enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
การบริการจ้างเหมาแรงงาน

การบริการจ้างเหมาแรงงาน

วันที่ : ตลอดปี56

รายละเอียด :
เรื่อง ขอเสนอการให้บริการรับจ้างเหมาแรงงาน
เรียน ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการการโรงงาน / ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

HCC GROUP เปิดดำเนินการธุรกิจด้านการรับจ้างเหมาแรงงานที่มีประสบการณ์ มีคุณภาพด้านการบริหารจัดการ มุ่งเน้นการมีส่วน ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และลดต้นทุนด้านแรงงานเป็นสำคัญ บริหารงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาองค์กร สามารถแก้ปัญหาด้านแรงงานทุกด้าน มีความชำนาญในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานโดยมีความคิดเห็นตรงกัน ที่ต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในด้านการพัฒนาประเทศ การแก้ปัญหาการว่างงาน และการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ
จากสถิติการว่างงาน ณ ปัจจุบันคาดการณ์ว่าในช่วงเดือน กรกฎาคม 2556 จะมีอัตราการว่างงานที่อยู่ในตลาดแรงงานรวมกว่าแสนคน ซึ่งจะเป็นปัญหาของสังคมในอนาคตที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน ด้วยผู้ว่างงานส่วนใหญ่ยังขาดความชำนาญเฉพาะทาง ทั้งทางด้านทักษะการทำงาน การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และทักษะทางด้านฝีมือ รวมทั้งปัญหาการเข้าออกของพนักงานตามฤดูกาล ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการเพิ่มผลผลิต การวางแผนในการบริหารจัดการ การขาย การตลาด และการบริหารทุนมนุษย์ ฯลฯ อันเป็นปัจจัยอันสำคัญด้านหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ รวมทั้งการวางแผนการผลิตก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง การจ้างแรงงานจึงมีผลต่อการวางแผนการผลิต เพื่อลดความเสี่ยงในการเพิ่มคน-ลดคนของผู้บริหาร เพื่อไม่ให้เพิ่มปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ และเป้าหมายการผลิต การขาย การตลาด ขององค์กร เป็นสำคัญ
HCC GROUP ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่ต้องการเข้าร่วมแบ่งเบาภาระอันแสนยุ่งยาก และหนักหน่วงของฝ่ายจัดการให้ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยลงและหมดไปเพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินการโดยสะดวก และเพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรของท่าน สอดคล้องกับเป้าหมายความไว้วางใจให้แก่เราและคณะผู้บริหาร และผู้ร่วมงาน HCC GROUP ด้วยความมุ่งมั่นที่จะบริการ และพัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และนโยบายเพื่อการแข่งขัน ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาสังคม และองค์กรของท่านต่อไป
HCC GROUP ใคร่ขอเรียนเสนอเพิ่มเติมว่า ในการที่ท่านจะพิจารณาความเหมาะสมนั้น ขอได้โปรดพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดที่มีต่อองค์กรของท่านเป็นสำคัญ HCC GROUP ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จร่วมกันในการบริหาร ในรูปแบบการจ้างเหมาแรงงาน การจ้างเหมาตามชิ้นงาน ทั้งแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว พร้อมรับข้อเสนอแนะจากท่าน และพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำชี้แนะ เพื่อที่จะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดที่มีต่อองค์กรท่าน มุ่งเน้นการบริหารงานด้วยการมีส่วนร่วม โปร่งใส ทำงานเป็นทีม และดำเนินการวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนงานองค์กรท่านเป็นสำคัญ เตรียมความพร้อมรองรับสู่กากรแข่งขันในเวทีการค้าสากล ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ในปีพ.ศ.2558 มุ่งเน้นด้านการพัฒนาทรัพยากรมุนษย์เพื่อการพัฒนาองค์กรเป็นสำคัญ
HCC GROUP หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจให้ร่วมบริหารงานในโอกาสอันใกล้นี้ และพร้อมรับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากท่านในโอกาสต่อไป


ขอแสดงความนับถือ

น.ส.ชุติกาจน์ ปาระมี อ.ภูชิสส์ ศรีเจริญ

กรรมการผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ


สำนักเลขานุการโครงการฯ ติดต่อได้ที่
คุณชุติกาญจน์ 085-647-9490 ,081-1728680
E-Mail : paramee.noo@gmail.com , puchiss55@hotmail.com , puchiss99@hotmail.com
คุณธัญญรัตน์ 089-1195854 E-Mail : thanyarat1973riches@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : ตามตกลง บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2013-09-19

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla Beginner - รอบ 7
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สอบรมครบเครื่องเรื่อง Google (AdWords + Analytics) - รอบ 7
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสอนสร้างยูทูปการตลาด YouTube Marketing - รอบ 7
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - รอบ 6
 หลักสูตร มิถุนายน : Facebook Marketing 2018 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - รอบ 6
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สอบรม ทุกมิติการตลาดออนไลน์ - รอบ 6
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สอบรม Joomla Advanced - รอบ 6
 หลักสูตร พฤษภาคม : อบรมสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น
 หลักสุตร พฤษภาคม : สร้างเว็บขายของ Wordpress WooCommerce
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์สสร้างเว็บ Joomla Beginner - รอบ 5
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 บริษัทในเครือแซง-โกแบ็ง ร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมการออกแบบ และก่อสร้างในเอเชีย สนับสนุนงาน BCI Asia Awa
 Project Management for Executive
 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ขายของออนไลน์ ไปทั่วโลก ผ่านบนเว็บอาเมซอน (Amazon.com) ฟรี !! (รับจำนวนจำกั
 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา สร้างธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีนมาขายในประเทศผ่านเว็บเถาเป่า Taobao.com ฟรี !!
 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ชี้ช่องรวย กับ ธุรกิจค้าส่ง ผ่านเว็ปไซต์ อาลีบาบา Alibaba.com ฟรี !! (รับจ
 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนารวยด้วย การซื้อ-ขายสินค้าผ่าน ebay.com ฟรี !! (รับจำนวนจำกัด)
 ชาร์จพลังรับวันใหม่แบบเฮลท์ตี้ด้วยมื้อเช้าที่สมดุล
 ทีมตัวแทนจาก สจล. คว้า 3 รางวัล จากเวทีประชันทักษะไอซีทีระดับโลก
 รายงาน Global Connectivity Index 2018 ของหัวเว่ย ชี้เทคโนโลยี AI สร้างนิยามแห่งการเชื่อมโยงสื่อสารแล
 หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 6 "Strategic HR Development"
 Strategic Center จัดอบรม กลยุทธ์ธุรกิจสร้างกำไรเทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้าและผู้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเ
 Strategic Center จัดอบรม การวางแผนเชิงกลยุทธ์
 Strategic Center จัดอบรม การบริหารเชิงกลยุทธ์
 Strategic Center จัดอบรม การนำเสนองานเพื่อให้ได้งาน
 Strategic Center จัดอบรม กลยุทธ์ธุรกิจสร้างกำไร
 Strategic Center จัดอบรม 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ
 Professional Call Center
 การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า ต่องานบริการระดับมืออาชีพ
 หลักสูตรอบรมทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved