enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
การบำบัดฟื้นฟูการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน

การบำบัดฟื้นฟูการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน

วันที่ : 3/11/64

รายละเอียด :
หลักกการและเหตุผล

การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน (soil and groundwater contamination) ในบริเวณโรงงานเป็นปัญหาที่เรื้อรังและส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างยิ่ง ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวแตกต่างจากการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เนื่องจากการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นและจะไม่เป็นประเด็นเลยจนกระทั่งตรวจพบการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนนั้นส่งผลกระทบต่อชุมชนตลอดจนก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพนอกจากนี้ปัญหาการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงานเป็นปัญหาที่ควบคุมได้ยาก โดยสาเหตุหลักของปัญหาการปนเปื้อนของสารอันตรายในดินและน้ำใต้ดินในโรงงาน

ส่วนใหญ่เกิดจากขาดการบริหารจัดการตามหลักวิชาการที่ดี หรือหลุมฝังกลบขยะที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ หรือจากการลักลอบทิ้งและลักลอบฝังกลบซึ่งเมื่อสารอันตรายมีการปนเปื้อนหรือรั่วไหล (spill) ลงสู่พื้นดิน บางส่วนจะระเหยออก (หากมีคุณสมบัติของการระเหย) บางส่วนจะอิ่มตัวอยู่ในดิน ซึ่งส่วนที่อยู่ในดินนั้น บางส่วนจะเกาะติดกับอนุภาคของดิน บางส่วนซึมลงตามชั้นดินในแนวดิ่งตามแรงโน้มถ่วงของโลก จนกระทั่งถึงชั้นน้ำใต้ดิน ซึ่งเมื่อถึงชั้นน้ำใต้ดินสารอันตรายจะละลายกับน้ำใต้ดิน หรือตกตกตะกอนอยู่ในชั้นน้ำ ตลอดจนถูกพัดพาไปในทิศทางเดียวกับน้ำใต้ดิน และจะเข้าสู่ระบบนิเวศน์ในชั้นน้ำใต้ดินในที่สุด ส่งผลให้เมื่อมีการสูบและนำน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค ทำให้ตรวจพบสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย เช่น สารในกลุ่มสารอินทรีย์ระเหย กลุ่มโลหะหนัก ซึ่งหลายชนิดส่งผลต่อสุขภาพ

วัตถุประสงค์

- เพื่อทราบแนวทาง วิธีการในการเก็บและวิเคราะห์ และติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและ

น้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน

- เพื่อทราบเทคโนโลยีการบำบัดฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดินรูปแบบต่างๆ

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์

• อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนตัวของมลพิษในน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และในทะเล และการบำบัด

สารปนเปื้อนในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์

• อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

• คณะทำงาน และคณะที่ปรึกษาในการจัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดิน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

o หัวหน้างาน พนักงาน ผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานฯ และผู้ที่สนใจทั่วไป

เนื้อหาหลักสูตร

แบ่งเป็น 2 หัวข้อสำคัญๆ ดังนี้

o การติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน

- การศึกษาทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน - การกำหนดติดตั้งบ่อสังเกตุการณ์

- การเจาะติดตั้งบ่อสังเกตุการณ์ - การเก็บตัวอย่างดิน

- การเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน - การวิเคราะห์ตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน

o เทคโนโลยีการบำบัดฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดิน

- การกักกันและควบคุมการแพร่กระจายของสารปนเปื้อน

- การบำบัดในพื้นที่ด้วย permeable reactive barrier

- การบำบัดในพื้นที่กระบวนการทางกายภาพเคมี

- การบำบัดในพื้นที่ด้วยกระบวนการทางชีวภาพและพืช

ค่าใช้จ่าย : 3000 บาท

ใบสมัคร : https://drive.google.com/file/d/1_Wh4AiDMkvFPPV30y2Tn8U5Fd5gpCbGb/view?usp=sharing

ลงประกาศเมื่อ : 2021-10-08

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 Early Bird สมัครไว ได้ส่วนลด : โปรโมชั่น คอร์สอบรม เดือนธันวา ค่ะ
 คอร์สออนไลน์สอนสด Zoom : YouTube for Branding สร้างแบรนด์ ด้วยยูทูปทุกมิติ 2022
 คอร์สธันวาคม : สร้างเว็บอีคอมเมิร์ซ ด้วย Magento - ( รอบ 12 )
 คอร์สธันวาคม : สร้างเว็บสมัยใหม่ ด้วย WordPress - (รอบเสาร์-อาทิตย์)
 คอร์สเสาร์-อาทิตย์ : สร้างเว็บสมัยใหม่ ด้วย WordPress เปิดอบรมรอบเสาร์-อาทิตย์
 คอร์สพฤศจิกายน : Magento สำหรับทำเว็บอีคอมเมิร์ซ - (รอบ 11)
 คอร์สพฤศจิกายน : WordPress สำหรับทำเว็บสมัยใหม่ - (รอบ 11)
 คอร์สพฤศจิกายน : Facebook Page สำหรับนักการตลาด และ SME - (รอบ 11)
 คอร์สพฤศจิกายน : Joomla สร้างเว็บไซต์ด้วยจูมล่า - รอบ 11
 คอร์สพฤศจิกายน : Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์สำหรับ SME - รอบ 11
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 The Challenges of Flexible Packaging toward Circular Economy
 สัมมนา เปิดตัวโครงการสร้างนักออกแบบวิศวกรรม ด้วยโปรแกรมออกแบบ 3 มิติ (รุ่นที่ 1)
 เปิดดวง 12 ราศี ปีขาล กับการเสริมดวงปังๆ ด้วยแซกีจักรพรรดิ
 เปิดรับนายหน้าอสังหาฯ ขายง่ายๆ รับคอมมิชชั่น 2-7 %
 หลักสูตรอบรมออนไลน์ : Effective Purchasing Strategies and Process in Organization
 หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Project Management)
 สูตรลัด การขายอสังหาฯ ที่เปลี่ยนคุณให้เป็นมือโปร
 หลักสูตร การปรับตัวของธุรกิจ กับบัญชีดิจิตอล
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL *Plus Programming
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Master Backup & Recovery with RMAN
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Administration (DBA)
 12 มีนานี้! เปิดอบรมผู้ประกอบการโรงแรมทั่วทุกภาค
 การอบรมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ!
 คอร์สอบรม Wordpress (( เปิดรับสมัครอีก 2 รุ่นค่ะ ))
 คอร์สอบรม Magento (( เปิดรับสมัครอีก 2 รุ่นค่ะ ))
 โครงการอบรม การใช้โปรแกรม SolidWorks เบื้องต้น (SolidWorks for Beginners) รุ่นที่ 3
 โครงการอบรม ภาวะผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน (Leadership Skill for Job Improvement รุ่นท
 โครงการอบรม การประยุกต์ใช้ IoT (Internet of Things) สำหรับงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3
 โครงการอบรม การติดตั้งระบบ VPN เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานจากภายนอกองค์กรโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Window
 โครงการอบรม การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300) รุ่นที่ 56
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved