enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
โครงการอบรม ภาวะผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน (Leadership Skill for Job Improvement รุ่นที่ 7

โครงการอบรม ภาวะผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน (Leadership Skill for Job Improvement รุ่นที่ 7

วันที่ : 14/12/2564

รายละเอียด :
หลักการและเหตุผล
การเปิดเสรีกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะกลายเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้องค์กรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสําเร็จ และกุญแจสำคัญคือ คนทำงานในองค์กรจะต้องเป็น “Knowledge Worker” เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างพนักงานให้มีภาวะผู้นำนั้นจึงมีความสำคัญต่อการปรับกระบวนการทำงาน เพื่อให้บรรลุประสิทธิผลขององค์กร ซึ่งผู้บริหารควรต้องให้ความสนใจต่อบุคลากรในองค์กรและต้องเป็นผู้นำในการบริหารจัดการอีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นหน้าที่ของผู้นำที่จะต้องสร้างให้เกิดความมั่นใจ เพื่อการยอมรับของคนในองค์กร อันจะนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจระหว่างกัน ผู้นำจะต้องมุ่งเน้นเรื่องของการสื่อความ ให้มีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการสื่อความที่ดีนั้นถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งในการสร้างพันธะสัญญา (commitment) และทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน (cooperation) ในที่สุด ดังนั้น องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารให้เกิดภาวะผู้นำและมีความสามารถคิดในเชิงกลยุทธ์ให้มากที่สุด

ดังนั้น การอบรมหลักสูตร ภาวะผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน จึงเกิดขึ้นเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำที่มีความสามารถที่จะนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานจนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำเพื่อสามารถกำหนดทิศทางในการทำงานและอนาคตได้

2. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการเป็นผู้นำเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงาน

3. เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีบุคลิกภาพแห่งความเป็นผู้นำ

4. เพื่อเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหาและมีความสามารถคิดในเชิงกลยุทธ์

หัวข้อการฝีกอบรม
1. ทฤษฎี ความหมายและบทบาทความสำคัญของภาวะผู้นำ

2. คุณลักษณะของการมีภาวะผู้นำ

3. ภาวะผู้นำกับจิตวิทยาการบริหารงาน

4. วิธีการสร้างแรงจูงใจให้กับเพื่อนร่วมทีมในฐานะเป็นผู้นำทีม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
-

รูปแบบการอบรม
บรรยาย+ฝึกปฎิบัติ


วันที่รับสมัคร
01/01/2564 - 29/11/2564


ข้อมูลวันที่อบรม
ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 14/12/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.
ค่าใช้จ่าย
3,700.00 บาท


โปรโมชั่น
1.สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
2.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
3.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%

ค่าใช้จ่าย : 3700 บาท

ใบสมัคร : http://www.training.mut.ac.th/trainingOpenRegister/gotoTrainingOpenDetails?openID=0010&trainingID=1

ลงประกาศเมื่อ : 2021-11-08

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ - ตารางอบรม แบบ Public Training ปี 2565
 คอร์สกุมภาพันธ์ : Magento สำหรับทำเว็บอีคอมเมิร์ซ
 คอร์สออนไลน์สอนสด Zoom : Content SEO สำหรับงานประชาสัมพันธ์
 คอร์สมกราคม 2565 : สร้างเว็บสมัยใหม่ WordPress 2022
 คอร์สมกราคม 2565 : สร้างเว็บไซต์จูมล่า Joomla 2022
 คอร์สมกราคม 2565 : Facebook Page Marketing 2022
 คอร์สออนไลน์สอนสด Zoom : Content SEO สำหรับงานประชาสัมพันธ์ - ( รอบ 12 )
 Early Bird สมัครไว ได้ส่วนลด : โปรโมชั่น คอร์สอบรม เดือนธันวา ค่ะ
 คอร์สออนไลน์สอนสด Zoom : YouTube for Branding สร้างแบรนด์ ด้วยยูทูปทุกมิติ 2022
 คอร์สธันวาคม : สร้างเว็บอีคอมเมิร์ซ ด้วย Magento - ( รอบ 12 )
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 นิติบุคคลบ้านจัดสรร - อาคารชุด และกฎหมาย พ.ร.บ.อาคารชุดฉบับใหม่
 โครงการอบรม เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานให้ตรงตาม Competency (The Effective Selection and Intervi
 วิธีตรวจสอบราคาที่ดิน Online
 โครงการอบรม เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานให้ตรงตาม Competency (The Effective Selection and Intervi
 ฮวงจุ้ยกับสินค้าของเนอร์วาน่า
 โครงการอบรม การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (The Conflict Management in Creativity) Online ผ่านโ
 โครงการอบรม พื้นฐานการควบคุมแบบอัตโนมัติ (PID Tuning) รุ่นที่ 23
 โครงการอบรม ใช้ 24 ชม. ของวันของคุณให้สุดยอด (Utilize your 24 hour with maximum time management) รุ่
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : New Features
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : RAC Administration ED1 ( Workshop )
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Master Backup & Recovery with RMAN
 การจัดของไหว้ในเทศกาลตรุษจีน ให้เฮงๆ ปังๆ ตลอดปี
 หลักสูตร Magento สอนด้วยเวอร์ชั่น 2.4 (( 10 - 11 กุมภาพันธ์ ))
 หลักสูตร WordPress สอนด้วยเวอร์ชั่น 5.8 (( 26-27 มกราคม ))
 หลักสูตร Content SEO สำหรับงาน PR สอนสดด้วย Zoom (( 24 มกราคม ))
 หลักสูตร Joomla สอนด้วยเวอร์ชั่น 4 (( 20-21 มกราคม ))
 หลักสูตร Facebook page for Marketing (( 18 มกราคม ))
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
 โครงการอบรม นักขายขั้นเทพกับการขาย 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales (Super with Selling 4.0 in orde
 Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Administration (DBA)
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved