enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมฟรี หลักสูตร “การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับผู้บริหาร” ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ก.ค. 58 จ.ราชบุ

เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมฟรี หลักสูตร “การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับผู้บริหาร” ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ก.ค. 58 จ.ราชบุ

วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558

รายละเอียด :
หัวข้ออบรมสัมมนา
“การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับผู้บริหาร”
วิทยากร
วิทยากรสัมมนา – ดร. สมชัย เดชาพานิชกุล

ดร. สมชัย มีประสบการณ์ทำงานมากว่า 20 ปี จบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จาก The University of Iowa ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์งานที่ปรึกษาด้านนโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ด้านวิศวกรรมกระบวนการผลิต การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในอุตสาหกรรมและเป็นวิทยากรในหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ เช่น การจัดการพลังงานและน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

ดร. สมชัย เป็นที่ปรึกษาของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในโครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการพลังงานและโครงการร่างกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการพลังงาน ซึ่งนำไปสู่ การประกาศกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ปัจจุบัน ดร. สมชัย เป็น

 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพลังงาน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปี พ.ศ. 2557 - 2559 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 กรรมการใน “คณะทำงานพัฒนาคู่มือการจัดทำระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน มอก. 50001-2555” ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

 กรรมการใน “คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น (Prime Minister’s Industrial Award) ประเภทการจัดการพลังงาน” ของกระทรวงอุตสาหกรรม

 ที่ปรึกษาและวิทยากรของ UNIDO ในหลักสูตรการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน มาตรฐาน ISO 50001:2011

 ที่ปรึกษาพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001:2011 ให้แก่บริษัทเอกชน ต่างๆ จนได้รับการรับรอง เช่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (Polypropylene Plant, Ethylene Plant, Benzene/Toluene/Xylene Plant และ Acrylonitrile Styrene) บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จำกัด (บริษัทในเครือ PTTGC) และ บริษัท โยโกฮาม่ารับเบอร์ จำกัด เป็นต้น

กำหนดการ
กำหนดการจัดสัมมนา

 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน 2558 โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี

 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ โฮเทล จังหวัดราชบุรี

 ครั้งที่ 3 วันที่ 27 สิงหาคม 2558 โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ครั้งที่ 4 วันที่ 2 ตุลาคม 2558 โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารของโรงงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่าย หรือ ผู้จัดการแผนก (Section or Department Manager) ขึ้นไป ในกลุ่มอุตสาหกรรมดังนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (TSIC 10, 11) ผลิตสิ่งทอถัก (TSIC 13) กระดาษและเยื่อกระดาษ (TSIC 17) การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (TSIC 20, 21) ผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (TSIC 22) ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ (TSIC 23) และการผลิตโลหะขั้นมูลฐาน (TSIC 24)

สถานที่จัดงาน
 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ โฮเทล จังหวัดราชบุรี
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 0 บาท
ฟรี !!


ค่าใช้จ่าย : ราคา 0 บาท

ใบสมัคร : www.ueet.co.th

ลงประกาศเมื่อ : 2015-07-08

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ 63 : คอร์ส YouTube Marketing 2020 ยูทูปสำหรับนักการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ 63 : คอร์ส Joomla Advanced 2020 (จูมล่า ขั้นสูง 6 มิติ)
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ 63 : คอร์สสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซ ด้วย Magento 2020
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ 63 : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2020
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ 63 : คอร์สสร้างเว็บสมัยใหม่ด้วย WordPress 2020
 หลักสูตร มกราคม 63 : สร้างเว็บไซต์ Joomla for Beginner 2563
 หลักสูตร มกราคม 63 : คอร์ส เฟสบุ๊คเพจสำหรับนักการตลาด 2563
 หลักสูตร มกราคม 63 : คอร์สทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2563
 หลักสูตร Update ใหม่ : คอร์สอบรม สร้างเว็บสมัยใหม่ 2020 ด้วย WordPress
 หลักสูตร ธันวาคม : คอร์สสร้างเว็บ Magento (สอนด้วยเวอร์ชั้น 2.3) - รอบ 12
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 ซัมเมอร์นี้พี่อยากขาย! ไปเข้าค่ายฤดูร้อน ท่องโลกศิลปะที่อังกฤษ-สเปน 2020 เพื่อเยาวชนกัน ของมันต้องไป
 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน และการใช้แนวคิด zero defect , 7 wastes ในกระบวนการทำงาน 28 กุม
 การจัดส่ง-ขนส่งสินค้า / เอกสาร วางบิล รับเช็ค ที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ 4 กุมภาพันธ์
 ทำอย่างไรจะทำให้การตรวจรับ-ตรวจจ่าย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 18 กุมภาพันธ์ 2563
 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง 7 กุมภาพันธ์ 2563
 การบริหารต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์กร 13 กุมภาพันธ์ 2563
 เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก Gen 18 กุมภาพันธ์ 2563
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล 26 กุมภาพันธ์
 การคิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 21 กุมภาพันธ์ 2563
 EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน 20 กุมภาพันธ์ 2563
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ 28-29 กุมภาพันธ์ 2563
 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ 19 กุมภาพันธ์ 2563
 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล 25 กุมภาพันธ์ 2563
 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ 13 กุมภาพันธ์ 2563
 การจัดการกับการร้องเรียน - ต่อว่า ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 11 กุมภาพันธ์ 2563
 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า 14 กุมภาพันธ์ 2563
 สุดยอดนักขายเชิงรุก ( proactive Sales ) 26 กุมภาพันธ์ 2563
 ขายอย่างไร ให้ชนะใจลูกค้าและรักษาลูกค้าไว้ได้ในทุกสถานการณ์ 28 กุมภาพันธ์ 2563
 การขายอย่างมืออาชีพ (ทั้งออกไปพบลูกค้าและประจำจุดขาย) 27 กุมภาพันธ์ 2563
 การประเมินผลและบริหารผลการปฏิบัติงาน 14 กุมภาพันธ์ 2563
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved