enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
เทคนิคการจัดทำและนำเสนอรายงานบัญชีการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในเชิงบริหาร (Effective Accounting & Financia

เทคนิคการจัดทำและนำเสนอรายงานบัญชีการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในเชิงบริหาร (Effective Accounting & Financia

วันที่ : 18 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด :
เรียนรู้เทคนิคการจัดทำ และรูปแบบรายงานข้อมูลบัญชีการเงินอย่างเป็นระบบ นำเสนอข้อมูลทางบัญชีการเงินเชิงวิเคราะห์และคาดการณ์ ตลอดจนเทคนิคการนำเสนอรายงานบัญชีการเงิน และรายงานบัญชีเพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางบัญชีการเงินและบัญชีเพื่อการจัดการ
2. ความหมาย ความแตกต่าง และ ลักษณะเชิงคุณภาพของบัญชีการเงิน และ บัญชีเพื่อการจัดการ
3. ประโยชน์ต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับจากรายงานบัญชีการเงิน และ รายงานบัญชีเพื่อการจัดการ
4. รูปแบบการจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอข้อมูลบัญชีการเงินอย่างเป็นระบบ
• การกำหนดรูปแบบรายงานและการนำเสนอที่เป็นมาตรฐานและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ
• เทคนิคการสื่อสารและการรายงานบัญชีการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
• เทคนิคการจัดทำบทสรุปผู้บริหาร
• การจัดทำบทนำ เพื่อลำดับความสำคัญในการนำเสนอรายงาน
• องค์ประกอบของรายงานบัญชีการเงิน
• เทคนิคการนำเสนอ และ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
• เทคนิคการจัดทำข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
• การส่งสัญญาณเตือนภัยจากรายงานบัญชีการเงิน
5. การนำเสนอเชิงการวิเคราะห์และคาดการณ์ด้วยรายงานบัญชีเพื่อการจัดการ
• เทคนิคการวิเคราะห์แนวโน้มของรายได้ และ ค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำงบประมาณ และ ควบคุมค่าใช้จ่าย
• เทคนิคการวิเคราะห์สัดส่วนของรายการทางการบัญชี เพื่อวิเคราะห์ขนาดของรายได้และค่าใช้จ่าย
• การนำเสนอเกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงิน
• การคาดการณ์และวิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจด้วยรายงานบัญชีเพื่อการจัดการ
6. เทคนิคการนำเสนอรายงานบัญชีการเงิน และ รายงานบัญชีเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
• การวิเคราะห์ และ แนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อรองรับการรายงานผล
• แนวทางในการคัดเลือกโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการในการจัดทำรายงานต่างๆ
• การใช้ข้อมูลทางการเงินเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจอย่างมีความหมาย (Dashboard)
• แนวทางการใช้ Excel และ PowerPoint ในการนำเสนอรายงานทางบัญชี
• การเตรียมตัวนำเสนอ และ การคาดการณ์คำถาม เพื่อเตรียมข้อมูลและชี้แจงอย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดการสัมมนา
วันที่ : 18 พฤษภาคม 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.

สถานที่
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

วิทยากร
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสมฤทัย
e-mail: somruethai@dharmniti.co.th
โทร086-325-1614

**กรุณาโทรเพื่อรับรหัสสำรองที่นั่งก่อนอบรมทุกครั้ง** โทร 02-555-0700 กด 1

https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=register&cid=8832&Itemid=145&lang=th
(ลิ้งหน้าจองสัมมนา)

ค่าใช้จ่าย : 4280 บาท

ใบสมัคร : https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=8832&Itemid=145&lang=th

ลงประกาศเมื่อ : 2018-04-09

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร สิงหาคม : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ - (รอบ 8)
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สอบรม WooCommerce 2018 - (รอบ 8)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สอบรม WordPress สร้างเว็บสมัยใหม่ - (รอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส Facebook for Marketing 2018 - ( รอบ 7 )
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla Beginner - รอบ 7
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สอบรมครบเครื่องเรื่อง Google (AdWords + Analytics) - รอบ 7
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสอนสร้างยูทูปการตลาด YouTube Marketing - รอบ 7
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - รอบ 6
 หลักสูตร มิถุนายน : Facebook Marketing 2018 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - รอบ 6
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สอบรม ทุกมิติการตลาดออนไลน์ - รอบ 6
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 มมร ผนึกกำลังเครือข่ายจัดงานประชุมวิชาการสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 3
 Google Application for Accounting การจัดทำงานด้านบัญชีด้วยการใช้ Google Application (หลักสูตรใหม่ 25
 นักบัญชี 4.0 กับการใช้โปรแกรมทางบัญชี เพื่อลดภาระงาน และพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้เหมาะสมกับกิจ
 e-Tax Invoice & e-Receipt การจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอน
 Dashboard & Excel เพื่อจัดทำ วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้านบัญชีการเงิน (Workshop) (หลักสูตรใหม่ 2
 หัวเว่ยจัดสัมมนาระบบนิเวศบริการสำหรับกลุ่มเอ็นเตอร์ไพรส์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 201
 Accounting Map เพื่อจัดทำและแก้ไขระบบบัญชีแบบมืออาชีพ สิงหาคม
 เปิดอบรมหลักสูตร WSH-L1 (Wireshark - Level 1) ที่ EZ-ADMIN Training Center
 เปิดอบรมหลักสูตร Windows Server 2016 & 2012R2 level 2 : Server administrator & Cloud Service
 เปิดอบรมหลักสูตร Windows Server 2016 & 2012R2 Overall Basic level 1
 กฎหมายหลักทรัพย์ และ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด สำหรับผู้บริหารและนักบัญชี สิงหาคม61
 หลักสูตรอบรม MikroTik Level 1 : ติดตั้งและจัดการอินเทอร์เน็ต HOTSPOT SERVER ด้วย MIKROTIK Router
 เปิดอบรมหลักสูตร Network Firewall and Security Engineer (เน้นภาคปฏิบัติและติดตั้งใช้งานจริง)
 เปิดอบรมหลักสูตร Network Administrator Over all Basic สำหรับมือใหม่ที่ต้องการทำงานด้าน Network
 เปิดอบรมหลักสูตร VMWare Level 1 ที่ EZ-ADMIN Training Center
 Excel for Auditing : การใช้ Excel สำหรับงานตรวจสอบบัญชี 28 สิงหาคม 61
 การใช้โปรแกรม MS PowerPoint & Excel เพื่อการนำเสนอข้อมูลทางบัญชีและการเงิน 27 สิงหาคม 2561
 การใช้บริการ Service Provider ในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA) และการจัดทำ นำส่งและเก็บรักษาใบกำก
 การจัดเก็บเอกสารบัญชีอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ ด้วยการใช้ระบบ Cloud (Workshop) (หลักสูตรใหม่ 2561)
 Excel for Accounting (การใช้ Excel สำหรับงานบัญชี) รุ่นที่ 25 august 61
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved