enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
โครงการอบรม การคำนวณดุลมวลสารและพลังงานของอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้โปรแกรม Aspen Plus (Workshop on Mass and Energy

โครงการอบรม การคำนวณดุลมวลสารและพลังงานของอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้โปรแกรม Aspen Plus (Workshop on Mass and Energy

วันที่ : 15/10/2564

รายละเอียด :
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยในปัจจุบัน กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีนโยบายในการส่งเสริมสถานประกอบการอุตสาหกรรมให้ดำเนินการด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมโรงงานสีเขียวในระดับต่างๆ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจำเป็นจะต้องมี สำหรับเป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญสำหรับการยื่นขอการรับรองเป็นโรงงานสีเขียวคือ ข้อมูลการทำดุลมวลสาร และพลังงานของโรงงาน เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบว่าโรงงานนั้นมีของเสีย หรือส่วนของวัตถุดิบที่เหลือทิ้ง รวมทั้งการใช้พลังงานมากหรือน้อยเพียงใด ฯลฯ ในการที่จะได้กำหนดแนวทางในการปรับปรุง

อย่างไรก็ตามในการคำนวณข้อมูลเกี่ยวกับมวลสาร และพลังงานของแต่ละอุปกรณ์ และ/หรือทั้งกระบวนการผลิต เป็นสิ่งที่มีความยุ่งยากอย่างมากเนื่องจากความสลับซับซ้อนของปัญหา และฐานข้อมูลที่ไม่เพียงพอ แม้เมื่อใช้โปรแกรม Excel ก็ตาม ดังนั้น โปรแกรม Aspen Plus เป็นโปรแกรมอย่างหนึ่งซึ่งบริษัทชั้นนำในระดับโลกนิยมใช้เป็นอย่างมากในการคำนวณเกี่ยวกับอุตสาหกรรม เนื่องจากมีความเที่ยงตรง แม่นยำ และฐานข้อมูลได้รับการทำให้ทันสมัยตลอดทุกๆ ปี ด้วยเหตุนี้ การจัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมนี้สำหรับการคำนวณดุลมวลสาร และพลังงานของอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมจึงคาดว่าน่าจะมีประโยชน์อย่างมากในการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ภายในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถคำนวณดุลมวลสาร และพลังงานเบื้องต้นของบางอุปกรณ์ที่สำคัญในโรงงานอุตสาหกรรมในเชิงทฤษฎีได้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถคำนวณดุลมวลสาร และพลังงานเบื้องต้นของบางอุปกรณ์ที่สำคัญในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้โปรแกรม Aspen Plus
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้การคำนวณมวลสาร และพลังงานที่ได้จากการอบรมประยุกต์เข้ากับกระบวนการผลิตในโรงงานจริงของผู้เข้าร่วมอบรม
เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ระหว่างวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม
หัวข้อการฝีกอบรม
การบรรยายการคำนวณดุลมวลสาร และพลังงานของอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมในเชิงทฤษฎี เบื้องต้น เช่น reactor, mixer, distillation column, heat exchanger เป็นต้น
การฝึกใช้โปรแกรม Aspen plus สำหรับการคำนวณดุลมวลสาร และพลังงานของอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ปวช หรือ ปวส หรือ ปริญญาตรีทางด้านอุตสาหการ หรือวิศวกรรมเคมี
มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์


รูปแบบการอบรม
บรรยายกึ่งปฏิบัติ


วันที่รับสมัคร
01/01/2564 - 30/09/2564


ข้อมูลวันที่อบรม
ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 15/10/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.
ค่าใช้จ่าย
3,900.00 บาท


โปรโมชั่น
1.สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
2.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
3.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%

ค่าใช้จ่าย : 3900 บาท

ใบสมัคร : http://www.training.mut.ac.th/trainingOpenRegister/gotoTrainingOpenDetails?openID=0002&trainingID=2

ลงประกาศเมื่อ : 2021-09-02

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 คอร์สพฤศจิกายน : WordPress สำหรับทำเว็บสมัยใหม่ - (รอบ 11)
 คอร์สพฤศจิกายน : Facebook Page สำหรับนักการตลาด และ SME - (รอบ 11)
 คอร์สพฤศจิกายน : Joomla สร้างเว็บไซต์ด้วยจูมล่า - รอบ 11
 คอร์สพฤศจิกายน : Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์สำหรับ SME - รอบ 11
 คอร์สวันเสาร์ : E-commerce คอร์สเรียนทำเว็บขายของออนไลน์ สำหรับ SME - รอบ 11
 คอร์สออนไลน์ : Zoom คอร์สเขียนคอนเทนต์ SEO สำหรับงานประชาสัมพันธ์ - รอบ 10
 คอร์สตุลาคม : Magento คอร์สเรียนทำเว็บขายของออนไลน์มาเจนโต้ 2x - รอบ 10
 คอร์สตุลาคม : WordPress คอร์สเรียนทำเว็บสมัยใหม่ - รอบ 10
 คอร์สตุลาคม : Facebook Marketing คอร์สเรียนเพจ สำหรับนักการตลาด - รอบ 10
 คอร์สตุลาคม : สร้างเว็บหน่วยงานด้วย Joomla - (รอบ 10)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 โครงการอบรม การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ขั้นสูง (KUKA ROBOT) รุ่นที่ 1
 โครงการอบรม C++ Programming for Beginners รุ่นที่ 2
 BCG MODEL กับการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ
 หลักสูตรฝึกอบรม : วิถีการนำกลยุทธ์ดิจิทัลเข้าสู่ธุรกิจคุณ (Digitizing Your Business : Exploring New
 หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ผังแนวคิดแบบลีนและการลดความสูญเปล่าทางธุรกิจ (Lean Thinking & Business
 โครงการอบรม การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 43
 โครงการอบรม การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ขั้นสูง (KUKA ROBOT) รุ่นที่ 1
 โครงการอบรม C++ Programming for Beginners รุ่นที่ 2
 โครงการอบรม การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ขั้นสูง (KUKA ROBOT) รุ่นที่ 1
 โครงการอบรม การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ขั้นสูง (KUKA ROBOT) รุ่นที่ 1
 ที่ดินที่เราสนใจหรือที่เราถืออยู่นั้น สามารถทำอะไรได้บ้าง ตรวจสอบสีผังเมืองด้วยตัวเอง
 เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Expert Oracle SQL Tuning
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL *Plus Programming
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : Master Backup & Recovery with RMAN
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : RAC Administration ED1 ( Workshop )
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Master Backup & Recovery with RMAN
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Administration (DBA)
 คอร์ส Facebook สำหรับนักการตลาด และ SME (20 ตุลาคม)
 คอร์ส Content SEO สำหรับงานประชาสัมพันธ์ (28 ตุลาคม) - Zoom
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved