enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
เทคนิคการจัดทำและนำเสนอรายงานบัญชีการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในเชิงบริหาร (Effective Accounting & Financia

เทคนิคการจัดทำและนำเสนอรายงานบัญชีการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในเชิงบริหาร (Effective Accounting & Financia

วันที่ : 18 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด :
เรียนรู้เทคนิคการจัดทำ และรูปแบบรายงานข้อมูลบัญชีการเงินอย่างเป็นระบบ นำเสนอข้อมูลทางบัญชีการเงินเชิงวิเคราะห์และคาดการณ์ ตลอดจนเทคนิคการนำเสนอรายงานบัญชีการเงิน และรายงานบัญชีเพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางบัญชีการเงินและบัญชีเพื่อการจัดการ
2. ความหมาย ความแตกต่าง และ ลักษณะเชิงคุณภาพของบัญชีการเงิน และ บัญชีเพื่อการจัดการ
3. ประโยชน์ต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับจากรายงานบัญชีการเงิน และ รายงานบัญชีเพื่อการจัดการ
4. รูปแบบการจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอข้อมูลบัญชีการเงินอย่างเป็นระบบ
• การกำหนดรูปแบบรายงานและการนำเสนอที่เป็นมาตรฐานและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ
• เทคนิคการสื่อสารและการรายงานบัญชีการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
• เทคนิคการจัดทำบทสรุปผู้บริหาร
• การจัดทำบทนำ เพื่อลำดับความสำคัญในการนำเสนอรายงาน
• องค์ประกอบของรายงานบัญชีการเงิน
• เทคนิคการนำเสนอ และ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
• เทคนิคการจัดทำข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
• การส่งสัญญาณเตือนภัยจากรายงานบัญชีการเงิน
5. การนำเสนอเชิงการวิเคราะห์และคาดการณ์ด้วยรายงานบัญชีเพื่อการจัดการ
• เทคนิคการวิเคราะห์แนวโน้มของรายได้ และ ค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำงบประมาณ และ ควบคุมค่าใช้จ่าย
• เทคนิคการวิเคราะห์สัดส่วนของรายการทางการบัญชี เพื่อวิเคราะห์ขนาดของรายได้และค่าใช้จ่าย
• การนำเสนอเกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงิน
• การคาดการณ์และวิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจด้วยรายงานบัญชีเพื่อการจัดการ
6. เทคนิคการนำเสนอรายงานบัญชีการเงิน และ รายงานบัญชีเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
• การวิเคราะห์ และ แนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อรองรับการรายงานผล
• แนวทางในการคัดเลือกโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการในการจัดทำรายงานต่างๆ
• การใช้ข้อมูลทางการเงินเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจอย่างมีความหมาย (Dashboard)
• แนวทางการใช้ Excel และ PowerPoint ในการนำเสนอรายงานทางบัญชี
• การเตรียมตัวนำเสนอ และ การคาดการณ์คำถาม เพื่อเตรียมข้อมูลและชี้แจงอย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดการสัมมนา
วันที่ : 18 พฤษภาคม 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.

สถานที่
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

วิทยากร
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสมฤทัย
e-mail: somruethai@dharmniti.co.th
โทร086-325-1614

**กรุณาโทรเพื่อรับรหัสสำรองที่นั่งก่อนอบรมทุกครั้ง** โทร 02-555-0700 กด 1

https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=register&cid=8832&Itemid=145&lang=th
(ลิ้งหน้าจองสัมมนา)

ค่าใช้จ่าย : 4280 บาท

ใบสมัคร : https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=8832&Itemid=145&lang=th

ลงประกาศเมื่อ : 2018-04-09

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บ WordPress วันเสาร์ - อาทิตย์ (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019 - (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2.x - (รอบ 4)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม Joomla Advanced 2019 จุมลาขั้นสูง 6 มิติ - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม ปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง Joomla Advanced 2019
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน (2 เม.ย. 62)
 การประเมินผลการปฎิบัติงานที่สัมฤทธิ์ผล อ.ศักดิ์ดา
 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย์ ดร.สันติชัย
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายHR (HR for non-HR) (28 มี.ค. 62) ดร.สันติชัย
  หลักสูตร APPRECIATIVE INQUIRY & HAPPY WORKPLACE (สุขใจในองค์กร) อ.วันทนา
  ยืนยัน หลักสูตร การสอนงานแบบ On The Job Training ( 21 มี.ค.62) อ.พลกฤต
  InHouse Training เทคนิคการออกแบบบูธ ในงานแสดงสินค้า และ ร้านค้าอย่างไร....ให้โดนใจลูกค้า
  ยืนยัน Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อ.ประเสริฐ
  InHouse Training การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างเซียน อ.ประเสริฐ
 หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ อ.ประเสริฐ
  InHouse Training หลักสูตร Digital Marketing (25 มี.ค. 62) อ.นพพร
  ยืนยัน การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (30 ต.ค. 62) อ.ประเสริฐ
  ยืนยัน หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ (6 มิ.ย. 62) อ.ประเสริฐ
 หลักสูตร Salesman to Business นักขายสายพันธุ์ใหม่ อ.ประเสริฐ
  ยืนยัน หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา (24 พ.ค. 62) อ.ประเสริฐ
  ยืนยัน เทคนิคสุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ (29 เม.ย. 62) อ.ประเสริฐ
 ยอดนิยม เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (26 เม.ย. 62) อ.สุกิจ
  ยืนยัน Sale for Non Sale (สำหรับผู้ที่ต้องการขาย แต่ไม่ใช่ฝ่ายขาย) (5 เม.ย. 62) อ.ประเสริฐ
  หลักสูตร การบริหารทีมงานขาย (28 มี.ค. 62) อ.สุกิจ
  ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 27 มี.ค. 62 อ.ประเสริฐ
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved