enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
โปรแกรม Autodesk Inventor รุ่นที่ 19

โปรแกรม Autodesk Inventor รุ่นที่ 19

วันที่ : วันที่ 18-20 ธันวาคม 2560

รายละเอียด :
หลักการและเหตุผล

แม้ในปัจจุบันการใช้โปรแกรมทางด้าน CAD ได้เป็นที่ยอมรับทั่วไปว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในรูปแบบ 3 มิติและการวิเคราะห์การทํางานของระบบกลไก ซึ่งส่งผลให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ในด้านการผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เวลาน้อยกว่าเดิม รวมทั้งการวิเคราะห์กลไกต่างๆ ว่าสามารถทํางานได้จริง และด้วยความสามารถของโปรแกรมนี้ยังผลิตภาพเคลื่อนไหวในการถอดหรือประกอบชิ้นงานเพื่อใช้ในงานนําเสนอต่างๆดังนั้นทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จึงได้จัดอบรมในหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านอุตสา หกรรมในการออกแบบผลิตภัณฑ์วิศวกร และนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว สามารถนําความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมAutodesk Inventor ไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานต่างๆ ของโปรแกรม Autodesk Inventor และสามารถนําไปประยุกต์เป็นเครื่องมือช่วยในงานออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบกลไกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรม Autodesk Inventor ในการสร้างชิ้นงาน การสร้างภาพ Assembly การจําลองการทํางานของกลไกเบื้องต้น การสร้างภาเคลื่อนไหวในการถอดประกอบเครื่องจักร
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้เข้าอบรมด้วยกันเอง
หัวข้อการฝีกอบรม

การสร้าง 3D Solid Modeling การ Sketch และการกําหนดขนาดแบบ 2D Sketch / การกําหนด Plane / การ Revolve, Extrude, Chamfer, Hold และอื่นๆ / การกําหนด Project, Workplace และการสร้าง File ใหม่
การสร้างงานประกอบ 3 มิติการสร้าง Files Assembly / การเรียกชิ้นงานเข้ามาใน Assembly / การใช้ Assembly Constraints / การทดสอบการเคลื่อนไหวของกลไก
การสร้างภาพฉายการสร้างภาพฉาย Top, Front และ Side / การสร้างภาพตัด / การกําหนด Dimension / การสร้างหมายเลขชิ้นส่วนและ Part list
การสร้างชิ้นงานพับและแผ่นคลี่โลหะแผ่นการสร้างแผ่นพบั / การสร้างแผ่นคลี่งานพับ / การสร้าง Drawing และการกําหนดขนาด
การสร้างงานเคลื่อนไหวสําหรับเครื่องจักรที่มีระบบขับเคลื่อนการสร้างภาพแยกชิ้น 3 มิติ (Explode View) / การทํา AV1 เพื่อแสดงการประกอบชิ้นงาน
การสร้าง Adaptive Parts E-mail : training@mut.ac.th , http://www.training.mut.ac.thAdaptive Sketches / Assembly Adaptive Parts / Driving Constraints
Advance Features Shell, Rid, Loft, Sweep, Coil, Tread, Face Draft, Shift / Derived Component, Mirror Feature / 3D Sketch
แบบฝึกหัด
สรุป
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

วิศวกรทางด้านการออกแบบการผลิต
นักวิชาการ/อาจารย์
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา
บุคคลที่สนใจทั่วไป
รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ปฎิบัติ

วันที่รับสมัคร

01/01/2560 - 04/12/2560

ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 18/12/2560 - 20/12/2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 18 ชม. 18 ชม.
ค่าใช้จ่าย

7,500.00 บาท

โปรโมชั่น

1.สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
2.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
3.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%

รหัสกิจกรรม CPD

103-02-4003-00/6012-xxx

จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

27

วิทยากร

1. อาจารย์ วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ

ค่าใช้จ่าย : 7500 บาท

ใบสมัคร : http://www.training.mut.ac.th/startup/downloadFormDisplay

ลงประกาศเมื่อ : 2017-10-20

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร ธันวาคม : อบรม Facebook Marketing (รอบสุดท้าย)
 หลักสูตร ธันวาคม : อบรมสร้างเว็บขายของ Joomla E-commerce (สอนด้วย VirtueMart)
 หลักสูตร ธันวาคม : อบรมปรับแต่ง และส้ราง Joomla Template (ใช้ PHP+CSS)
 หลักสุตร ธันวาคม : อบรมทำเว็บขายของ Wordpress WooCommerce (รอบ 12)
 หลักสูตร ธันวาคม : อบรม WordPress สร้างเว็บสมัยใหม่ (รอบ เสาร์-อาทิตย์)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : อบรม WordPress สร้างเว็บสมัยใหม่ (รอบ 11)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : สร้างเว็บ Joomla Beginner (เวอร์ชั่นใหม่ 3.8)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : สอนสร้างยูทูปการตลาด YouTube Marketing
 หลักสูตร พฤศจิกายน : สอนทำเพจการตลาด Facebook Marketing
 หลักสูตร พฤศจิกายน : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2560
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 งานอบรมสัมมนาฟรี สร้างธุรกิจส่วนตัวด้วยการขายสินค้าแบบพรีออเดอร์ (Pre-Order)
 งานอบรมสัมมนา “ชี้ช่องรวย กับ ธุรกิจค้าส่ง” ผ่านเว็ปไซต์ Alibaba.com
 งานอบรมสัมมนาฟรี สร้างธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีนมาขายในประเทศผ่านเว็บ Taobao.com
 ฟรี!ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาชี้ช่อง รวยด้วย ebay จากการซื้อขายสินค้าผ่าน ebay.com โดย อ.โจ
  วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ
 สุดยอดการแข่งขันความจำและความคิดสร้างสรรค์
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมมือกับหัวเว่ย จัดตั้งศูนย์นวัตกรรม กฟภ. แห่งแรกของประเทศไทย
 หัวเว่ย ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับกระทรวงดีอีฯ เร่งเดินหน้าการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล เลือกพื้นที่ E
 หลักสูตร Joomla E-commerce (1 ธันวาคม)
 หลักสูตร Wordpress E-commerce (18 ธันวาคม)
 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด ประจำปี พ.ศ. 2560
 สัมมนาฟรี!! Mystery of Asia ดินแดนนี้มีอะไร ? ส่งออกอย่างไรให้สำเร็จ!
 สจล. จัดงานเปิด “วิศวะ ’60–Engineering Expo 2017”
 เชิญร่วมงาน สจล. “วิศวะ’60–Engineering Expo 2017”
 หาที่เรียนสำหรับเยาวชน ? เข้า A-Level หรือ GCSEs ง่ายๆ มาที่นี่จิกับ St. Andrew’s College, Cambridge
 Mini MBA ด้านอุตสาหกรรมบริการ รุ่นที่ 6
 โครงการอบรมการสร้าง Brand ให้กับ Band ทำยังไงให้ดังให้ปังในวงการดนตรี
 สัมมนา “ก้าวสู่ Digital Economy 4.0 ด้วยระบบบัญชีออนไลน์ Cloud Accounting” สำหรับผู้ที่ต้องการนำซอฟท
 รวยร้อยล้านด้วย Global Dropship
 เรือนเวลารุ่น Heure H Lacquer (เออร์ อาช แลกเกอร์)
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved