enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมฟรี หลักสูตร “การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับผู้บริหาร” ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ก.ค. 58 จ.ราชบุ

เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมฟรี หลักสูตร “การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับผู้บริหาร” ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ก.ค. 58 จ.ราชบุ

วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558

รายละเอียด :
หัวข้ออบรมสัมมนา
“การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับผู้บริหาร”
วิทยากร
วิทยากรสัมมนา – ดร. สมชัย เดชาพานิชกุล

ดร. สมชัย มีประสบการณ์ทำงานมากว่า 20 ปี จบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จาก The University of Iowa ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์งานที่ปรึกษาด้านนโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ด้านวิศวกรรมกระบวนการผลิต การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในอุตสาหกรรมและเป็นวิทยากรในหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ เช่น การจัดการพลังงานและน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

ดร. สมชัย เป็นที่ปรึกษาของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในโครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการพลังงานและโครงการร่างกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการพลังงาน ซึ่งนำไปสู่ การประกาศกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ปัจจุบัน ดร. สมชัย เป็น

 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพลังงาน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปี พ.ศ. 2557 - 2559 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 กรรมการใน “คณะทำงานพัฒนาคู่มือการจัดทำระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน มอก. 50001-2555” ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

 กรรมการใน “คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น (Prime Minister’s Industrial Award) ประเภทการจัดการพลังงาน” ของกระทรวงอุตสาหกรรม

 ที่ปรึกษาและวิทยากรของ UNIDO ในหลักสูตรการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน มาตรฐาน ISO 50001:2011

 ที่ปรึกษาพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001:2011 ให้แก่บริษัทเอกชน ต่างๆ จนได้รับการรับรอง เช่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (Polypropylene Plant, Ethylene Plant, Benzene/Toluene/Xylene Plant และ Acrylonitrile Styrene) บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จำกัด (บริษัทในเครือ PTTGC) และ บริษัท โยโกฮาม่ารับเบอร์ จำกัด เป็นต้น

กำหนดการ
กำหนดการจัดสัมมนา

 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน 2558 โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี

 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ โฮเทล จังหวัดราชบุรี

 ครั้งที่ 3 วันที่ 27 สิงหาคม 2558 โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ครั้งที่ 4 วันที่ 2 ตุลาคม 2558 โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารของโรงงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่าย หรือ ผู้จัดการแผนก (Section or Department Manager) ขึ้นไป ในกลุ่มอุตสาหกรรมดังนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (TSIC 10, 11) ผลิตสิ่งทอถัก (TSIC 13) กระดาษและเยื่อกระดาษ (TSIC 17) การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (TSIC 20, 21) ผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (TSIC 22) ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ (TSIC 23) และการผลิตโลหะขั้นมูลฐาน (TSIC 24)

สถานที่จัดงาน
 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ โฮเทล จังหวัดราชบุรี
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 0 บาท
ฟรี !!


ค่าใช้จ่าย : ราคา 0 บาท

ใบสมัคร : www.ueet.co.th

ลงประกาศเมื่อ : 2015-07-08

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส Magento สร้างเว็บร้านค้าอีคอมเมิร์ซ มืออาชีพด้วยมาเจนโต้ (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส Joomla Advanced 2019 ปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง (รอบ 10)
 หลักสูตร กันยายน : Facebook Marketing 2019 เฟสบุ๊คเพจสำหรับนักการตลาด (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์ส Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์ (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 - (รอบ 9)
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สอบรม YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์ส Facebook Page for Marketing 2019 - (รอบ 8)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 หลักสูตร...Service Mind and Service Excellence (18 ต.ค.62)
 หลักสูตร...พนักงานต้อนรับมืออาชีพ (Professional Receptions Skills) (17 ต.ค.62)
 หลักสูตร...นักบริการ..รอบทิศทาง
 หลักสูตร...Super Service Excellence (การบริการชั้นเยี่ยม) (15 ต.ค.62)
 หลักสูตร...การบริหารงานขายและพัฒนาทีมขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย (11 ต.ค.62)
 หลักสูตร...สุดยอดเทคนิคการสร้างและพัฒนาทีมขายให้ ประสบความสำเร็จ (10 ก.ย.62)
 หลักสูตร...การคิดเชิงกลยุทธ์เชิงการปรับเปลี่ยนให้ทันยุค 4.0 (2 ต.ค.62)
 หลักสูตร...นักประชาสัมพันธ์ (วันที่ 1 ต.ค.62)
 หลักสูตร...กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ (23 ก.ย.62)
 หลักสูตร...ทักษะหัวหน้างานมือใหม่ (25 ก.ย.62)
 หลักสูตร...First Step Salesperson (23 ก.ย.62)
 หลักสูตร...Professional Customer Service (19 ก.ย.62)
 หลักสูตร...ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ (18 ก.ย.62)
 ซัพพลายเชน – โลจิสติกส์ กับการบริหารระบบปฏิบัติการ 10 ตุลาคม 2562
 TPM (Total Productive Maintenance) 29 ตุลาคม 2562
 การสร้างจิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน และความสูญเปล่าในการทำงาน 16 ตุลาคม 2562
 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน และการใช้แนวคิด zero defect , 7 wastes ในกระบวนการทำงาน 2 ตุลา
 การจัดส่ง – ขนส่ง สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 2 ตุลาคม 2562
 แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจนับสินค้า 19 ตุลาคม 2562
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 9 ตุลาคม 2562
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved