enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
โครงการอบรม เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานให้ตรงตาม Competency (The Effective Selection and Interview according to Comp

โครงการอบรม เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานให้ตรงตาม Competency (The Effective Selection and Interview according to Comp

วันที่ : 28/02/2565

รายละเอียด :
หลักการและเหตุผล
การสัมภาษณ์เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นและสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับองค์กรสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคัดเลือกบุคลากร และพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง การสัมภาษณ์ผู้สมัครงานยังเป็นวิธีการคัดเลือกพนักงานที่ทรงประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม หลักการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ประสิทธิผลจึงเป็นทักษะที่ผู้บริหารทุกระดับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องเรียนรู้ และพัฒนา เพื่อให้สามารถคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่องค์กรต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งบ่อยครั้งที่การคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ประสบความล้มเหลวไม่ได้คนที่มีคุณสมบัติตามที่องค์กรต้องการได้ เหตุเพราะไม่ทราบถึงวิธีการที่สามารถล่วงรู้ได้ถึงความรู้ ความสามารถที่พึงประสงค์ที่เป็นอยู่และส่งผลถึงอนาคต ที่เรียกกันว่าเป็น ขีดความสามารถ (Competency) ของคนๆนั้นได้ และเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องมีเครื่องมือในการประเมิน และค้นหา

ดังนั้นการสัมภาษณ์ที่สามารถค้นหา ด้วยวิธีการใช้แบบประเมินที่มีประสิทธิภาพที่ได้กำหนดขึ้นผนวกกับเทคนิคการตั้งคำถามการสัมภาษณ์ที่เป็นระบบและมีแบบแผนก็สามารถตอบโจทย์ในการค้นหา Competency ได้ ด้วยเหตุนึ้จึงสมควรที่จะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงเทคนิคในการสัมภาษณ์สำหรับงานบริหารต่างๆเพื่อเป็นพื้นฐานในการนำไปปรับใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ อีกหลายด้านเช่นกัน

วัตถุประสงค์
ได้เพิ่มความรู้ทางด้านมานุษยวิทยาให้สูงขึ้น
ได้เพิ่มความรู้ในประเด็นหลักของการสัมภาษณ์โดยการตั้งคำถาม
ได้เพิ่มทักษะในการสัมภาษณ์ที่ได้ประสิทธิผล และได้พนักงานที่มีคุณภาพ
มีความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์และอ่านผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วยแบบประเมิน Competency
ให้หัวหน้างานในแผนกต่างๆที่มีหน้าที่สัมภาษณ์งานทราบถึงหลักการและแนวทางในการสัมภาษณ์งานเพื่อให้ได้พนักงานที่ดี และเหมาะสมกับงาน และหน่วยงานของตนเองมากที่สุด
หัวข้อการฝีกอบรม
คัดเลือกและสัมภาษณ์ได้คนที่องค์กรต้องการให้อะไร ?
ประเภทหรือรูปแบบของการสัมภาษณ์ที่ใช้กันอยู่และได้ผล
ปัญหาที่พบจากการสัมภาษณ์และผลเสียจากการสัมภาษณ์
- Workshop : สะท้อนถึงปัญหาจากการสัมภาษณ์ /
หลักมานุษยวิทยาสมัยใหม่ (DISC)
วิธีการ Match ลักษณะเฉพาะของคนเข้ากับงาน
การออกแบบคำถาม และตัวอย่างคำถาม
การเตรียมการสัมภาษณ์และเทคนิคการสัมภาษณ์
เทคนิคการสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคลากรด้วยแบบประเมิน Competency
- อ่านด้วยการแต่งกาย และบุคลิกภาพ
- อ่านด้วยลายมือ (ลายมือที่เหมาะในแต่ละสายงาน)
- อ่านด้วยลายเซ็น (ลายเซนที่เหมาะในแต่ละสายงาน)
***สอนเรื่องพื้นฐานลายเส้น วิเคราะห์และอ่านลายเซ็นให้เป็นถูกคนและสอนเรื่องการแก้ไขลายเซ็นให้ครบตาม Competency
- อ่านด้วยวิธีอื่นๆ
- Workshop รายบุคคล ฝึกวิเคราะห์และอ่านผู้ถูกสัมภาษณ์จากแบบประเมินในการสัมภาษณ์
เทคนิคการสัมภาษณ์ในเชิงคุณสมบัติ (Competency)
Workshop ----> การออกแบบ การตั้งคำถาม
เทคนิคการสัมภาษณ์ในเชิงพฤติกรรม (Behavior)
Workshop ----> การออกแบบ การตั้งคำถาม
การประเมินผลการสัมภาษณ์


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้มีหน้าที่สัมภาษณ์คัดเลือกพนักงานใหม่ของแต่ละแผนก ระดับ Leader, Sr.Lerder , Superviser and Sect. Mgr up. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และหน่วยงานทรัพยากรบุคคล

ค่าใช้จ่าย : 3500 บาท

ใบสมัคร : http://www.training.mut.ac.th/trainingOpenRegister/gotoTrainingOpenDetails?openID=0001&trainingID=2

ลงประกาศเมื่อ : 2022-01-14

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 ตารางอบรม เดือน พค - มิย 2565 ออกแล้ว (ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ)
 คอร์ส Magento : สร้างเว็บอีคอมเมิร์ซด้วยมาเจนโต้ - (รอบ 5)
 คอร์สมิถุนายน 65 : Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์ - (อัพเดทใหม่ !!)
 คอร์สพฤษภาคม 65 : Facebook Marketing ทำเพจ-ยิงแอด สำหรับธุรกิจ SME (รอบ 5)
 คอร์สพฤษภาคม 65 : Wordpress Elementor สร้างเว็บด้วยเอเลเมนเทอร์ - (วันเสาร์)
 คอร์สพฤษภาคม 65 : WordPress สร้างเว็บเวิร์ดเพรส - (รอบ 5)
 คอร์สออนไลน์สอนสด : Content SEO สำหรับงาน PR - (รอบ 4)
 คอร์สเมษายน 2565 : อบรม WordPress WooCommerce สร้างเว็บขายของออนไลน์ - (วันเสาร์)
 คอร์สเมษายน 2565 : อบรมสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซ ด้วย Magento 2.4
 คอร์สเมษายน 2565 : อบรมเพจการตลาด Facebook Marketing - (รอบ 4)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 โครงการอบรม ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation) รุ่นที่
 โครงการอบรม รวมพลังคนต่างวัย Gen XYZ เพื่อความสำเร็จขององค์กร Online by Zoom Meeting รุ่นที่ 6
 โครงการอบรม สื่อสารขั้นเทพในที่ทำงานด้วยเทคนิค 360º Communication (Strategic Creative Commu
 โครงการอบรม ระบบ SCADA ขั้นพื้นฐานด้วย WinCC รุ่นที่ 28
 โครงการอบรม โปรแกรม Autodesk Inventor รุ่นที่ 22
 โครงการอบรม การประยุกต์ใช้ IoT (Internet of Things) สำหรับงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1
 โครงการอบรม ติวสอบ TOEIC (TOEIC Tutorial) Online by Google Meet
 โครงการอบรม การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300) รุ่นที่ 53
 โครงการอบรม กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Tactics for Non-Secondary Negotiation
 เปิดอบรมหลักสูตร APPLICATION EXPRESS (APEX) Workshop I
 เปิดอบรมหลักสูตร Performance Tuning
 เปิดอบรมหลักสูตร Splunk Fundamentals 1
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : PL/SQL Programming
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Expert Oracle SQL Tuning
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL *Plus Programming
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Master Backup & Recovery with RMAN
 ประชาสัมพันธ์ค่ะ - ตารางอบรม สถาบันอบรม NET Dimension Training
 เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Administration (DBA)
 อบรมการตลาด : Internet Marketing -- 1 มิ.ย. 2565
Joomla 4 Training   อบรม In-House   Wordpress Training
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved