enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
หลักสูตร การแก้ปัญหาลูกค้าต่อว่าและการเพิ่มยอดขาย CUSTOMER COMPLAINT & UPSELLING(อบรมวันที่ 26 ม.ค 61) CONFIRM

หลักสูตร การแก้ปัญหาลูกค้าต่อว่าและการเพิ่มยอดขาย CUSTOMER COMPLAINT & UPSELLING(อบรมวันที่ 26 ม.ค 61) CONFIRM

วันที่ : วันที่อบรม 26 มกราคม 2561

รายละเอียด :
หลักการเเละเหตุผล
ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น มีปัจจัยต่างๆ มากมายที่ส่งผลกระทบโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นสินค้า ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย พนักงานขาย คู่แข่ง รวมถึงสภาวะแวดล้อมต่างๆ พนักงานจะต้องอาศัยทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการเพิ่มยอดขายให้ได้ด้วยการบริหารปัจจัยต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ หากพนักงานขาดทักษะดังกล่าวแล้ว ยอดขายย่อมลดลงอย่างแน่นอน หรือ เพิ่มขึ้นอย่างไม่เต็มที่ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายต้องเรียนรู้เทคนิคและยุทธวิธีในการขายและการบริหารยอดขาย เพื่อสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการขายและเพิ่มยอดขายในที่สุด เพื่อลดการCOMPAIN ของลูกค้าหลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการเพิ่มยอดขายอย่างเป็นระบบ ได้สำรวจและวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติด้านงานขายของตน การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง จนในที่สุดเมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาสามารถสร้างยุทธวิธีในการเพิ่มยอดขาย และประยุกต์ต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการเพิ่มยอดขายอย่างเป็นระบบ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

โดยเฉพาะการเพิ่มยอดขาย

3. เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการขาย สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามาใช้บริการใหม่

4. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถแก้ปัญหาต่อว่าได้อย่างเป็นระบบ

วิธีการอบรม

เป็นการบรรยายในห้องประชุมโดยมีเนื้อหาทางวิชาการผสมผสานกับกิจกรรมกลุ่ม อบรม 6 *โมงแบ่งเป็น 2 ภาค การอบรมภาคละ 3 *โมง โดยวิทยากรภายในการอบรมจะใช้เวลา 9.00 น. - 16.30 น. เป็นเวลา 1 วัน

วิทยากรฝึกอบรม อ. กิตติอำพล สุดประเสริฐ

หัวข้ออบรม
ภาคที่1 การเพิ่มยอดขาย

1. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเพิ่มและสร้างยอดขาย

2. ปัญหาด้านการขายและแนวทางแก้ไข

3. เพิ่มยอดขายด้วยตัวพนักงานขายเอง

3.1 ระบบการทำงาน

3.2 การวางแผนเป้าหมายการขายในแต่ละวัน / เดือน

3.3 วางแผนการขายให้เหมาะสมกับลูกค้า

3.4 การขายอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน

3.5 การจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและความเข้าใจลูกค้าเป็นรายๆ

3.6 ความสม่ำเสมอในการเข้าพบ

3.7 การทบทวนการขาย

3.8 การกระตุ้นไฟในตัวเอง

4. เพิ่มยอดขายด้วยตัวสินค้า

4.1 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งสินค้า

4.2 การรับรู้และเข้าใจประโยชน์ของสินค้าในมุมมองของผู้ใช้ (End User)

4.3 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

4.4 สินค้าเหมาะกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่หรือไม่

4.5 ปัญหาอื่นๆ เช่น สินค้าขาด

5. เพิ่มยอดขายด้วยร้านสาขา

5.1 การสร้างความสัมพันธ์

5.2 การแบ่งเวลาในการเข้าเยี่ยมลูกค้า

ภาคที่ 2 การป้องกันและแก้ไขลูกค้าร้องเรียน

6. กิจกรรมจำลองสถานการณ์ลูกค้าร้องเรียน

7. การแก้ปัญหาและการป้องกันลูกค้าร้องเรียน

8. ชนิดของลูกค้าที่ร้องเรียนประเภทต่าง ๆ เช่น

8.1. ลูกค้าที่พบกับสิ่งที่ไม่พึงพอใจในการบริการ

8.2. ลูกค้าไม่พึงพอใจกับคุณภาพสินค้า

9. การพัฒนางานขายเพื่อการรักษาลูกค้าให้คงอยู่กับบริษัท

10. สรุป คำถามและคำตอบที่นักขายต้องการรู้จัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

เป้าหมายในการอบรม พนักงานขายในบริษัททุกระดับ

ระยะเวลาการอบรม ระยะเวลา 8 *โมง ( 9.00 -16.00 ) 1 วันราคาปกติ ท่านละ3,900 บาท พิเศษ

สำรองลงทะเบียน 3 ท่าน ด่วน

เหลือเพียงท่านละ 3,500 บาท เท่านั้น

โปรแรง !! แซงโค้ง ลงทะเบียน 5 ท่าน

!!รับลงทะเบียน ฟรี ทันที 1 ท่าน!!


วันที่อบรม 26 มกราคม 2561 เวลา 9.00-16.00น.


สถานที่อบรม:เดอะคอนเน็คชั่น ติดรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว
ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
ติดต่อ Email: Inwtraining.sale@gmail.com
Tel: 098-820-9929

Line: @InwTraining
Www.INWTraining.com

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ Email.inwtraining.sale@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : 3900 บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2018-01-22

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร มีนาคม : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2018 (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : สร้างเว็บ Joomla Beginner 2018
 หลักสูตร มีนาคม : สร้างเว็บขายของ Wordpress WooCommerce 2018
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : Facebook Marketing 2018 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : สร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2018
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2561
 หลักสูตร มกราคม 2561 : Facebook Marketing 2018 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร มกราคม 2561 : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2018
 หลักสูตร มกราคม 2561 : สอนสร้างยูทูปการตลาด YouTube Marketing
 หลักสูตร มกราคม 2561 : สร้างเว็บ Joomla Beginner
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 ไทยแลนด์ ยอชท์โชว์ ครั้งที่ 3 พร้อมสร้างปรากฏการณ์สุดหรู
 เคล็ดลับการมอบหมายงาน สั่งงานควบคุมงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 พลิกวิธีคิดพิชิตยอดขาย
 พนักงานต้อนรับมืออาชีพ
 ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ยกย่องหัวเว่ยให้เป็นผู้นำตลาดด้านระบบเฝ้าระวังเมืองปลอดภัย
 Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร หลักการบริหารโครงการ : การดำเนินโครงการและการประเมิน
 Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร หลักการบริหารโครงการ : การกำหนดและวางแผนโครงการ
 Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร Blue Ocean Shift and Innovation Strategy
 Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การใช้เทคนิค NLP ในการบริหารคนและโค้ชงาน
 Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตล์ให้ได้ใจและได้งาน
 Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบและบริหารผลตอบแทนที่มีประสิทธิผล
 Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ
 Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร สร้างสรรค์ Content Marketing อย่างไรให้ Wow!
 Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร ติดปีกการตลาดในยุคดิจิตอล
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 เปิดรับสมัคร รอบ 3 : อบรมสร้างช่อง YouTube สำหรับนักการตลาด
 เปิดรับสมัคร รอบ 3 : อบรมสร้างเว็บขายของออนไลน์ WooCommerce
 เปิดรับสมัคร รอบ 3 : อบรมสร้างเว็บ Joomla
 เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น แต่งตั้ง วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ กัปตันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เป็นแบรนด์แอมบาส
 หลักสูตร การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved