enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
หลักสูตร การแก้ปัญหาลูกค้าต่อว่าและการเพิ่มยอดขาย CUSTOMER COMPLAINT & UPSELLING(อบรมวันที่ 26 ม.ค 61) CONFIRM

หลักสูตร การแก้ปัญหาลูกค้าต่อว่าและการเพิ่มยอดขาย CUSTOMER COMPLAINT & UPSELLING(อบรมวันที่ 26 ม.ค 61) CONFIRM

วันที่ : วันที่อบรม 26 มกราคม 2561

รายละเอียด :
หลักการเเละเหตุผล
ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น มีปัจจัยต่างๆ มากมายที่ส่งผลกระทบโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นสินค้า ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย พนักงานขาย คู่แข่ง รวมถึงสภาวะแวดล้อมต่างๆ พนักงานจะต้องอาศัยทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการเพิ่มยอดขายให้ได้ด้วยการบริหารปัจจัยต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ หากพนักงานขาดทักษะดังกล่าวแล้ว ยอดขายย่อมลดลงอย่างแน่นอน หรือ เพิ่มขึ้นอย่างไม่เต็มที่ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายต้องเรียนรู้เทคนิคและยุทธวิธีในการขายและการบริหารยอดขาย เพื่อสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการขายและเพิ่มยอดขายในที่สุด เพื่อลดการCOMPAIN ของลูกค้าหลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการเพิ่มยอดขายอย่างเป็นระบบ ได้สำรวจและวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติด้านงานขายของตน การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง จนในที่สุดเมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาสามารถสร้างยุทธวิธีในการเพิ่มยอดขาย และประยุกต์ต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการเพิ่มยอดขายอย่างเป็นระบบ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

โดยเฉพาะการเพิ่มยอดขาย

3. เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการขาย สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามาใช้บริการใหม่

4. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถแก้ปัญหาต่อว่าได้อย่างเป็นระบบ

วิธีการอบรม

เป็นการบรรยายในห้องประชุมโดยมีเนื้อหาทางวิชาการผสมผสานกับกิจกรรมกลุ่ม อบรม 6 *โมงแบ่งเป็น 2 ภาค การอบรมภาคละ 3 *โมง โดยวิทยากรภายในการอบรมจะใช้เวลา 9.00 น. - 16.30 น. เป็นเวลา 1 วัน

วิทยากรฝึกอบรม อ. กิตติอำพล สุดประเสริฐ

หัวข้ออบรม
ภาคที่1 การเพิ่มยอดขาย

1. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเพิ่มและสร้างยอดขาย

2. ปัญหาด้านการขายและแนวทางแก้ไข

3. เพิ่มยอดขายด้วยตัวพนักงานขายเอง

3.1 ระบบการทำงาน

3.2 การวางแผนเป้าหมายการขายในแต่ละวัน / เดือน

3.3 วางแผนการขายให้เหมาะสมกับลูกค้า

3.4 การขายอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน

3.5 การจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและความเข้าใจลูกค้าเป็นรายๆ

3.6 ความสม่ำเสมอในการเข้าพบ

3.7 การทบทวนการขาย

3.8 การกระตุ้นไฟในตัวเอง

4. เพิ่มยอดขายด้วยตัวสินค้า

4.1 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งสินค้า

4.2 การรับรู้และเข้าใจประโยชน์ของสินค้าในมุมมองของผู้ใช้ (End User)

4.3 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

4.4 สินค้าเหมาะกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่หรือไม่

4.5 ปัญหาอื่นๆ เช่น สินค้าขาด

5. เพิ่มยอดขายด้วยร้านสาขา

5.1 การสร้างความสัมพันธ์

5.2 การแบ่งเวลาในการเข้าเยี่ยมลูกค้า

ภาคที่ 2 การป้องกันและแก้ไขลูกค้าร้องเรียน

6. กิจกรรมจำลองสถานการณ์ลูกค้าร้องเรียน

7. การแก้ปัญหาและการป้องกันลูกค้าร้องเรียน

8. ชนิดของลูกค้าที่ร้องเรียนประเภทต่าง ๆ เช่น

8.1. ลูกค้าที่พบกับสิ่งที่ไม่พึงพอใจในการบริการ

8.2. ลูกค้าไม่พึงพอใจกับคุณภาพสินค้า

9. การพัฒนางานขายเพื่อการรักษาลูกค้าให้คงอยู่กับบริษัท

10. สรุป คำถามและคำตอบที่นักขายต้องการรู้จัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

เป้าหมายในการอบรม พนักงานขายในบริษัททุกระดับ

ระยะเวลาการอบรม ระยะเวลา 8 *โมง ( 9.00 -16.00 ) 1 วันราคาปกติ ท่านละ3,900 บาท พิเศษ

สำรองลงทะเบียน 3 ท่าน ด่วน

เหลือเพียงท่านละ 3,500 บาท เท่านั้น

โปรแรง !! แซงโค้ง ลงทะเบียน 5 ท่าน

!!รับลงทะเบียน ฟรี ทันที 1 ท่าน!!


วันที่อบรม 26 มกราคม 2561 เวลา 9.00-16.00น.


สถานที่อบรม:เดอะคอนเน็คชั่น ติดรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว
ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
ติดต่อ Email: Inwtraining.sale@gmail.com
Tel: 098-820-9929

Line: @InwTraining
Www.INWTraining.com

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ Email.inwtraining.sale@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : 3900 บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2018-01-22

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : คอร์สอบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562 (รอบ 2)
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์ส Facebook Marketing 2019 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร 2562 : คอร์สทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างยูทูปการตลาด YouTube Marketing 2019
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บ Joomla Beginner 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์สจูมล่าขั้นสูง Joomla Advanced 2019
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019
 หลักสูตร Joomla : สอนสร้างเว็บ Joomla สำหรับ มือใหม่ผู้เริ่มต้น - (รอบ 11)
 หลักสูตรเสาร์ - อาทิตย์ : คอร์สอบรม อบรม WordPress (รอบ 12)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 Business Set-up
 26 มกราคม 2562...ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน
 25 มกราคม 2562...ข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล
 25 มกราคม 2562...Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
 24 มกราคม 2562...กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ
 24 มกราคม 2562...การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skills)
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 การเขียนแผนและบริหารโครงการ 22 กุมภาพันธ์ 2562
 เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก Gen 26 กุมภาพันธ์ 2562
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 13 กุมภาพันธ์ 2562
 การคิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 8 กุมภาพันธ์ 2562
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562
 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ 21 กุมภาพันธ์ 2562
 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล 12 กุมภาพันธ์ 2562
 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า Service to Win Customer’ s Mind
  23 มกราคม 2562...เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
 23 มกราคม 2562...ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส (5S for Productivity Improvement)
 23 มกราคม 2562...ขายอย่างเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย
 22 มกราคม 2562...เทคนิคการสร้างความมั่นใจ “ภาษาพูด” - อังกฤษ
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved