enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
การบริการจ้างเหมาแรงงาน

การบริการจ้างเหมาแรงงาน

วันที่ : ตลอดปี56

รายละเอียด :
เรื่อง ขอเสนอการให้บริการรับจ้างเหมาแรงงาน
เรียน ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการการโรงงาน / ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

HCC GROUP เปิดดำเนินการธุรกิจด้านการรับจ้างเหมาแรงงานที่มีประสบการณ์ มีคุณภาพด้านการบริหารจัดการ มุ่งเน้นการมีส่วน ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และลดต้นทุนด้านแรงงานเป็นสำคัญ บริหารงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาองค์กร สามารถแก้ปัญหาด้านแรงงานทุกด้าน มีความชำนาญในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานโดยมีความคิดเห็นตรงกัน ที่ต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในด้านการพัฒนาประเทศ การแก้ปัญหาการว่างงาน และการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ
จากสถิติการว่างงาน ณ ปัจจุบันคาดการณ์ว่าในช่วงเดือน กรกฎาคม 2556 จะมีอัตราการว่างงานที่อยู่ในตลาดแรงงานรวมกว่าแสนคน ซึ่งจะเป็นปัญหาของสังคมในอนาคตที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน ด้วยผู้ว่างงานส่วนใหญ่ยังขาดความชำนาญเฉพาะทาง ทั้งทางด้านทักษะการทำงาน การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และทักษะทางด้านฝีมือ รวมทั้งปัญหาการเข้าออกของพนักงานตามฤดูกาล ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการเพิ่มผลผลิต การวางแผนในการบริหารจัดการ การขาย การตลาด และการบริหารทุนมนุษย์ ฯลฯ อันเป็นปัจจัยอันสำคัญด้านหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ รวมทั้งการวางแผนการผลิตก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง การจ้างแรงงานจึงมีผลต่อการวางแผนการผลิต เพื่อลดความเสี่ยงในการเพิ่มคน-ลดคนของผู้บริหาร เพื่อไม่ให้เพิ่มปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ และเป้าหมายการผลิต การขาย การตลาด ขององค์กร เป็นสำคัญ
HCC GROUP ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่ต้องการเข้าร่วมแบ่งเบาภาระอันแสนยุ่งยาก และหนักหน่วงของฝ่ายจัดการให้ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยลงและหมดไปเพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินการโดยสะดวก และเพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรของท่าน สอดคล้องกับเป้าหมายความไว้วางใจให้แก่เราและคณะผู้บริหาร และผู้ร่วมงาน HCC GROUP ด้วยความมุ่งมั่นที่จะบริการ และพัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และนโยบายเพื่อการแข่งขัน ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาสังคม และองค์กรของท่านต่อไป
HCC GROUP ใคร่ขอเรียนเสนอเพิ่มเติมว่า ในการที่ท่านจะพิจารณาความเหมาะสมนั้น ขอได้โปรดพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดที่มีต่อองค์กรของท่านเป็นสำคัญ HCC GROUP ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จร่วมกันในการบริหาร ในรูปแบบการจ้างเหมาแรงงาน การจ้างเหมาตามชิ้นงาน ทั้งแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว พร้อมรับข้อเสนอแนะจากท่าน และพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำชี้แนะ เพื่อที่จะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดที่มีต่อองค์กรท่าน มุ่งเน้นการบริหารงานด้วยการมีส่วนร่วม โปร่งใส ทำงานเป็นทีม และดำเนินการวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนงานองค์กรท่านเป็นสำคัญ เตรียมความพร้อมรองรับสู่กากรแข่งขันในเวทีการค้าสากล ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ในปีพ.ศ.2558 มุ่งเน้นด้านการพัฒนาทรัพยากรมุนษย์เพื่อการพัฒนาองค์กรเป็นสำคัญ
HCC GROUP หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจให้ร่วมบริหารงานในโอกาสอันใกล้นี้ และพร้อมรับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากท่านในโอกาสต่อไป


ขอแสดงความนับถือ

น.ส.ชุติกาจน์ ปาระมี อ.ภูชิสส์ ศรีเจริญ

กรรมการผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ


สำนักเลขานุการโครงการฯ ติดต่อได้ที่
คุณชุติกาญจน์ 085-647-9490 ,081-1728680
E-Mail : paramee.noo@gmail.com , puchiss55@hotmail.com , puchiss99@hotmail.com
คุณธัญญรัตน์ 089-1195854 E-Mail : thanyarat1973riches@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : ตามตกลง บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2013-09-19

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร ธันวาคม : อบรม Facebook Marketing (รอบสุดท้าย)
 หลักสูตร ธันวาคม : อบรมสร้างเว็บขายของ Joomla E-commerce (สอนด้วย VirtueMart)
 หลักสูตร ธันวาคม : อบรมปรับแต่ง และส้ราง Joomla Template (ใช้ PHP+CSS)
 หลักสุตร ธันวาคม : อบรมทำเว็บขายของ Wordpress WooCommerce (รอบ 12)
 หลักสูตร ธันวาคม : อบรม WordPress สร้างเว็บสมัยใหม่ (รอบ เสาร์-อาทิตย์)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : อบรม WordPress สร้างเว็บสมัยใหม่ (รอบ 11)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : สร้างเว็บ Joomla Beginner (เวอร์ชั่นใหม่ 3.8)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : สอนสร้างยูทูปการตลาด YouTube Marketing
 หลักสูตร พฤศจิกายน : สอนทำเพจการตลาด Facebook Marketing
 หลักสูตร พฤศจิกายน : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2560
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 งานอบรมสัมมนาฟรี สร้างธุรกิจส่วนตัวด้วยการขายสินค้าแบบพรีออเดอร์ (Pre-Order)
 งานอบรมสัมมนา “ชี้ช่องรวย กับ ธุรกิจค้าส่ง” ผ่านเว็ปไซต์ Alibaba.com
 งานอบรมสัมมนาฟรี สร้างธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีนมาขายในประเทศผ่านเว็บ Taobao.com
 ฟรี!ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาชี้ช่อง รวยด้วย ebay จากการซื้อขายสินค้าผ่าน ebay.com โดย อ.โจ
  วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ
 สุดยอดการแข่งขันความจำและความคิดสร้างสรรค์
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมมือกับหัวเว่ย จัดตั้งศูนย์นวัตกรรม กฟภ. แห่งแรกของประเทศไทย
 หัวเว่ย ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับกระทรวงดีอีฯ เร่งเดินหน้าการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล เลือกพื้นที่ E
 หลักสูตร Joomla E-commerce (1 ธันวาคม)
 หลักสูตร Wordpress E-commerce (18 ธันวาคม)
 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด ประจำปี พ.ศ. 2560
 สัมมนาฟรี!! Mystery of Asia ดินแดนนี้มีอะไร ? ส่งออกอย่างไรให้สำเร็จ!
 สจล. จัดงานเปิด “วิศวะ ’60–Engineering Expo 2017”
 เชิญร่วมงาน สจล. “วิศวะ’60–Engineering Expo 2017”
 หาที่เรียนสำหรับเยาวชน ? เข้า A-Level หรือ GCSEs ง่ายๆ มาที่นี่จิกับ St. Andrew’s College, Cambridge
 Mini MBA ด้านอุตสาหกรรมบริการ รุ่นที่ 6
 โครงการอบรมการสร้าง Brand ให้กับ Band ทำยังไงให้ดังให้ปังในวงการดนตรี
 สัมมนา “ก้าวสู่ Digital Economy 4.0 ด้วยระบบบัญชีออนไลน์ Cloud Accounting” สำหรับผู้ที่ต้องการนำซอฟท
 รวยร้อยล้านด้วย Global Dropship
 เรือนเวลารุ่น Heure H Lacquer (เออร์ อาช แลกเกอร์)
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved