enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
โครงการอบรม iPhone, iPad and Android Application Development using Flutter (การพัฒนาแอปบนไอโฟน ไอแพด และเอนดรอยด์ด้วยฟลั

โครงการอบรม iPhone, iPad and Android Application Development using Flutter (การพัฒนาแอปบนไอโฟน ไอแพด และเอนดรอยด์ด้วยฟลั

วันที่ : 19/10/2564 - 21/10/2564

รายละเอียด :
หลักการและเหตุผล
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักพัฒนา iOS และ Android Application สำหรับ iPhone, iPad และอุปกรณ์ Android เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย Flutter Framework โดยใช้ภาษา Dart ซึ่งเป็นภาษาที่สร้างโดย*เกิล เพื่อใช้ในการพัฒนาโมบายแอปทั้งบนระบบไอโอเอสและเอนดรอยด์ โดยแอปที่สร้างขึ้นด้วย Flutter สามารถติดตั้งได้ทั้งบนระบบไอโอเอสและเอนดรอยด์ โดยการสร้างแอปครั้งเดียวแต่สามารถทำงานได้ทั้งสองระบบหลักพร้อมกัน โดยผู้พัฒนาไม่จำเป็นต้องรู้ภาษา swift หรือ java แต่เรียนรู้เพียงภาษาเดียวคือภาษา Dart โดย Flutter จะทำการแปลงโปรแกรม Dart เป็นโปรแกรมของไอโอเอสและเอนดรอยด์ให้โดยอัตโนมัติ โดยต้องติดตั้ง Xcode หรือ Android Studio ไปพร้อมกันกับ Flutter ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการติดตั้งระบบ Flutter บนแพลตฟอร์มไอโอเอสหรือ เอนดรอยด์ เรียนรู้เครื่องมือในการพัฒนาแอป เช่น Xcode, Android Studio, Visual Studio Code และ Dart Pad และทักษะต่างๆที่จำเป็นในการพัฒนาแอป ตั้งแต่พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Dart การสร้าง UI ด้วย flutter framework การสร้าง Widgets ซึ่งเป็นทั้งหมดของฟลัตเตอร์ การติดตั้งแอปบน Simulator และ iPhone, iPad หรืออุปกรณ์เอนดรอยด์ รวมไปถึงการส่งแอปไปวางไว้ในแอปสโตร์และเพลย์สโตร์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้และเข้าใจการทำงานของระบบฟลัตเตอร์และโปรแกรมดาร์ท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถสร้างแอปบนระบบไอโอเอส ไอโฟนและไอแพดได้
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถสร้างแอปบนระบบเอนดรอยด์ได้
หัวข้อการฝีกอบรม
วันที่ 1

การติดตั้ง Flutter และ Dart บน windows
การติดตั้ง Flutter และ Dart บน Mac
การติดตั้ง visual studio code editor และ Dart Pad สำหรับเขียนโปรแกรมภาษา Dart
การติดตั้ง plugin หรือ extension ให้กับ editor เพื่อให้ compile และ run flutter บนอุปกรณ์ต่างๆได้
นำเสนอโครงร่างในการเขียนโปรแกรมดาร์ท ด้วย Dart Pad
นำเสนอโครงสร้างของโปรแกรมดาร์ทและฟลัตเตอร์ ไปพร้อมๆกับการสร้างแอป
นำเสนอการสร้าง Widgets การตกแต่ง Widgets ให้สวยงาม และการโปรแกรม Widgets
Dart Basics
Building an app from scratch
Constructor, Name Argument, Position Argument
Widget, Widget Tree
Layout Widgets
Anonymous Functions
StatelessWidget, StatefulWidget
สร้างแอป QA (Question and Answer)
สร้างแอปเครื่องคิดเลข Percent Calculator
วันที่ 2

สร้างแอปบันทึกค่าใช้จ่าย (Personal Expense)
สร้าง UI และแอป App ตามชนิดอุปกรณ์ของผู้ใช้ (Responsive and Adaptive App)
ปรับปรุงแอปบันทึกค่าใช้จ่าย (Personal Expense) ให้มีคุณสมบัติ Responsive and Adaptive App
การสร้างแอปแบบหลายหน้าจอ และการเปลี่ยนหน้าจอ (Multiple Screens and Navigation)
การรับส่งข้อมูลระหว่างหน้าจอ (Passing Data between Screens)
สร้างแอปเมนูอาหาร (Food Recipe App) แสดงรายการอาหาร ส่วนผสม และวิธีการปรุงอาหาร พร้อมรูปภาพ
วันที่ 3

การจัดการสถานะของแอป (App State Management)
สร้างแอปซื้อขายสินค้า (Shop App) แสดงรายการสินค้า ราคา รูปภาพ ตะกร้าสินค้า การสั่งสินค้า ฯลฯ
การสร้างฐานข้อมูลด้วย Firebase
การเชื่อมโยงฟลัตเตอร์กับฐานข้อมูล
ปรับปรุง Shop App ให้สมบูรณ์
การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งาน (User Authentication)
การใช้งาน Flutter Animation
การส่งแอปไปวางไว้ในแอปสโตร์และเพลย์สโตร์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
-

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)


วันที่รับสมัคร
01/01/2564 - 04/10/2564


ข้อมูลวันที่อบรม
ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 19/10/2564 - 21/10/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 18 ชม. 18 ชม.
ค่าใช้จ่าย
7,500.00 บาท


โปรโมชั่น
1.สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
2.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
3.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%

ค่าใช้จ่าย : 7500 บาท

ใบสมัคร : http://www.training.mut.ac.th/trainingOpenRegister/gotoTrainingOpenDetails?openID=0002&trainingID=2

ลงประกาศเมื่อ : 2021-09-03

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 คอร์สพฤศจิกายน : WordPress สำหรับทำเว็บสมัยใหม่ - (รอบ 11)
 คอร์สพฤศจิกายน : Facebook Page สำหรับนักการตลาด และ SME - (รอบ 11)
 คอร์สพฤศจิกายน : Joomla สร้างเว็บไซต์ด้วยจูมล่า - รอบ 11
 คอร์สพฤศจิกายน : Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์สำหรับ SME - รอบ 11
 คอร์สวันเสาร์ : E-commerce คอร์สเรียนทำเว็บขายของออนไลน์ สำหรับ SME - รอบ 11
 คอร์สออนไลน์ : Zoom คอร์สเขียนคอนเทนต์ SEO สำหรับงานประชาสัมพันธ์ - รอบ 10
 คอร์สตุลาคม : Magento คอร์สเรียนทำเว็บขายของออนไลน์มาเจนโต้ 2x - รอบ 10
 คอร์สตุลาคม : WordPress คอร์สเรียนทำเว็บสมัยใหม่ - รอบ 10
 คอร์สตุลาคม : Facebook Marketing คอร์สเรียนเพจ สำหรับนักการตลาด - รอบ 10
 คอร์สตุลาคม : สร้างเว็บหน่วยงานด้วย Joomla - (รอบ 10)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 โครงการอบรม การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ขั้นสูง (KUKA ROBOT) รุ่นที่ 1
 โครงการอบรม C++ Programming for Beginners รุ่นที่ 2
 BCG MODEL กับการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ
 หลักสูตรฝึกอบรม : วิถีการนำกลยุทธ์ดิจิทัลเข้าสู่ธุรกิจคุณ (Digitizing Your Business : Exploring New
 หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ผังแนวคิดแบบลีนและการลดความสูญเปล่าทางธุรกิจ (Lean Thinking & Business
 โครงการอบรม การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 43
 โครงการอบรม การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ขั้นสูง (KUKA ROBOT) รุ่นที่ 1
 โครงการอบรม C++ Programming for Beginners รุ่นที่ 2
 โครงการอบรม การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ขั้นสูง (KUKA ROBOT) รุ่นที่ 1
 โครงการอบรม การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ขั้นสูง (KUKA ROBOT) รุ่นที่ 1
 ที่ดินที่เราสนใจหรือที่เราถืออยู่นั้น สามารถทำอะไรได้บ้าง ตรวจสอบสีผังเมืองด้วยตัวเอง
 เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Expert Oracle SQL Tuning
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL *Plus Programming
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : Master Backup & Recovery with RMAN
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : RAC Administration ED1 ( Workshop )
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Master Backup & Recovery with RMAN
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Administration (DBA)
 คอร์ส Facebook สำหรับนักการตลาด และ SME (20 ตุลาคม)
 คอร์ส Content SEO สำหรับงานประชาสัมพันธ์ (28 ตุลาคม) - Zoom
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved