enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
โปรแกรม Autodesk Inventor รุ่นที่ 19

โปรแกรม Autodesk Inventor รุ่นที่ 19

วันที่ : วันที่ 18-20 ธันวาคม 2560

รายละเอียด :
หลักการและเหตุผล

แม้ในปัจจุบันการใช้โปรแกรมทางด้าน CAD ได้เป็นที่ยอมรับทั่วไปว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในรูปแบบ 3 มิติและการวิเคราะห์การทํางานของระบบกลไก ซึ่งส่งผลให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ในด้านการผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เวลาน้อยกว่าเดิม รวมทั้งการวิเคราะห์กลไกต่างๆ ว่าสามารถทํางานได้จริง และด้วยความสามารถของโปรแกรมนี้ยังผลิตภาพเคลื่อนไหวในการถอดหรือประกอบชิ้นงานเพื่อใช้ในงานนําเสนอต่างๆดังนั้นทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จึงได้จัดอบรมในหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านอุตสา หกรรมในการออกแบบผลิตภัณฑ์วิศวกร และนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว สามารถนําความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมAutodesk Inventor ไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานต่างๆ ของโปรแกรม Autodesk Inventor และสามารถนําไปประยุกต์เป็นเครื่องมือช่วยในงานออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบกลไกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรม Autodesk Inventor ในการสร้างชิ้นงาน การสร้างภาพ Assembly การจําลองการทํางานของกลไกเบื้องต้น การสร้างภาเคลื่อนไหวในการถอดประกอบเครื่องจักร
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้เข้าอบรมด้วยกันเอง
หัวข้อการฝีกอบรม

การสร้าง 3D Solid Modeling การ Sketch และการกําหนดขนาดแบบ 2D Sketch / การกําหนด Plane / การ Revolve, Extrude, Chamfer, Hold และอื่นๆ / การกําหนด Project, Workplace และการสร้าง File ใหม่
การสร้างงานประกอบ 3 มิติการสร้าง Files Assembly / การเรียกชิ้นงานเข้ามาใน Assembly / การใช้ Assembly Constraints / การทดสอบการเคลื่อนไหวของกลไก
การสร้างภาพฉายการสร้างภาพฉาย Top, Front และ Side / การสร้างภาพตัด / การกําหนด Dimension / การสร้างหมายเลขชิ้นส่วนและ Part list
การสร้างชิ้นงานพับและแผ่นคลี่โลหะแผ่นการสร้างแผ่นพบั / การสร้างแผ่นคลี่งานพับ / การสร้าง Drawing และการกําหนดขนาด
การสร้างงานเคลื่อนไหวสําหรับเครื่องจักรที่มีระบบขับเคลื่อนการสร้างภาพแยกชิ้น 3 มิติ (Explode View) / การทํา AV1 เพื่อแสดงการประกอบชิ้นงาน
การสร้าง Adaptive Parts E-mail : training@mut.ac.th , http://www.training.mut.ac.thAdaptive Sketches / Assembly Adaptive Parts / Driving Constraints
Advance Features Shell, Rid, Loft, Sweep, Coil, Tread, Face Draft, Shift / Derived Component, Mirror Feature / 3D Sketch
แบบฝึกหัด
สรุป
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

วิศวกรทางด้านการออกแบบการผลิต
นักวิชาการ/อาจารย์
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา
บุคคลที่สนใจทั่วไป
รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ปฎิบัติ

วันที่รับสมัคร

01/01/2560 - 04/12/2560

ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 18/12/2560 - 20/12/2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 18 ชม. 18 ชม.
ค่าใช้จ่าย

7,500.00 บาท

โปรโมชั่น

1.สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
2.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
3.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%

รหัสกิจกรรม CPD

103-02-4003-00/6012-xxx

จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

27

วิทยากร

1. อาจารย์ วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ

ค่าใช้จ่าย : 7500 บาท

ใบสมัคร : http://www.training.mut.ac.th/startup/downloadFormDisplay

ลงประกาศเมื่อ : 2017-10-20

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร มีนาคม : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2018 (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : สร้างเว็บ Joomla Beginner 2018
 หลักสูตร มีนาคม : สร้างเว็บขายของ Wordpress WooCommerce 2018
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : Facebook Marketing 2018 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : สร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2018
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2561
 หลักสูตร มกราคม 2561 : Facebook Marketing 2018 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร มกราคม 2561 : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2018
 หลักสูตร มกราคม 2561 : สอนสร้างยูทูปการตลาด YouTube Marketing
 หลักสูตร มกราคม 2561 : สร้างเว็บ Joomla Beginner
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 ไทยแลนด์ ยอชท์โชว์ ครั้งที่ 3 พร้อมสร้างปรากฏการณ์สุดหรู
 เคล็ดลับการมอบหมายงาน สั่งงานควบคุมงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 พลิกวิธีคิดพิชิตยอดขาย
 พนักงานต้อนรับมืออาชีพ
 ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ยกย่องหัวเว่ยให้เป็นผู้นำตลาดด้านระบบเฝ้าระวังเมืองปลอดภัย
 Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร หลักการบริหารโครงการ : การดำเนินโครงการและการประเมิน
 Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร หลักการบริหารโครงการ : การกำหนดและวางแผนโครงการ
 Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร Blue Ocean Shift and Innovation Strategy
 Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การใช้เทคนิค NLP ในการบริหารคนและโค้ชงาน
 Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตล์ให้ได้ใจและได้งาน
 Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบและบริหารผลตอบแทนที่มีประสิทธิผล
 Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ
 Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร สร้างสรรค์ Content Marketing อย่างไรให้ Wow!
 Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร ติดปีกการตลาดในยุคดิจิตอล
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 เปิดรับสมัคร รอบ 3 : อบรมสร้างช่อง YouTube สำหรับนักการตลาด
 เปิดรับสมัคร รอบ 3 : อบรมสร้างเว็บขายของออนไลน์ WooCommerce
 เปิดรับสมัคร รอบ 3 : อบรมสร้างเว็บ Joomla
 เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น แต่งตั้ง วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ กัปตันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เป็นแบรนด์แอมบาส
 หลักสูตร การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved