enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
โปรแกรม Autodesk Inventor รุ่นที่ 19

โปรแกรม Autodesk Inventor รุ่นที่ 19

วันที่ : วันที่ 18-20 ธันวาคม 2560

รายละเอียด :
หลักการและเหตุผล

แม้ในปัจจุบันการใช้โปรแกรมทางด้าน CAD ได้เป็นที่ยอมรับทั่วไปว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในรูปแบบ 3 มิติและการวิเคราะห์การทํางานของระบบกลไก ซึ่งส่งผลให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ในด้านการผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เวลาน้อยกว่าเดิม รวมทั้งการวิเคราะห์กลไกต่างๆ ว่าสามารถทํางานได้จริง และด้วยความสามารถของโปรแกรมนี้ยังผลิตภาพเคลื่อนไหวในการถอดหรือประกอบชิ้นงานเพื่อใช้ในงานนําเสนอต่างๆดังนั้นทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จึงได้จัดอบรมในหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านอุตสา หกรรมในการออกแบบผลิตภัณฑ์วิศวกร และนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว สามารถนําความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมAutodesk Inventor ไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานต่างๆ ของโปรแกรม Autodesk Inventor และสามารถนําไปประยุกต์เป็นเครื่องมือช่วยในงานออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบกลไกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรม Autodesk Inventor ในการสร้างชิ้นงาน การสร้างภาพ Assembly การจําลองการทํางานของกลไกเบื้องต้น การสร้างภาเคลื่อนไหวในการถอดประกอบเครื่องจักร
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้เข้าอบรมด้วยกันเอง
หัวข้อการฝีกอบรม

การสร้าง 3D Solid Modeling การ Sketch และการกําหนดขนาดแบบ 2D Sketch / การกําหนด Plane / การ Revolve, Extrude, Chamfer, Hold และอื่นๆ / การกําหนด Project, Workplace และการสร้าง File ใหม่
การสร้างงานประกอบ 3 มิติการสร้าง Files Assembly / การเรียกชิ้นงานเข้ามาใน Assembly / การใช้ Assembly Constraints / การทดสอบการเคลื่อนไหวของกลไก
การสร้างภาพฉายการสร้างภาพฉาย Top, Front และ Side / การสร้างภาพตัด / การกําหนด Dimension / การสร้างหมายเลขชิ้นส่วนและ Part list
การสร้างชิ้นงานพับและแผ่นคลี่โลหะแผ่นการสร้างแผ่นพบั / การสร้างแผ่นคลี่งานพับ / การสร้าง Drawing และการกําหนดขนาด
การสร้างงานเคลื่อนไหวสําหรับเครื่องจักรที่มีระบบขับเคลื่อนการสร้างภาพแยกชิ้น 3 มิติ (Explode View) / การทํา AV1 เพื่อแสดงการประกอบชิ้นงาน
การสร้าง Adaptive Parts E-mail : training@mut.ac.th , http://www.training.mut.ac.thAdaptive Sketches / Assembly Adaptive Parts / Driving Constraints
Advance Features Shell, Rid, Loft, Sweep, Coil, Tread, Face Draft, Shift / Derived Component, Mirror Feature / 3D Sketch
แบบฝึกหัด
สรุป
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

วิศวกรทางด้านการออกแบบการผลิต
นักวิชาการ/อาจารย์
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา
บุคคลที่สนใจทั่วไป
รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ปฎิบัติ

วันที่รับสมัคร

01/01/2560 - 04/12/2560

ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 18/12/2560 - 20/12/2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 18 ชม. 18 ชม.
ค่าใช้จ่าย

7,500.00 บาท

โปรโมชั่น

1.สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
2.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
3.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%

รหัสกิจกรรม CPD

103-02-4003-00/6012-xxx

จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

27

วิทยากร

1. อาจารย์ วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ

ค่าใช้จ่าย : 7500 บาท

ใบสมัคร : http://www.training.mut.ac.th/startup/downloadFormDisplay

ลงประกาศเมื่อ : 2017-10-20

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ แบบมืออาชีพด้วย Magento
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla Beginner - (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2018 - (รอบ 10)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรมครบเครื่องเรื่อง Google (AdWords + Analytics)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์ส Facebook Marketing 2018 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - รอบ 9
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2018 - (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์ส Joomla Advanced 2018
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ WooCommerce 2018 - (รอบ 8)
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2561 - (รอบ 8)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
 คอร์ส ตึกแถวเงินล้าน กับ โค้ชเทอร์โบ
 สร้าง 100 ให้เป็น ล้าน ด้วย Finance ไฟแนนซ์การเงิน ” เรียนรู้กลยุทธ์วิธีการสร้างทรัพย์สิน"
 รวยข้ามชาติ เป็นนักอสังหาฯอินเตอร์ ในยุคการลงทุน ที่ไร้พรมแดน
 "เปิดขุมทรัพย์อสังหาให้เช่า" เปิดคัมภีร์เศรษฐีจากการให้เช่า เปลี่ยนทรัพย์ “ไร้ค่า” สู่ธุรก
 คอร์สสร้างโฮสเทลอย่างไรไปไกลระดับโลก เปิดขุมทรัพย์ ปั้นธุรกิจ "โฮสเทลระดับโลกเริ่มต้นยังไง”
 ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า นำเข้า+ส่งออก เงื่อนไขการชำระเงิน
 หลักสูตร การสร้างความผูกพันใจของพนักงาน : พลังขับเคลื่อนสู่ความเติบโต ให้องค์กร อ.ชญารัศมิ์
 ยืนยัน การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายHR (HR for non-HR) (17 ต.ค. 61) ดร.สันติชัย
 ยืนยัน Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ (25 ต.ค. 61) อ.ประกาศิต
 เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 (18 ต.ต. 61) อ.ประภาภรณ์
 ยืนยัน การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ นักขาย Gen Y (17 ต.ค. 61) อ.ประเสริฐ
 ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (1 ต.ค. 61) อ.ประเสริฐ
 Crypto Beach Conference Thailand
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 หลักสูตร Digital Marketing
 หัวเว่ยเปิดให้บริการคลาวด์สาธารณะในประเทศไทย
 หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ
 หลักสูตร Network Administrator Over all Basic คลิกเลย
 คอร์สอบรมทำเว็บ Wordpress - เปิดรับสมัครรอบ 10 (17 - 18 ตุลาคม 2561)
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved