enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
การขายและการให้บริการผ่านโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Sales and Services on Phone: Telesales/Telemarketing)

การขายและการให้บริการผ่านโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Sales and Services on Phone: Telesales/Telemarketing)

วันที่ : In-house

รายละเอียด :
หลายองค์กรได้เร่งให้ความสำคัญกับการขายและการให้บริการผ่านโทรศัพท์ แต่สิ่งที่ลูกค้าพบก็คือ ได้รับการบริการที่ไม่ดี ไม่เต็มใจ ในทางตรงข้าม พนักงานขายมักจะได้รับการปฏิเสธทันทีจากลูกค้าที่เสนอขายสินค้าหรือบริการผ่านโทรศัพท์ อย่างไรก็ตาม การขายและบริการผ่านโทรศัพท์ช่วยประหยัดเวลาอย่างมากทั้งแก่ลูกค้าและธุรกิจ ลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อสินค้า ขอรับข้อมูล การแจ้งปัญหา หรือสอบถามบริการได้ทุกเวลา ในขณะเดียวกันธุรกิจก็สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกเวลา ผู้ขายและให้บริการทางโทรศัพท์จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะในการสื่อสาร ปรับปรุงไหวพริบในการรับมือลูกค้า ฝึกฝนทักษะการขาย เพื่อให้การขายและการบริการในทุกครั้งของการโทรศัพท์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ยอดขายและความพอใจสูงสุด
หลักสูตร “การขายและการให้บริการผ่านโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ” จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขาย พนักงานธุรการ เลขานุการ พนักงานรับโทรศัพท์ หรือศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) และทีมขายทางโทรศัพท์ ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าที่ติดต่อผ่านโทรศัพท์ ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การขายและการให้บริการผ่านโทรศัพท์อย่างเป็นระบบ ให้สามารถสร้างยอดขาย และ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการใช้โทรศัพท์ได้ด้วยตนเอง

OBJECTIVES

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการ แนวคิดและเทคนิคด้านการขายและการให้บริการผ่านโทรศัพท์
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ทั้งในด้านยอดขาย
และการสร้างความพอใจให้ลูกค้าAREAS OF STUDY

1. ความสำคัญของการสื่อสารทางโทรศัพท์
2. ความต้องการและพฤติกรรมโดดเด่นของลูกค้าในการใช้โทรศัพท์
(เน้นให้เห็นช่องว่าง-GAP ระหว่างมุมมองและความเข้าใจของ พนักงาน กับลูกค้า)
3. ขั้นตอนการปฏิบัติด้านการขายทางโทรศัพท์
4. เทคนิคการให้บริการทางโทรศัพท์ - รวมถึงทักษะการฟัง เน้นในเรื่องการฟังลูกค้าจบ และให้เข้าใจก่อนตอบไม่ทึกทักคำถามและตอบไปแบบผิดๆ
5. กิจกรรม “ขายอย่างกระชับมิตรผ่านโทรศัพท์”
(ปฏิบัติ พร้อมให้เทคนิค / ความเห็นเพิ่มเติมจากวิทยากร เน้นการเรียนรู้ลูกค้า และทำความเข้าใจลูกค้าเพื่อให้สามารถขายและให้คำแนะนำได้อย่างดีเลิศ)
6. เทคนิคการขายให้น่าสนใจจนลูกค้าไม่ปฏิเสธการฟัง
7. เทคนิคการตอบคำถามและขจัดข้อโต้แย้ง
8. เทคนิคการหาปัญหาและสิ่งที่ค้างคาใจลูกค้า
9. มารยาทและสิ่งที่ควรปฏิบัติ
(การรับสายโทรศัพท์ การวางสาย การโอนสาย การบันทึกข้อความและอื่นๆที่จำเป็นในการใช้โทรศัพท์ให้ดีเลิศ)
10. ทัศนคติและ EQ ของพนักงานที่ขายทางโทรศัพท์
11. กิจกรรม “ขายอย่างมีลูกล่อลูกชนผ่านโทรศัพท์”
12. สรุป คำถาม และ คำตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

TRAINING TOOLS


มีการบรรยายและกิจกรรมระดมสมอง พร้อมทั้งการทำกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็นการฝึกคิดและวางแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน
1. เนื้อหาใน PowerPoint
2. เอกสารประกอบการบรรยาย (ซึ่งจะเหมือนกับเนื้อหาใน ใน PowerPoint)
3. ตัวอย่างประกอบการบรรยาย
4. กิจกรรมระดมสมอง Workshop
5. Role play

SUMMARY DETAILS

• จำนวน 1 วัน รวม 6 *โมง (เวลา : 09.00 - 16.00 น.)
• กรุณาจัดเตรียมห้องจัดอบรมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม เช่น LCD, Flip Chart ปากกาเมจิ
• กรุณาจัดเตรียมอาหารว่างสำหรับวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม
• วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร โปรดดูในหน้าถัดไป

ค่าใช้จ่าย : Inhouse บาท

ใบสมัคร : http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=54&opt=view_entry&form_id=3282

ลงประกาศเมื่อ : 2018-05-22

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร กันยายน : คอร์ส Facebook Marketing 2018 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - รอบ 9
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2018 - (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์ส Joomla Advanced 2018
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ WooCommerce 2018 - (รอบ 8)
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2561 - (รอบ 8)
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สอสร้างเว็บ Joomla Beginner 2018
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สสอนสร้างยูทูปการตลาด YouTube Marketing 2018
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2018 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร สิงหาคม : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ - (รอบ 8)
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สอบรม WooCommerce 2018 - (รอบ 8)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 หลักสูตร Windows Server 2016 & 2012R2 L2 : Server administrator & Cloud Services
 หัวเว่ย จับมือออดี้ ลงนามบันทึกความเข้าใจ พัฒนาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์
 “Retail Business 2019 : Driven Profit with Innovation Challenges” ค้าปลีกไทย 2019 : นวัตกรรมนำความสำ
 ตลาดนัด และตลาดสด ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
 เทคนิคประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน+Open House
 คอร์สปรับแต่งเว็บไซต์ : Joomla Advanced ขั้นสูง 6มิติ (สำหรับผู้ดูแลเว็บ Joomla)
 คอร์สสร้างเว็บไซต์ : Joomla Beginner
 นักบัญชี 4.0 กับการใช้โปรแกรมทางบัญชี เพื่อลดภาระงาน และพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้เหมาะสมกับกิจ
 ยุติคนเจ้าปัญหา ด้วยจิตวิทยาอย่างชาญฉลาด (หลักสูตรใหม่ 2561)
 หัวเว่ยอัพเกรดโซลูชั่น SmartWi-Fi สร้างประสบการณ์รับชมวิดีโอ 4K ระดับพรีเมี่ยม
 Strategic Center จัดอบรม โปรแกรมหลักสูตร การบริหารโครงการ
 Strategic Center จัดอบรม การตลาดอสังหาริมทรัพย์
 ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 e-Payment System กระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเง
 การอบรมหลักสูตร "ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยบนเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operati
 🔥เปิดรับสมัครแล้ว #NextGenInnovator รุ่นที่ 4
 Bitcoin and Blockchain การลงทุนและเก็งกำไรจากเงินดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ 2561)
 คอร์สอบรม : สร้างเว็บขายของออนไลน์ WooCommerce 2018 - 1 วันเต็ม
 คอร์สอบรม : สร้างเว็บ Wordpress - รอบ 8
 EZ-ADMIN Training Center เปิดให้บริการอบรมนอกสถานที่ รับอบรมนอกสถานที่ ในหลักสูตรทางด้านระบบเครือข่
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved