enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
หลักสูตร Coaching Mentor

หลักสูตร Coaching Mentor

วันที่ : 3 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด :
Coaching Mentor
“การสอนงาน คือ การสร้างคน”

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี


7 พฤษภาคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ บทบาทการเป็น Coaching Mentor คือเทคนิคอย่างหนึ่งในการสร้างแขนขาของหัวหน้าให้ได้ลูกน้องที่ทำงานเป็น ทำงานดีและมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ลูกน้องทุกคนคือมดงานที่สำคัญยิ่งของหัวหน้า หากหัวหน้ามีทักษะการสอนงานที่ดี ย่อมทำให้องค์กรมีแขนขาที่ทรงพลัง สามารถช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรได้ ในทางตรงข้าม หากหัวหน้างานสอนงาน และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้ลูกน้องไม่เป็น ย่อมเกิดแรงหนืดเหนี่ยวรั้งความก้าวหน้าขององค์กร อาจจะสร้างความแตกแยกระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง จนทำให้เกิดช่องว่างที่กว้างมากขึ้น
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการพัฒนาทักษะการสอนงาน ตั้งแต่ ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องการสอนงาน ความเข้าใจในตัวลูกน้องเพื่อประโยชน์ในการสอนงาน เรียนรู้ลักษณะสไตล์ของหัวหน้า เรียนรู้เทคนิคการเป็น Coaching Mentor และระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสอนงานให้ได้งานดังคาดหมาย เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเรียนรู้บทบาทและหน้าที่ของ Coaching Mentor ที่ดี
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการสอนคนให้ได้งานในเวลาอันรวดเร็ว
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะแนะแนวทางและแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาลูกน้องให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
1. กรอบแนวคิดเรื่อง “Coaching Mentor”
2. ความสำคัญและประโยชน์ของการเป็น Coaching Mentor
3. Coaching Mentor Methods
4. ความเข้าใจเรื่องลูกน้อง เพื่อประโยชน์ในการเป็น Coaching Mentor
• พฤติกรรมการต่อต้านและการให้ความร่วมมือ
• เหตุผลจูงใจลูกน้อง
• รูปแบบการเรียนรู้ของลูกน้อง
5. เรียนรู้สไตล์การเป็น Coaching Mentor แบบที่ปรึกษามากกว่าการสั่งการ
6. กิจกรรม Workshop “Coaching Mentor Style”
7. พฤติกรรมที่ Coaching Mentorควร “มี” และควร “เลี่ยง” ในการสอนงาน
8. ปัจจัยที่ทำให้การสอนงานประสบความสำเร็จและล้มเหลว
9. การติดตามช่วยเหลือและการให้คำแนะนำ – จะแนะนำและช่วยเหลือลูกน้องได้อย่างไร
10. การจูงใจ และ การชมเชย – การจูงใจและการชมเชย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
11. กิจกรรม Workshop “พัฒนาศักยภาพของ Coaching Mentor”
12. สรุป คำถามและคำตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท เทรรนิ่งเบย์ จำกัด


www.เทรนนิ่งเบย์.com

ค่าใช้จ่าย : 4,500 บาท

ใบสมัคร : http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=54&opt=view_entry&form_id=3282

ลงประกาศเมื่อ : 2018-04-12

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร พฤษภาคม : Facebook Marketing 2018 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร พฤษภาคม : อบรมสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น
 หลักสุตร พฤษภาคม : สร้างเว็บขายของ Wordpress WooCommerce
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์สสร้างเว็บ Joomla Beginner - รอบ 5
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์สทุกมิติการตลาดออนไลน์ - รอบ 5
 หลักสูตร เมษายน : Facebook Marketing 2018 รอบ 4
 คอร์สอบรม สร้างเว็บ Wordpress * รอบเสาร์-อาทิตย์
 หลักสูตร เมษายน : อบรมสร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ แบบมืออาชีพด้วย Magento
 หลักสูตร เมษายน : อบรมปรับแต่งเว็บ Joomla Advanced 2018
 หลักสูตร มีนาคม : สร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 หลักสูตร_อบรม_Professional PR นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ
 อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมศักยภาพครูโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ” ครั้งที่ ๒
 คอร์สอบรม สร้างเว็บขายของ WooCommerce - สำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์
 คอร์สอบรม สร้างเว็บ Wordpress - เบื้องต้น มือใหม่
 คอร์สอบรม Joomla - ขั้นสูง
 คอร์สอบรม สร้างเว็บ Joomla - เบื้องต้น มือใหม่
 หลักสูตร_อบรม_Service Excellence with EQ
 หลักการ_อบรม_บังคับบัญชาอย่างไร ให้ลูกน้องรักและเชื่อฟัง
 หลักสูตร_อบรม_การจัดการงานเอกสาร สำหรับ HR และงานบริหาร
 หลักสูตร_อบรม_นักขาย 360 องศา
 หลักสูตร_อบรมการบริหารความขัดแย้ง อย่างมีประสิทธิผล
 หลักสูตร_อบรม_Professional Telesales
 หลักสูตรอบรม การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ (ระดับหัวหน้า)
 หลักสูตรอบรม การสร้างแผนการขายและทำกิจกรรมการตลาด
 หลักสูตรอบรม การเขียน E-Mail ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ
 "การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด" Marketing Strategy รุ่นที่ 33
 หลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้าอิสระ)
 บ๊าวซ์ มอบคูปองอั่งเปานำโชคฉลองตรุษจีน เมื่อใช้จ่ายทุก 500 บาทตลอดเดือนกุมภาพันธ์ที่บ๊าวซ์ทุกสาขา
 มีทุนแจกฟรี 50% เมื่อเรียน ป.โทที่อังกฤษกับ UWE Bristol
 เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ ง่ายๆ กับ Thaicommercestore.com ฟรี!!! พร้อมโอกาศไปดูงานที่ญี่ปุ่น ฟรี!!!
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved