enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
หลักสูตร การแก้ปัญหาลูกค้าต่อว่าและการเพิ่มยอดขาย CUSTOMER COMPLAINT & UPSELLING(อบรมวันที่ 26 ม.ค 61) CONFIRM

หลักสูตร การแก้ปัญหาลูกค้าต่อว่าและการเพิ่มยอดขาย CUSTOMER COMPLAINT & UPSELLING(อบรมวันที่ 26 ม.ค 61) CONFIRM

วันที่ : วันที่อบรม 26 มกราคม 2561

รายละเอียด :
หลักการเเละเหตุผล
ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น มีปัจจัยต่างๆ มากมายที่ส่งผลกระทบโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นสินค้า ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย พนักงานขาย คู่แข่ง รวมถึงสภาวะแวดล้อมต่างๆ พนักงานจะต้องอาศัยทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการเพิ่มยอดขายให้ได้ด้วยการบริหารปัจจัยต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ หากพนักงานขาดทักษะดังกล่าวแล้ว ยอดขายย่อมลดลงอย่างแน่นอน หรือ เพิ่มขึ้นอย่างไม่เต็มที่ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายต้องเรียนรู้เทคนิคและยุทธวิธีในการขายและการบริหารยอดขาย เพื่อสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการขายและเพิ่มยอดขายในที่สุด เพื่อลดการCOMPAIN ของลูกค้าหลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการเพิ่มยอดขายอย่างเป็นระบบ ได้สำรวจและวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติด้านงานขายของตน การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง จนในที่สุดเมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาสามารถสร้างยุทธวิธีในการเพิ่มยอดขาย และประยุกต์ต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการเพิ่มยอดขายอย่างเป็นระบบ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

โดยเฉพาะการเพิ่มยอดขาย

3. เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการขาย สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามาใช้บริการใหม่

4. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถแก้ปัญหาต่อว่าได้อย่างเป็นระบบ

วิธีการอบรม

เป็นการบรรยายในห้องประชุมโดยมีเนื้อหาทางวิชาการผสมผสานกับกิจกรรมกลุ่ม อบรม 6 *โมงแบ่งเป็น 2 ภาค การอบรมภาคละ 3 *โมง โดยวิทยากรภายในการอบรมจะใช้เวลา 9.00 น. - 16.30 น. เป็นเวลา 1 วัน

วิทยากรฝึกอบรม อ. กิตติอำพล สุดประเสริฐ

หัวข้ออบรม
ภาคที่1 การเพิ่มยอดขาย

1. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเพิ่มและสร้างยอดขาย

2. ปัญหาด้านการขายและแนวทางแก้ไข

3. เพิ่มยอดขายด้วยตัวพนักงานขายเอง

3.1 ระบบการทำงาน

3.2 การวางแผนเป้าหมายการขายในแต่ละวัน / เดือน

3.3 วางแผนการขายให้เหมาะสมกับลูกค้า

3.4 การขายอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน

3.5 การจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและความเข้าใจลูกค้าเป็นรายๆ

3.6 ความสม่ำเสมอในการเข้าพบ

3.7 การทบทวนการขาย

3.8 การกระตุ้นไฟในตัวเอง

4. เพิ่มยอดขายด้วยตัวสินค้า

4.1 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งสินค้า

4.2 การรับรู้และเข้าใจประโยชน์ของสินค้าในมุมมองของผู้ใช้ (End User)

4.3 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

4.4 สินค้าเหมาะกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่หรือไม่

4.5 ปัญหาอื่นๆ เช่น สินค้าขาด

5. เพิ่มยอดขายด้วยร้านสาขา

5.1 การสร้างความสัมพันธ์

5.2 การแบ่งเวลาในการเข้าเยี่ยมลูกค้า

ภาคที่ 2 การป้องกันและแก้ไขลูกค้าร้องเรียน

6. กิจกรรมจำลองสถานการณ์ลูกค้าร้องเรียน

7. การแก้ปัญหาและการป้องกันลูกค้าร้องเรียน

8. ชนิดของลูกค้าที่ร้องเรียนประเภทต่าง ๆ เช่น

8.1. ลูกค้าที่พบกับสิ่งที่ไม่พึงพอใจในการบริการ

8.2. ลูกค้าไม่พึงพอใจกับคุณภาพสินค้า

9. การพัฒนางานขายเพื่อการรักษาลูกค้าให้คงอยู่กับบริษัท

10. สรุป คำถามและคำตอบที่นักขายต้องการรู้จัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

เป้าหมายในการอบรม พนักงานขายในบริษัททุกระดับ

ระยะเวลาการอบรม ระยะเวลา 8 *โมง ( 9.00 -16.00 ) 1 วัน



ราคาปกติ ท่านละ3,900 บาท พิเศษ

สำรองลงทะเบียน 3 ท่าน ด่วน

เหลือเพียงท่านละ 3,500 บาท เท่านั้น

โปรแรง !! แซงโค้ง ลงทะเบียน 5 ท่าน

!!รับลงทะเบียน ฟรี ทันที 1 ท่าน!!


วันที่อบรม 26 มกราคม 2561 เวลา 9.00-16.00น.


สถานที่อบรม:เดอะคอนเน็คชั่น ติดรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว
ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
ติดต่อ Email: Inwtraining.sale@gmail.com
Tel: 098-820-9929

Line: @InwTraining
Www.INWTraining.com

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ Email.inwtraining.sale@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : 3900 บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2018-01-22

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2018 - (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์ส Joomla Advanced 2018
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ WooCommerce 2018 - (รอบ 8)
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2561 - (รอบ 8)
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สอสร้างเว็บ Joomla Beginner 2018
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สสอนสร้างยูทูปการตลาด YouTube Marketing 2018
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2018 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร สิงหาคม : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ - (รอบ 8)
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สอบรม WooCommerce 2018 - (รอบ 8)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สอบรม WordPress สร้างเว็บสมัยใหม่ - (รอบ 7)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 คอร์สปรับแต่งเว็บไซต์ : Joomla Advanced ขั้นสูง 6มิติ (สำหรับผู้ดูแลเว็บ Joomla)
 คอร์สสร้างเว็บไซต์ : Joomla Beginner
 นักบัญชี 4.0 กับการใช้โปรแกรมทางบัญชี เพื่อลดภาระงาน และพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้เหมาะสมกับกิจ
 ยุติคนเจ้าปัญหา ด้วยจิตวิทยาอย่างชาญฉลาด (หลักสูตรใหม่ 2561)
 หัวเว่ยอัพเกรดโซลูชั่น SmartWi-Fi สร้างประสบการณ์รับชมวิดีโอ 4K ระดับพรีเมี่ยม
 Strategic Center จัดอบรม โปรแกรมหลักสูตร การบริหารโครงการ
 Strategic Center จัดอบรม การตลาดอสังหาริมทรัพย์
 ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 e-Payment System กระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเง
 การอบรมหลักสูตร "ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยบนเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operati
 🔥เปิดรับสมัครแล้ว #NextGenInnovator รุ่นที่ 4
 Bitcoin and Blockchain การลงทุนและเก็งกำไรจากเงินดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ 2561)
 คอร์สอบรม : สร้างเว็บขายของออนไลน์ WooCommerce 2018 - 1 วันเต็ม
 คอร์สอบรม : สร้างเว็บ Wordpress - รอบ 8
 EZ-ADMIN Training Center เปิดให้บริการอบรมนอกสถานที่ รับอบรมนอกสถานที่ ในหลักสูตรทางด้านระบบเครือข่
 ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Broker)
 โซนี่ เปิดตัว Xperia XZ2 Premium เรือธงสเปคจัดเต็มสู่เมืองไทย
 เทคนิคการจัดทำและนำเสนอรายงานบัญชีการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในเชิงบริหาร 9/61
 การใช้บริการ Service Provider ในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA) และการจัดทำ นำส่งและเก็บรักษาใบกำก
 หัวเว่ยเผยรายได้ครึ่งแรกปี 2561 รวมทั้งสิ้น 325.7 พันล้านหยวน สูงขึ้น 15% จากปีก่อน
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved