มีต่อองค์กรของท่านเป็นสำคัญ HCC GROUP ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จร่วมกันในการบริหาร ในรูปแบบการจ้างเหมาแรงงาน การจ้างเหมาตามชิ้นงาน ทั้งแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว พร้อมรับข้อเสนอแนะจากท่าน และพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำชี้แนะ เพื่อที่จะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดที่มีต่อองค์กรท่าน มุ่งเน้นการบริหารงานด้วยการมีส่วนร่วม โปร่งใส ทำงานเป็นทีม และดำเนินการวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนงานองค์กรท่านเป็นสำคัญ เตรียมความพร้อมรองรับสู่กากรแข่งขันในเวทีการค้าสากล ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ในปีพ.ศ.2558 มุ่งเน้นด้านการพัฒนาทรัพยากรมุนษย์เพื่อการพัฒนาองค์กรเป็นสำคัญ
HCC GROUP หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจให้ร่วมบริหารงานในโอกาสอันใกล้นี้ และพร้อมรับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากท่านในโอกาสต่อไป


ขอแสดงความนับถือ

น.ส.ชุติกาจน์ ปาระมี อ.ภูชิสส์ ศรีเจริญ

กรรมการผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ


สำนักเลขานุการโครงการฯ ติดต่อได้ที่
คุณชุติกาญจน์ 085-647-9490 ,081-1728680
E-Mail : paramee.noo@gmail.com , puchiss55@hotmail.com , puchiss99@hotmail.com
คุณธัญญรัตน์ 089-1195854 E-Mail : thanyarat1973riches@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : ตามตกลง บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2013-09-19

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร 2562 : คอร์สทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างยูทูปการตลาด YouTube Marketing 2019
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บ Joomla Beginner 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์สจูมล่าขั้นสูง Joomla Advanced 2019
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019
 หลักสูตร Joomla : สอนสร้างเว็บ Joomla สำหรับ มือใหม่ผู้เริ่มต้น - (รอบ 11)
 หลักสูตรเสาร์ - อาทิตย์ : คอร์สอบรม อบรม WordPress (รอบ 12)
 หลักสูตร วันเสาร์ : คอร์สอบรมสร้างเว็บขายของ Wordpress WooCommerce
 หลักสูตร พฤศจิกายน : สร้างเว็บ Wordpress Beginner (2 รอบสุดท้าย ปี 2018)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : คอร์ส Facebook Marketing (2 รอบสุดท้าย ปี 2018)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 เชิญชวนน้องๆเข้าร่วมโครงการ "นักข่าวรุ่นจิ๋ว" ตอนเด็กไทยซ้อนท้ายใส่หมวก
 หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุง และลดข้อผิดพลาด...ในการทำงาน
 หลักสูตร Happy @ Workplace
 หลักสูตร พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
 หลักสูตร พนักงานต้อนรับมืออาชีพ
 หลักสูตร การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ (CRM)
 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "นักข่าวรุ่นจิ๋ว" ตอนเด็กไทยซ้อนท้ายใส่หมวก
 เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น รับรางวัล AMCHAM CSR Excellence (ACE) Recognition Award 2018
 การให้บริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจ (Customer Service Excellence)
 การบริหารงานคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
 กระบวนการสรรหาคัดเลือกอย่างเป็นระบบและเทคนิคการสัมภาษณ์
 7 QC Tools (เทคนิคการใช้เครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 ชนิด)
 5S Audit Technique for Productivity Improvement (เทคนิคการตรวจ 5ส เพื่อเพิ่มผลิตภาพ)
 เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนกำลังคน
 เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่
 Train the Trainer
 26 ธันวาคม 2561...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control
 25 ธันวาคม 2561...Service Beyond Expectation : บริการเหนือความคาดหมาย
 25 ธันวาคม 2561...การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skills)
  20 ธันวาคม 2561...เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved